Tentamensschema
Tid
Kurs
Grupp
Aktivitet
Lokal
Lärare
Titel, Kommentar
v 44 Mån 2022-10-31 v 44
20:00 - 00:00 ILHB10, Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria ILHB10 Hemtentamen Digitalt Kristiina Savin Inlämning av hemtentamen