Tentamensschema
Tid
Kurs
Delkurs
Grupp
Aktivitet
Lokal
v 38 Tis 2022-09-20 v 38
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20, Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion, ÄRED01, Religionskunskap 1 Religionshistoria I, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I CTRA12, RHIA12, ÄRED01 Tentamen MA 8A-C
v 41 Tors 2022-10-13 v 41
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20, Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion, ÄRED01, Religionskunskap 1 Religionshistoria II, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II CTRA12, RHIA12, ÄRED01 Tentamen Sp 01A-B
v 44 Tis 2022-11-01 v 44
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20, Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion, ÄRED01, Religionskunskap 1 Religionshistoria I, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I CTRA12, RHIA12, ÄRED01 Omtentamen LUX:B336
v 45 Tis 2022-11-08 v 45
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01, Religionskunskap 1 Bibelvetenskap CTRA12, ÄRED01 Tentamen Ed25
v 47 Tors 2022-11-24 v 47
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20, Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion, ÄRED01, Religionskunskap 1 Religionshistoria II, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II CTRA12, RHIA12, ÄRED01 Omtentamen LUX:A233
v 48 Fre 2022-12-02 v 48
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01, Religionskunskap 1 Kyrko- och missionsstudier CTRA12, ÄRED01 Tentamen Ed25
v 50 Tors 2022-12-15 v 50
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01, Religionskunskap 1 Bibelvetenskap CTRA12, ÄRED01 Omtentamen LUX:C215
v 2 Fre 2023-01-13 v 2
14:00 - 18:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01, Religionskunskap 1 Tros- och livsåskådningsvetenskap CTRA12, ÄRED01 Tentamen Ed25
v 4 Tors 2023-01-26 v 4
08:00 - 12:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01, Religionskunskap 1 Kyrko- och missionsstudier CTRA12, ÄRED01 Omtentamen LUX:B429
v 6 Tors 2023-02-09 v 6
13:00 - 17:00 CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20, Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion, ÄRED01, Religionskunskap 1 Religionshistoria I, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I CTRA12, RHIA12, ÄRED01 Tentamen LUX:B152
v 8 Fre 2023-02-24 v 8
08:00 - 12:00 ÄRED01, Religionskunskap 1 Tros- och livsåskådningsvetenskap ÄRED01 Omtentamen LUX:B129