Schedule
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 28/8 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Introduction meeting, Compulsory, LUX:B336, Jes Wienberg, Registrering och introduktion, information om kurser, lärare, undervisningsplattform, studievägledare, mentor, studentföreningen Knut (obligatoriskt)
15:00
13:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 29/8 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B129, Jes Wienberg, Historiska arkeologier
10:00
08:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A126, SI Träff, SI träff med Elias Engdahl. Introduktion av SI och upplägg för terminen.
11:15
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B129, Jes Wienberg, Framväxten av Historisk arkeologi
15:00
13:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 30/8 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B339, Jes Wienberg, Perspektiv på det förflutna
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, ARKN15, Archaeology and Ancient History: Field Archaeology in Theory and Practice, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, SASH02, Archaeology: Viking Age Scandinavia, SASH39, The Roman Empire, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, ARKN15, HOSA21, HOSK04, SASH02, SASH39, Gathering, LUX:C212 Lynnéum , Agneta Ormes, Kick-off höstterminen 2023 / Autumn semester 2023
18:30
15:30
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 31/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, AKSA21, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Seminar, LUX:C126 hörsal, Agneta Ormes, Marie Hoen, Så klarar du studierna. Seminarium med studievägledaren och ämnesbibliotekarien.
10:00
08:15
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Study visit, Jes Wienberg, Kring domkyrkan; samling vid Runstenshögen vid Universitetsplatsen, in till ”Archaeologicum”, Sandgatan 1; kläder efter väder
15:00
13:00
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 1/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B339, Jes Wienberg, Historisk arkeologi, summering av föreläsningar, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen (obilgatoriskt)
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff, Genomgång av hemtentan.
14:15
12:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 2/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 3/9 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 4/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 6/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 7/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Take home examination, Jes Wienberg, Uppladdning av hemtentamen som pdf på CANVAS senast kl 12.00
12:00
11:00
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 8/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 9/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 10/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 11/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B339, Jes Wienberg
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B240, Jes Wienberg, Kyrkan, kyrkor och kyrkoarkeologi
15:00
13:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 12/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B129, Jes Wienberg, Kyrkobyggnader
15:00
13:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 13/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Study visit, Jes Wienberg, Lunds domkyrka, samling fram för domkyrkans västportal
11:00
09:00
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, Mentorsträff, Besök på Uppåkra. Mer information kommer via Canvas vid ett närmare datum.
14:15
13:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 14/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 15/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 16/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 17/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 18/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 19/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Assignment handout, Home retest, Jes Wienberg, Utlämning av omtentamen för Historisk arkeologi
09:00
08:00
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B240, Jes Wienberg, Kyrkor som källmaterial
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B240, Jes Wienberg, Gravar och gravskick
15:00
13:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 20/9 
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:B232, Mentorsträff
13:00
12:00
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Seminar, LUX:B240, Jes Wienberg, Litteraturseminarium 1
15:00
13:15
ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Lecture, LUX:B152, Marie Hoen
17:00
15:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 21/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Study visit, Jes Wienberg, Studiebesök Historiska museet, kyrkans bilder och inventarier; samling vid ingången från Krafts torg
15:00
13:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 22/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 23/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 24/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 25/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 26/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Study visit, Jes Wienberg, 10.00 prick, Drottens kyrkoruin, samling fram för ruinmuseet i Kattesund;
12:00
10:00
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Jes Wienberg, Kloster, konvent och hospital
15:00
13:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 27/9 
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:C214, Mentorsträff, Studiebesök och fästningar
10:00
09:00
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Jes Wienberg, Fästningar och slagfält 1
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Lecture, LUX:B339, Jes Wienberg, Fästningar och slagfält 2
15:00
13:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 28/9 
ARKH21, Historical Archaeology, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Hand-in, Home retest, Jes Wienberg, Inlämning av omtentamen för Historisk arkeologi, dvs uppladdning av pdf i CANVAS
12:00
11:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 29/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 30/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 1/10 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 2/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Seminar, LUX:B339, Jes Wienberg, Litteraturseminarium 2
15:00
13:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 3/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Excursion, Jes Wienberg, Bussexkursion till sydöstra Skåne (obligatorisk), avgång 8.30 prick, samling fram för LUX vid Helgonavägen; kläder efter väder; Dalby, Bjäresjö, Ystad kloster, Ystad Mariakyrka samt Bollerups kyrka och borg
18:00
08:30
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 4/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Seminar, LUX:B240, Jes Wienberg, Byggnader och bilder, summering av kursen, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen
15:00
13:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:B240, Mentorsträff, Genomgång av delkursens hemtenta
16:00
15:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 5/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 6/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 7/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 8/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 9/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 10/10 
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
12:00
11:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 11/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, HOSA21, HOSK04, Information, LUX:B129, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Information VT 2024, Ansökningsinformation inför vårterminen 2024.
