Schedule
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 28/8 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Introduction meeting, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson
12:00
10:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 29/8 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Materiell kultur
12:00
10:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 30/8 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Study visit, Compulsory, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök på Historiska museet i Lund. Samling vid museets entré, Krafts torg 1, kl. 13.00
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, ARKN15, Archaeology and Ancient History: Field Archaeology in Theory and Practice, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, SASH02, Archaeology: Viking Age Scandinavia, SASH39, The Roman Empire, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, ARKN15, HOSA21, HOSK04, SASH02, SASH39, Gathering, LUX:C212 Lynnéum, Agneta Ormes, Kick-off höstterminen 2023 / Autumn semester 2023
18:30
15:30
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 31/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, AKSA21, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Seminar, LUX:C126 hörsal, Agneta Ormes, Marie Hoen, Så klarar du studierna. Seminarium med studievägledaren och ämnesbibliotekarien.
10:00
08:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 1/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Arkeologins historia
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:B237, Mentorsträff, Mentorsträff med Elna Arvidsson - Introduktion till SI
13:15
12:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 2/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 3/9 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 4/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Study visit, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök i museets magasin på Gastelyckan
12:00
10:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 6/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Arkeologi i Skåne
12:00
10:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 7/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 8/9 
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff, Mentorsträff med Evelina Arvidsson
10:00
09:00
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Lecture, LUX:B352, Ing-Marie Back Danielsson, Arkeologiska perspektiv
12:00
10:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 9/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 10/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 11/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Lecture, LUX:B251, Ing-Marie Back Danielsson, Uppdragsarkeologin. Hemtentamen delas ut.
12:00
10:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 12/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Arkeologins rolli samhället
12:00
10:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 13/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Study visit, Ing-Marie Back Danielsson, studiebesök Uppåkra
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff, Mentorsträff i Uppåkra
13:00
12:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 14/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Seminar, Compulsory, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson
12:00
10:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 15/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 16/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 17/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 18/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 19/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 20/9 
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
13:00
12:00
ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Lecture, LUX:B152, Marie Hoen
17:00
15:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 21/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 22/9 
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Hand-in, Take home examination, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 23/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 24/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 25/9 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Vad finns kvar?
12:00
10:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 26/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 27/9 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Lecture, LUX:B251, Ing-Marie Back Danielsson, Ting
12:00
10:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 28/9 
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
14:00
13:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 29/9 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Lecture, LUX:B152, Ing-Marie Back Danielsson, Tid
12:00
10:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 30/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 1/10 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 2/10 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Ting och text
12:00
10:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 3/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 4/10 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Lecture, LUX:B251, Ing-Marie Back Danielsson, Människan
12:00
10:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 5/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 6/10 
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
10:00
09:00
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Landskap
12:00
10:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 7/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 8/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 9/10 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Excursion, Ing-Marie Back Danielsson, Skåneexkursion (obl) Hemtentamen delas ut
17:00
08:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 10/10 
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
12:00
10:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 11/10 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Seminar, Compulsory, LUX:C214, Ing-Marie Back Danielsson, Seminarium (obl)
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, HOSA21, HOSK04, Information, LUX:B129, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Information VT 2024, Ansökningsinformation inför vårterminen 2024.
13:00
12:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 12/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 13/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 14/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 15/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 16/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 17/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 18/10 
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A232, Mentorsträff
14:00
13:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 19/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 20/10 
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Hand-in, Take home examination, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 21/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 22/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 23/10 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Åsa Berggren, Introduktion och paleolitikum
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, LUX:C224 Mac-sal, Fredrik Ekengren, Åsa Berggren, Introduktion till artefaktstudier i Dynamic Collections
15:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 25/10 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B251, Åsa Berggren, Senpaleolitikum
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
14:00
13:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 26/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 27/10 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, Åsa Berggren, Flintslagning
12:00
09:00
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Take-home exam retake, Assignment handout
13:15
13:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 28/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 29/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 30/10 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Åsa Berggren, Mesolitikum
15:00
13:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A233, Mentorsträff
16:00
15:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 31/10 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Åsa Berggren, Neolitiseringen i Europa
12:00
10:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 1/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier paleolitikum och mesolitikum (obl)
15:00
10:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 2/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 3/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 4/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 5/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 6/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:C214, Åsa Berggren, Tidigneolitikum i Sydskandinavien
12:00
10:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 7/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 8/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Åsa Berggren, Mellanneolitikum i Sydskandinavien
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
14:00
13:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 9/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 10/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier tidigneolitikum och mellanneolitikum (obl)
15:00
10:15
ARKA21, Archaeology, Arkeologins villkor, ARKA21, Hand-in, Take-home exam retake
23:00
22:45
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 11/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 12/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 13/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Åsa Berggren, Senneolitikum
12:00
10:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 14/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 15/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier senneolitikum (obl)
15:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
16:00
15:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 16/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 17/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier keramik (obl)
15:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126
16:00
15:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 18/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 19/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 20/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, LUX:A126, Åsa Berggren, Självstudier med artefakter
15:00
10:15
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Take home examination, Assignment handout
16:00
15:45
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 21/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, LUX:A126, Åsa Berggren, Självstudier med artefakter
15:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
17:00
15:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 22/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Study visit, Compulsory, Åsa Berggren, Studiebesök Historiska museet i Lund (obl)
13:00
11:00
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Seminar, LUX:B152, Åsa Berggren
17:00
15:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 23/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Study visit, Åsa Berggren, Exkursion till Nationalmuseet i Köpenhamn.
16:00
09:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 24/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboratory session, LUX:A126, Åsa Berggren, Självstudier med artefakter
15:00
10:15
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Take-home exam retake, Assignment handout
16:15
16:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 25/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 26/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 27/11 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Examination, LUX:B336, Artefakttentamen
12:00
09:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 29/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 30/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 1/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Hand-in, Take home examination, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 2/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 3/12 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 4/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Introduktion till bronsåldern
12:00
10:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 5/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Gård, djur och dagligt liv
12:00
10:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 6/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 1 (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A232, Mentorsträff
14:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 7/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Visuell kultur och föreställningsvärld
15:00
13:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 8/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 2 (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Hand-in, Take-home exam retake
23:00
22:45
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 9/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 10/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 11/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Lecture, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Gravar och ritualer
15:00
13:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 12/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 3 (obl)
12:00
10:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 13/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboratory session, Compulsory, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 4 (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
14:00
13:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 14/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Study visit, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök, Nationalmuseet i Köpenhamn
16:00
09:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 15/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Study visit, Compulsory, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök, Historiska museet i Lund (obl)
15:00
13:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 16/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 17/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 18/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Seminar, Compulsory, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Seminarium (obl). Hemtentamen delas ut
12:00
10:15
ARKA21, Archaeology, ARKA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
15:00
13:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 19/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboratory session, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Självstudier med artefakter
13:00
09:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 20/12 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboratory session, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Självstudier med artefakter
13:00
09:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 21/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 22/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 23/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 24/12 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 8/1 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Examination, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Artefakttentamen
12:00
09:00
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Take-home exam retake, Assignment handout
16:00
15:45
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 9/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 10/1 
ARKA21, Archaeology, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Retake examination, LUX:A232
12:00
09:00
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 12/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 14/1 

Accessibility statement