Schedule
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 28/8 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 29/8 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Introduction meeting, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Introduktion till kursen och delkurs 1
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Carl von Linne och Charles Darwin - att ordna djurvärlden. Djurben, Zoologi och Arkeologi i Sverige
15:00
13:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 30/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, ARKN15, Archaeology and Ancient History: Field Archaeology in Theory and Practice, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, SASH02, Archaeology: Viking Age Scandinavia, SASH39, The Roman Empire, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, ARKN15, HOSA21, HOSK04, SASH02, SASH39, Gathering, LUX:C212 Lynnéum , Agneta Ormes, Kick-off höstterminen 2023 / Autumn semester 2023
18:30
15:30
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 31/8 
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, AKSA21, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Seminar, LUX:C126 hörsal, Agneta Ormes, Marie Hoen, Så klarar du studierna. Seminarium med studievägledaren och ämnesbibliotekarien.
10:00
08:15
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 1/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 2/9 
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 3/9 

w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 4/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Jägare-samlare i Skandinavien och ekologiska indianer
15:00
13:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
16:30
15:30
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 5/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 6/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Mutualism och domesticering
15:00
13:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 7/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 8/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Sjukdomar och djur
15:00
13:15
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 9/9 
w36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 10/9 

w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 11/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 12/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Boskap och människor under järnålder/medeltid. Djur, religion och ritualer
15:00
13:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 13/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Arkeozoologi och bevarandeekologi. Diskussionsövning och utdelning av hemtentamen
15:00
13:15
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 14/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 15/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Study visit, Studiebesök, Studiebesök i Uppåkra
11:30
10:30
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 16/9 
w37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 17/9 

w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 18/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 19/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, Mentorsträff ZOOM, Mentorsträff via ZOOM
18:00
17:00
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 20/9 
ARKA21, Archaeology, ARKH21, Historical Archaeology, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, ARKA21, ARKH21, HOSA21, Lecture, LUX:B152, Marie Hoen
17:00
15:15
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 21/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 22/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Relationer mellan människa och djur, HOSA21, Hand-in, Take home examination, Adam Boethius
17:00
16:45
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 23/9 
w38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 24/9 

w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 25/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Skelettens anatomi
12:00
10:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 26/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Anpassning till diet och lokomotion: skelettets morfologi
12:00
10:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 27/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Rovdjurens osteologi. Hund och katt: Grupp 1
12:00
09:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Rovdjurens osteologi. Hund och katt. Grupp 2
15:00
12:15
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 28/9 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Excursion, Compulsory, Adam Boethius, Blixinsatt exkursion till bensalen på Historiska museet pga nedmontering av benutställning Adress: Kraftstorg 1, Lund
12:00
10:00
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff ZOOM, Mentorsträff via ZOOM
18:00
17:00
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 29/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 30/9 
w39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 1/10 

w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 2/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 3/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius , De partåiga djurens osteologi: Grupp 1
12:00
09:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius , De partåiga djurens osteologi Grupp 2
15:00
12:15
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 4/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff ZOOM, Mentorsträff via ZOOM
18:00
17:00
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 5/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 6/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 7/10 
w40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 8/10 

w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 9/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 10/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Osteologiska skillnader mellan får och get
12:00
10:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 11/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Svinets skelett, kranium och tänder grupp 1
12:00
09:15
AKSA21, Classical Archaeology and Ancient History: Level I, AKSK04, Classical Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3, ARKA21, Archaeology, ARKH04, Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKH21, Historical Archaeology, ARKK04, Archaeology: B.A. Course - Level 3, ARKN11, Archaeology and Ancient History: Archaelogical Theory and Material Culture, HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSK04, Historical Osteology: B. A. Course - Level 3, AKSA21, AKSK04, ARKA21, ARKH04, ARKH21, ARKK04, ARKN11, HOSA21, HOSK04, Information, LUX:B129, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Information VT 2024, Ansökningsinformation inför vårterminen 2024.
13:00
12:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Svinets skelett, kranium och tänder grupp 2
16:00
13:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 12/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Hästens skelett, kranium och tänder grupp 1
12:00
09:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Hästens skelett, kranium och tänder grupp 2
16:00
13:15
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 13/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
15:00
14:00
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 14/10 
w41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 15/10 

w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 16/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Åldersbedömning av däggdjur
12:00
10:15
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 17/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 18/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 19/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Könsbedömning av däggdjur
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 20/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 21/10 
w42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 22/10 

w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 23/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
15:00
14:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 24/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 25/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Junzo Uchiyama , Zooarchaeology in Japan
15:00
13:15
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 26/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 27/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Examination, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Salstentamen: benkunskap Grupp 1
12:00
10:00
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Examination, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Salstentamen: benkunskap Grupp 2
15:00
13:00
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 28/10 
w43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 29/10 

w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 30/10 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 31/10 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Perspektiv på förhistorisk jakt
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Faunahistoria I
15:00
13:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 1/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
15:00
14:00
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 2/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Faunahistoria II
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människans husdjur, HOSA21, Examination review, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Tantagenomgång
13:00
12:15
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 3/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 4/11 
w44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 5/11 

w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 6/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 7/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Excursion, Adam Boethius, Zoologiska museet i Lund, Tid 12:55 – 16:00 Man tar sig dit på egen hand Adress: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund
16:00
13:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 8/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 9/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, 14C, DNA och stabila isotoper
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 10/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 11/11 
w45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 12/11 

w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 13/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Fisk i arkeologisk forskning
15:00
13:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 14/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Pisces lab I, alla (gr 1 & 2)
16:00
09:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 15/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Pisces lab II, alla (gr 1 & 2)
16:00
09:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 16/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Amphibia och reptilia
15:00
10:15
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 17/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 18/11 
w46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 19/11 

w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 20/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Fåglar i arkeologisk forskning
15:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 21/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Aves I, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Aves I, Grupp 2
15:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 22/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Aves II, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Aves II, Grupp 2
15:00
13:15
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 23/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Introduktion till analysövningen
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 24/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 25/11 
w47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 26/11 

w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 27/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Kvantitativ paleozoologi
15:00
13:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 28/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Tafonomi I
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Tafonomi II
15:00
13:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 29/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
15:00
14:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 30/11 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Pinnipedia & cetacea
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Mustelidae
15:00
13:15
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 1/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 2/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 3/12 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 4/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd I, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd I, Grupp 2
15:00
13:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 5/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Cervidae, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Cervidae, Grupp 2
15:00
13:15
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 6/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 7/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Lagomorpha, Insectivora, Rodentia
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 8/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 9/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 10/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 11/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 12/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Lecture, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Jaktstrategier. Tentamens delas ut.
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 13/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 14/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd II, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd II, Grupp 2
15:00
13:15
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 15/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 16/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 17/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 18/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 19/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Laboratory session, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd III (alla)
15:00
10:15
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 20/12 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 21/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 22/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 23/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 24/12 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Monday 8/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuesday 9/1 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Hand-in, Take home examination, Adam Boethius
17:00
16:45
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wednesday 10/1 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, HOSA21, Meeting with mentors, LUX:A016 lab, Mentorsträff
14:00
13:00
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thursday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Friday 12/1 
HOSA21, Historical Osteology: Archaeozoology, Människan och viltet, HOSA21, Presentation, LUX:A016 lab, Adam Boethius, gruppredovisning analysuppgift
12:00
09:15
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Saturday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sunday 14/1 

Accessibility statement