Schedule
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 9/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 10/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 11/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 12/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 13/8 
ENGA04, English: Level 1, ENGA41, English: English Literature, ENGH12, English: Level 1 (16-30), English Literature, ENGA04, ENGH12, HGENG, Retake examination, Distance education due to COVID-19, Ellen Turner, Sara Håkansson, Tentamen via Canvas För anmälan till omtentamen i Canvas kontakta Marcus Tegler (marcus.tegler@sol.lu.se) i god tid
17:00
14:00
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 14/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 15/8 

w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 16/8 
ENGA04, English: Level 1, ENGA31, English: Academic Writing, ENGH12, English: Level 1 (16-30), Academic Writing - English history and culture, Academic Writing - English History and Culture, English History and Culture, ENGA04, ENGH12, HGENG, Retake Test, Distance education due to COVID-19, Birgitta Berglund, Omtentamen ges på distans via Canvas. Du behöver kontakta Marcus Tegler (marcus.tegler@sol.lu.se) senast ttre dagar innan tentan för att säkerställa dig om att du har tillgång till rätt Canvaskurs.
17:00
14:00
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 17/8 
ENGA04, English: Level 1, ENGA31, English: Academic Writing, ENGH12, English: Level 1 (16-30), Academic Writing - Essay, Academic Writing, ENGA04, ENGH12, HGENG, Deadline, Distance education due to COVID-19, Annika Lindskog, Cecilia Wadsö-Lecaros, Eric Pudney, John Öwre, Mette Hildeman Sjölin, Deadline (omtenta) midnatt, Deadline (omtenta)
00:00
23:45
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 18/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 19/8 
ENGA04, English: Level 1, ENGA41, English: English Literature, ENGH12, English: Level 1 (16-30), English Literature, ENGA04, ENGH12, HGENG, Deadline, Distance education due to COVID-19, Ellen Turner, Sara Håkansson, Deadline midnatt., Deadline (omtenta) litteraturuppsatser
00:00
23:45
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 20/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 21/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 22/8 

Accessibility statement


  Modified within the last 24 hours.