Schedule
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 16/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, Introduction, LUX:C214, Katarzyna Herd
15:00
13:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Information literacy training, LUX:C224 Mac-sal, Kristina Ericson, Biblioteksintroduktion
16:00
15:15
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 17/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B352, Katarzyna Herd, Etnologiska glasögon
15:00
13:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B352, Katarzyna Herd, Att se det stora i det lilla
17:00
15:15
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 18/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Exercise, Gruppövning, Se med kamera
16:00
09:00
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B352, Katarzyna Herd, Se med kamera
19:00
16:00
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 19/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 20/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Katarzyna Herd, Kultur och identitet
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Exercise, LUX:B352, Gruppövning, Diskussionsgrupp rötter och fötter
15:00
13:15
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 21/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 22/1 

w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 23/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B339, Thomas O'dell, Den eviga jakten på det svenska
10:00
08:15
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 24/1 
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 25/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B152, Katarzyna Herd, Blick och makt
15:00
13:15
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 26/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B352, Karin Gustavsson, Expeditioner i det förflutna
12:00
10:15
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 27/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, Study visit, Alma Aspeborg, Fotografi som makt och minne
12:00
09:00
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, Study visit, Alma Aspeborg, Fotografi som makt och minne
15:00
13:15
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 28/1 
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 29/1 

w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 30/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Katarzyna Herd, Makt och normalitetet
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Exercise, Gruppövning, Diskussionsgrupp rosa
15:00
13:15
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 31/1 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Självporträtt, Individuellt arbete
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:C327, Katarzyna Herd, Om porträtts betydelser och funktioner
16:00
13:15
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 1/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B152, Emma Eleonorasdotter, Att bli sedd och göra sig synlig
12:00
10:15
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 2/2 
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 3/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B336, Emma Eleonorasdotter, Seende som metod
12:00
10:15
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 4/2 
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 5/2 

w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 6/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Individuellt arbete, Se med pennan
15:00
09:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Kristina Ericson, Referenshantering och akademisk hederlighet
16:00
15:15
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 7/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B240, Emma Eleonorasdotter, Tjocka beskrivningar och etnografi
17:00
15:15
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 8/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Review, LUX:A233, Katarzyna Herd, Tentagenomgång
16:00
15:00
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 9/2 
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 10/2 
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 11/2 
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 12/2 

w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 13/2 
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 14/2 
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 15/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Hand-in, Take home examination, Deadline, LUX:A233, Inlämning av hemtenta
16:00
15:45
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 16/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, Introduction, LUX:B237, Lars-Eric Jönsson, Kulturella processer
15:00
13:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:A233, Lars-Eric Jönsson, Introduktion till spår
17:00
15:15
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 17/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Study visit, Lars-Eric Jönsson, Simon Halberg, Torups slott och Statarmuseet
16:00
09:00
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 18/2 
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 19/2 

w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 20/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B339, Karin Gustavsson, Den kultiverade människan
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Exercise, Group work, Läsgrupp Den kultiverade människan
15:00
13:15
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 21/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Magnus Wikdahl, Det moderna samhällets framväxt
15:00
13:15
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 22/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 23/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B237, Håkan Jönsson, Livsformer i ett historiskt perspektiv
12:00
10:15
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 24/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 25/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 26/2 

w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 27/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B237, Lars-Eric Jönsson, Föremål som ledtrådar
15:00
13:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B352, Lars-Eric Jönsson, Industrisamhällets baksida
17:00
15:15
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 28/2 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:C216 Mac-sal, Kristina Ericson, Digitala resurser
12:00
10:15
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 1/3 
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 2/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Study visit, Alma Aspeborg, Arkivcentrum Syd
15:00
11:15
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 3/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B352, Lars-Eric Jönsson, Att arbeta med spåruppgiften
12:00
10:15
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 4/3 
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 5/3 

w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 6/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Workshop, LUX:B339, Lars-Eric Jönsson, Källor för kulturhistoria, Workshop halvklass
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Workshop, LUX:B352, Lars-Eric Jönsson, Källor för kulturhistoria, Workshop halvklass
15:00
13:15
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 7/3 
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 8/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, Compulsory, LUX:C327, Alma Aspeborg, Lars-Eric Jönsson, Muntlig redovisning av Spår
12:00
09:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, Compulsory, LUX:C327, Alma Aspeborg, Lars-Eric Jönsson, Muntlig redovisning av Spår
16:00
13:15
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 9/3 
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 10/3 
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 11/3 
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 12/3 

