Schedule
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 28/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Introduction meeting, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Excursion, Susanne Berndt Ersöz, Historiska museet
16:00
15:00
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 29/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B240, Lovisa Brännstedt, Antikvetenskap: Källor och källmaterial
10:00
08:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:B232, Mentorsträff, Mentorsträff med Evelina Marmander
11:15
10:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 30/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B336, Susanne Berndt Ersöz, En bakgrund till Medelhavets arkeologi
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, ARKN15, Archaeology and Ancient History: Field Archaeology in Theory and Practice, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, SASH02, Archaeology: Viking Age Scandinavia, SASH39, The Roman Empire, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, ARKN15, HOSA21, HOSK04, SASH02, SASH39, Gathering, LUX:C212 Lynnéum, Agneta Ormes, Kick-off höstterminen 2023 / Autumn semester 2023
18:30
15:30
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 31/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, AKSA21, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Seminar, LUX:C126 hörsal, Agneta Ormes, Marie Hoen, Så klarar du studierna. Seminarium med studievägledaren och ämnesbibliotekarien.
10:00
08:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 1/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B129, Henrik Gerding, Introduktion till antik kronologi
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
13:15
12:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 2/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 3/9 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 4/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B336, Susanne Berndt Ersöz, Egypten, Främre Orienten och Mindre Asien
15:00
13:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 6/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B336, Susanne Berndt Ersöz, Egeisk bronsålder 1
12:00
10:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 7/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Egeisk bronsålder 2
12:00
10:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 8/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 9/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 10/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 11/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B152, Susanne Berndt Ersöz, Grekiskt samhälle i arkaisk tid
17:00
15:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 12/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B336, Susanne Berndt Ersöz, Grekisk konst
12:00
10:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 13/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Susanne Berndt Ersöz, Greker i öst och väst
12:00
10:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 14/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 15/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Henrik Gerding, Grekisk arkitektur
12:00
10:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 16/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 17/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 18/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Den athenska demokratin
15:00
13:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 19/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Grekisk religion
17:00
15:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 20/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Greker och perser
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
13:15
12:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 21/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Athens topografi
12:00
10:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 22/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Grekiskt samhälle i klassisk tid
12:00
10:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 23/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 24/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 25/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Group work, LUX:A232-233, LUX:B165-166, Susanne Berndt Ersöz
12:00
10:00
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Källstudier: Topografi
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Cancelled, LUX:A126, Inställd, Mentorsträff
16:15
15:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 26/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Group work, LUX:B165-168, Susanne Berndt Ersöz
17:00
09:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 27/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Källstudier: Topografi
12:00
09:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 28/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Group work, LUX:B165-168, Susanne Berndt Ersöz
17:00
13:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 29/9 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Källstudier: Topografi
15:00
13:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 30/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 1/10 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 2/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Seminar, LUX:B240, Henrik Gerding, Bacchanterna
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A233, Mentorsträff
16:15
15:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 3/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Susanne Berndt Ersöz, Familjen, staden, helgedomen
12:00
10:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 4/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 5/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 6/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Lecture, LUX:A126, Susanne Berndt Ersöz, Introduktion till grekiska språket
12:00
10:00
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
14:30
13:30
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 7/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 8/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 9/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Materialstudier
16:00
09:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 10/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Excursion, Susanne Berndt Ersöz, Exkursion till Nationalmuseum
15:00
09:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 11/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Excursion, Susanne Berndt Ersöz, Gastelyckan, Skulpturövningar på Gastelyckan
12:00
10:00
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, HOSA21, HOSK04, Information, LUX:B129, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Information VT 2024, Ansökningsinformation inför vårterminen 2024.
