Schedule
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 28/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 29/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 30/8 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Introduction meeting, Compulsory, LUX:C214, Sara Williamsson, Arkeologi i Skåne: introduktion
18:00
16:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 31/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 1/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 2/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 3/9 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 4/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 6/9 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B240, Fredrik Ekengren, Från renjägare till hällkistbyggare: stenålder i Skåne
18:00
16:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 7/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 8/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 9/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 10/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 11/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 12/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 13/9 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Study visit, Compulsory, Sara Williamsson, Studiebesök vid Regionmuseet i Kristinstad (obl). Samling vid huvudentrén på LUX.
18:00
13:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 14/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 15/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 16/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 17/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 18/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 19/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 20/9 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B237, Mikael Fauvelle, Nordens pionjärer – Maritima jägare-fiskare-samlare på Kullabergshalvön
18:00
16:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 21/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 22/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 23/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 24/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 25/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 26/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 27/9 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Excursion, Compulsory, Fredrik Ekengren, Sara Williamsson, Skåneexkusion (obl). Samling vid huvudentrén på LUX.
18:00
09:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 28/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 29/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 30/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 1/10 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 2/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 3/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 4/10 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B237, Anna Tornberg, De första krigarna? Våld och social komplexitet i sen mellanneolitikum
18:00
16:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 5/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 6/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 7/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 8/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 9/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 10/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 11/10 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B339, Anna Tornberg, Du är vad du äter: Konsekvenser av den sekundära produktrevolutionen i senneolitikum och äldre bronsålder
18:00
16:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 12/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 13/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 14/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 15/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 16/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 17/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 18/10 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B240, Fredrik Ekengren, Från högbyggare till järnsmed: bronsålder i Skåne
18:00
16:15
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 19/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 20/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 21/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 22/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 23/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 25/10 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B339, Fredrik Ekengren, Från högbyggare till järnsmed: bronsålder i Skåne
18:00
16:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 26/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 27/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 28/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 29/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 30/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 31/10 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B240, Fredrik Ekengren, Från krigare till skeppsbyggare: järnålder i Skåne
18:00
16:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 1/11 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B237, Stella Macheridis, Djur och människor i Skånsk järnålder
18:00
16:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 2/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 3/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 4/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 5/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 6/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 7/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 8/11 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B237, Sara Williamsson, Från bonde till katedralbyggare: medeltid i Skåne
18:00
16:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 9/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 10/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 11/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 12/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 13/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 14/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 15/11 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B237, Erik Johansson, Medeltida keramik i Skåne, allestädesnärvaro och föränderlighet
18:00
16:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 16/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 17/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 18/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 19/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 20/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 21/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 22/11 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B237, Magdalena Naum, Globala handelskontakter i senmedeltiden
18:00
16:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 23/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 24/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 25/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 26/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 27/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 29/11 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, Assignment handout, LUX:B237, Sara Williamsson, Från torpare till stadsbo: tidigmodern tid i Skåne. Hemtentamen publiceras på Canvas.
18:00
16:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 30/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 1/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 2/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 3/12 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 4/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 5/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 6/12 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, Study visit, Magdalena Naum, Historiska Museet , Kilian Stobæus samlingar och Skånes kopplingar till kolonialism
16:00
15:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 7/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 8/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 9/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 10/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 11/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 12/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 13/12 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Lecture, LUX:B152, Robert Bergman Carter, Tobak och rökning i Skåne
18:00
16:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 14/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 15/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 16/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 17/12 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Monday 8/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tuesday 9/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wednesday 10/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Thursday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Friday 12/1 
ARKD06, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, 15 000 Years in Scania - A Cultural History, ARKD06, Hand-in, Take home examination, Sara Williamsson
23:00
22:45
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sunday 14/1 

Accessibility statement