w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 13/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 14/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 15/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 16/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 17/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Hand-in, Deadline, Inlämning av skriftlig uppgift
16:00
15:45
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 18/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 19/3 

w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 20/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B251, Emma Eleonorasdotter, Att tänka och leva med ting.
12:00
10:15
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 21/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Hand-in, Tingens tysta agens, inlämningsuppgift, deadline 16:00
16:00
15:45
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 22/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B152, Emma Eleonorasdotter, Föremål som ingång
12:00
10:15
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 23/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 24/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Exercise, Föremål i livshistoriska samtal. Obligatorisk gruppövning.
12:00
10:15
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 25/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 26/3 

w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 27/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B237, Emma Eleonorasdotter, Varuhuset som kulturell arena
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B232, LUX:B239, LUX:B265, Emma Eleonorasdotter, Att ställa frågor på varuhuset
15:00
13:15
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 28/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Exercise, Compulsory, LUX:B240, Moderna konsumtionsmönster. Obligatorisk gruppövning. Valfri plats.
20:00
09:15
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 29/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 30/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Presentation, LUX:A233, Emma Eleonorasdotter, Moderna konsumtionsmönster, muntlig redovisning.
15:00
13:15
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 31/3 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B240, Lisa Svensson, Konsumtion och smak
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Workshop, LUX:A233, Lisa Svensson, Konsumtion och smak
15:00
13:15
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 1/4 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 2/4 

w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 3/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Elias Mellander, Hållbar konsumtion
15:00
13:15
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 4/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 5/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lesson , LUX:C126 hörsal, Alma Aspeborg, Kontroversiell konsumtion
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, Group work, Vad är OK att köpa?, Diskussionsseminarium. Obligatorisk närvaro.
15:00
13:15
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 6/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 7/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 8/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 9/4 

w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 10/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 11/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 12/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B336, Lars-Eric Jönsson, Kulturarv
15:00
13:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B336, Kulturarv, Läs- och diskussionsseminarium. Obligatorisk närvaro, lärarlöst.
17:00
15:15
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 13/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Group work, Compulsory, Vad är, och bör, vara ett kulturarv?
16:00
09:15
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 14/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 15/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 16/4 

w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 17/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Presentation, LUX:B339, Lars-Eric Jönsson, Muntlig redovisning.
16:00
13:15
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 18/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 19/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 20/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:C121 hörsal, Emma Eleonorasdotter, Tentaintroduktion
14:00
13:15
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 21/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 22/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 23/4 

w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 24/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 25/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 26/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 27/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 28/4 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Hand-in, Take home examination, Deadline, Inlämning av hemtenta
17:00
16:45
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 29/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 30/4 

w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 1/5 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 2/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Jakob Löfgren, Berättelse och berättande
15:00
13:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Literature seminar, LUX:A233, Nutida berättande
17:00
15:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 3/5 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 4/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B240, Jakob Löfgren, Folksägner och folksagor
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Från moderna "klintbergare" till virala memes.
15:00
13:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 5/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Jakob Löfgren, Att berätta i skrift
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B240, Gabi Louisdotter, Att arbeta med frågelistor
15:00
13:15
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 6/5 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 7/5 

w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 8/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Att ställa frågor
15:00
10:15
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 9/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 10/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B352, Jakob Löfgren, Muntlig redovisning av frågelistor
12:00
10:15
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 11/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 12/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 13/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 14/5 

w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 15/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B240, Jakob Löfgren, Den talade berättelsen
12:00
10:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 16/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Eget arbete med intervju
16:00
09:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 17/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Eget arbete med intervju
16:00
09:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 18/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 19/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Individual studies, Eget arbete med intervju
16:00
09:15
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 20/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 21/5 

w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 22/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B240, Jakob Löfgren, Analys av intervjun
12:00
10:15
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 23/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:B152, Bråkiga berättelser
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B240
15:00
13:15
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 24/5 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Lecture, LUX:A233, Jakob Löfgren, Folkloristik och folklore
12:00
10:15
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Seminar, LUX:B352, Jakob Löfgren, Folkloristik
15:00
13:15
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 25/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 26/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 27/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 28/5 

w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 29/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 30/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 31/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 1/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 2/6 
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Hand-in, Examination, Deadline, Inlämning av examinationsuppgift
15:00
14:45
ETNA14, Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1, ETNA14, Group discussion, LUX:B352, Katarzyna Herd, Kursavslutning
17:00
16:15
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 3/6 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 4/6 

Accessibility statement