Tentamensschema
Tid
Kurs
Grupp
Aktivitet
Lokal
Lärare
Titel, Kommentar
v 47 Fre 2022-11-25 v 47
08:15 - 17:00 ABMM70, Museologi: Museet som institution, funktion och fenomen ABMM70 Examination, Seminarium LUX:C215 Karin Gustavsson Examinerande seminarium