Schedule
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Monday 9/8 
ENGA22, English: Level 2, ENGB31, English: Linguistic Analysis, ENGH14, English: Level 2 (46-60), Linguistic Analysis, ENGA22, ENGB31, ENGH14, Deadline, Eva Klingvall, Satu Manninen, Deadline midnatt, Deadline (omtenta) uppsatser
00:00
23:45
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tuesday 10/8 
ENGA22, English: Level 2, ENGB21, English: English Literary History, ENGH13, English: Level 2 (31-45), English Literary History, ENGA22, ENGB21, ENGH13, Retake examination, Distance education due to COVID-19, Kiki Lindell, Tentamen via Canvas För anmälan till omtentamen i Canvas kontakta Marcus Tegler (marcus.tegler@sol.lu.se) i god tid
18:00
14:00
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wednesday 11/8 
ENGA22, English: Level 2, ENGB11, English: English Grammar, ENGH13, English: Level 2 (31-45), English Grammar, ENGA22, ENGB11, ENGH13, Retake Test, Distance education due to COVID-19, Eva Klingvall, Lene Nordrum, Omtentamen ges på distans via Canvas. Du behöver kontakta Marcus Tegler (marcus.tegler@sol.lu.se) senast ttre dagar innan tentan för att säkerställa dig om att du har tillgång till rätt Canvaskurs.
18:00
14:00
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Thursday 12/8 
ENGA22, English: Level 2, ENGB41, English: Literary Analysis, ENGH14, English: Level 2 (46-60), Literary Analysis, ENGA22, ENGB41, ENGH14, Deadline, Distance education due to COVID-19, Kiki Lindell, Deadline midnatt, Deadline (uppsamling) uppsats
00:00
23:45
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Friday 13/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saturday 14/8 
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sunday 15/8 

Accessibility statement


  Modified within the last 24 hours.