13:00
12:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 12/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Hand-in, Take home examination, Jes Wienberg, Uppladdning av hemtentamen som pdf på CANVAS senast kl 12.00
12:00
11:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 13/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 14/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 15/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 16/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:B237, Magdalena Naum
12:00
10:15
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 17/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Magdalena Naum, Litteraturseminarium 1 (obl)
12:00
10:15
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 18/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Magdalena Naum, Maktens landskap - kungar, riken och gränser
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:C214, Mentorsträff
13:00
12:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 19/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Seminar, LUX:B339, Magdalena Naum, Urbana landskap
12:00
10:15
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 20/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:B237, Magdalena Naum, Industriella landskap
12:00
10:15
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 21/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 22/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 23/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:A127, Magdalena Naum, Agrara landskap
15:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 24/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Take-home exam retake, Assignment handout, Jes Wienberg, Utlämning av omtentamen for Byggnader och bilder
09:00
08:00
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Seminar, LUX:B240, Magdalena Naum, Litteraturseminarium 2 (obl)
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
13:00
12:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 25/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Magdalena Naum, Att söka i arkiv och på nätet - introduktion till byövning (obl)
12:00
10:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 26/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Group work, Grupparbete med by
16:00
10:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 27/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Group work, Grupparbete med by
16:00
10:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 28/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 29/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 30/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Group work, Magdalena Naum, Grupparbete med by
16:00
10:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 31/10 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Group work, Grupparbete med by
16:00
10:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 1/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Group work, Grupparbete med by
16:00
10:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 2/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Seminar, LUX:B240, Muntlig redovisning av byövning (obl).
12:00
10:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 3/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Byggnader och bilder, ARKH21, Hand-in, Take-home exam retake, Jes Wienberg, Inlämning av omtentamen för Byggnader och bilder dvs uppladdning av pdf i CANVAS
12:00
11:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 4/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 5/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 6/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 7/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Study visit, Magdalena Naum, Stadsvandring i Lund (obl). Samling vid huvudingången till LUX, Helgonavägen 3. Kläder efter väder.
15:00
11:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 8/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 9/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Lecture, LUX:B129, Magdalena Naum, Summering av kursen, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
13:00
12:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 10/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 11/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 12/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 13/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 14/11 
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A232, Mentorsträff
11:00
10:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 15/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 16/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 17/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Hand-in, Take home examination, Magdalena Naum, Uppladdning av hemtentamen som pdf på CANVAS senast kl 12.00
12:00
11:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 18/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 19/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 20/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:B336, Magdalena Naum, Introduktion
15:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 21/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 22/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Magdalena Naum, Materialitet, agens, sensorialitet: de teoretiska perspektiven
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:C214, Mentorsträff
13:00
12:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 23/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:B336, Magdalena Naum, Litteraturseminarium (obl)
15:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 24/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 25/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 26/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 27/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:B237, Magdalena Naum, Hushållens kärl
12:00
10:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 29/11 
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Take-home exam retake, Assignment handout, Magdalena Naum, Utlämning av omtentamen för Landskap och bebyggelse
09:00
08:45
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:B237, Magdalena Naum, Keramik: hands-on (obl)
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
14:00
13:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 30/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 1/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 2/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 3/12 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 4/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 5/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Seminar, LUX:C214, Magdalena Naum, Kroppens materiella kultur
12:00
10:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 6/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:B339, Magdalena Naum, Religiösa ting och rituella handlinigar
12:00
10:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 7/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Study visit, Magdalena Naum, Studiebesök på Kulturen (obl)
13:00
10:00
ARKH21, Historical Archaeology, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Hand-in, Take-home exam retake, Magdalena Naum, Inlämning av omtentamen för Landskap och bebyggelse
12:00
11:45
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
14:30
13:30
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 8/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 9/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 10/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 11/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:B339, Magdalena Naum, Praktiska övningar: föremål i historiska källor
12:00
10:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 12/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 13/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Magdalena Naum, Kolonialism, konsumtion och konsumerism
12:00
10:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:C213, Mentorsträff
13:00
12:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 14/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 15/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Lecture, LUX:C214, Magdalena Naum, Pipor och koloniala varor: hands-on (obl)
12:00
10:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 16/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 17/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 18/12 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Workshop, Take home examination, Assignment handout, LUX:B240, Magdalena Naum, Tingens biografier. Hemtentamen lämnas ut
12:00
09:15
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, LUX:B240
13:00
12:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 19/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 20/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 21/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 22/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 23/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 24/12 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 8/1 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Workshop, LUX:B240, Föremålsanalys (obl)
12:00
09:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 9/1 
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, Mentorsträff ZOOM, Mentorsträff
14:00
13:00
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 10/1 
ARKH21, Historical Archaeology, ARKH21, Meeting with mentors, Mentorsträff- ZOOM, Mentorsträff
11:00
10:00
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 12/1 
ARKH21, Historical Archaeology, Människor och ting, ARKH21, Hand-in, Take home examination, Uppladdning av hemtentamen som pdf på CANVAS senast kl 12.00
12:00
11:00
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 14/1 

Accessibility statement