13:00
12:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 12/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 13/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Makedonien och Alexander
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
13:00
12:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 14/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 15/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 16/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 17/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 18/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 19/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 20/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A232, Mentorsträff, Mentorsträff - inför tentamen
11:00
09:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 21/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 22/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 23/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Examination, LUX:B152, Susanne Berndt Ersöz
12:00
08:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 25/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B129, Joacim Seger, Etrusker
15:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 26/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 27/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A232, Mentorsträff
13:00
12:00
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Joacim Seger, Det tidiga Rom
15:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 28/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 29/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 30/10 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B339, Joacim Seger, Tidig och mellanrepublik
15:00
13:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 31/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 1/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Henrik Gerding, Arvet efter Alexander
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A232, Mentorsträff
13:00
12:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 2/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Rom och den hellenistiska världen
12:00
10:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 3/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 4/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 5/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 6/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Lovisa Brännstedt, Senrepubliken 1
17:00
15:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 7/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 8/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B129, Lovisa Brännstedt, Senrepubliken 2
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:B129, Mentorsträff
13:00
12:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 9/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 10/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B339, Lovisa Brännstedt, Augustus
12:00
10:15
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 11/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 12/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 13/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 14/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Lovisa Brännstedt, Pax Romana
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Lecture, LUX:C214, Lovisa Brännstedt, Latin
15:00
13:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 15/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Susanne Berndt Ersöz, Pompeji och romerskt vardagsliv
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Cancelled, LUX:C214, Inställd, Mentorsträff
13:00
12:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 16/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 17/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 18/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 19/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 20/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Romersk religion
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
16:00
15:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 21/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B152, Maria Moreno Escobar, Romerska hamnar
15:00
13:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 22/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Medborgare och soldater
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
13:00
12:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 23/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B129, Susanne Berndt Ersöz, Romersk arkitektur
12:00
10:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 24/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., AKSA21, Retake examination, LUX:A232, Susanne Berndt Ersöz
12:00
08:00
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Romersk stadsplanering
15:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 25/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 26/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 27/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Group work, LUX:B167-168, LUX:C213, Henrik Gerding, Topopografi Forum Romanum
12:00
10:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Lecture, LUX:B237, Henrik Gerding, Källstudier: Topografi
15:00
13:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 28/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Group work, LUX:B265, LUX:B338, LUX:C213, Topografi Forum Romanum
17:00
10:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 29/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Seminar, LUX:B240, Henrik Gerding, Källstudier: Topografi
12:00
09:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 30/11 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Group work, LUX:B232, LUX:B365, LUX:C213, Topografi Forum Romanum
17:00
13:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 1/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Seminar, LUX:B240, Henrik Gerding, Källstudier: Topografi
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:B240, Mentorsträff
16:00
15:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 2/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 3/12 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 4/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B237, Lovisa Brännstedt, Hellenistisk och romersk konst
15:00
13:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 5/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:B336, Susanne Berndt Ersöz, Upplösning och nyordning
15:00
13:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 6/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Lecture, LUX:C214, Susanne Berndt Ersöz, Konstantin och Kristendomens införande
12:00
10:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 7/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Excursion, Lovisa Brännstedt, Exkursion till Glyptoteket
15:00
09:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 8/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 9/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 10/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 11/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 12/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 13/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A126, Mentorsträff
12:00
10:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 14/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 15/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Examination, LUX:B152, Lovisa Brännstedt
12:00
08:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 16/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 17/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 18/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Mytologi: introduktion och källor
15:00
13:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Meeting with mentors, LUX:A127, Mentorsträff
16:00
15:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 19/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSA21, Lecture, LUX:C214, Marie Hoen, Referenshantering
12:00
10:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 20/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Mytologi: Theogonin och de olympiska gudarna
12:00
10:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 21/12 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Mytologi: Myter i bilder
12:00
10:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 22/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 23/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 24/12 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 8/1 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Lecture, LUX:B237, Susanne Berndt Ersöz, Mytologi: Den trojanska cykeln
15:00
13:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 9/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 10/1 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Mytologi: Myter i antika texter
12:00
10:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 11/1 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Seminar, LUX:B240, Susanne Berndt Ersöz, Mytologi: Redovsning av grupparbeten
12:00
09:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 12/1 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., AKSA21, Retake examination, LUX:B152, Lovisa Brännstedt
12:00
08:00
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, Källstudier kring två valda problem, AKSA21, Hand-in, Take home examination, Susanne Berndt Ersöz, Inlämning Hemtentamen
15:00
14:45
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 14/1 

Accessibility statement