Tentamensschema
Tid
Kurs
Delkurs
Grupp
Aktivitet
Titel, Kommentar
v 39 Ons 2022-09-28 v 39
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Antiken och medeltiden ILHA10 Hemtentamen
v 42 Fre 2022-10-21 v 42
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Antiken och medeltiden ILHA10 Omtillfälle hemtentamen
v 43 Fre 2022-10-28 v 43
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Renässansen och den vetenskapliga revolutionen ILHA10 Hemtentamen
v 46 Fre 2022-11-18 v 46
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Renässansen och den vetenskapliga revolutionen ILHA10 Omtillfälle hemtentamen
v 48 Ons 2022-11-30 v 48
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Upplysningen och romantiken ILHA10 Hemtentamen
v 1 Fre 2023-01-06 v 1
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Upplysningen och romantiken ILHA10 Omtillfälle hemtentamen
v 2 Fre 2023-01-13 v 2
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Den moderna världsbildens framväxt ILHA10 Hemtentamen
v 8 Fre 2023-02-24 v 8
09:00 - 15:00 ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs ILHA10 Omtillfälle hemtentamen Uppsamlingsprov