Tentamensschema
Tid
Kurs
Delkurs
Grupp
Aktivitet
Lokal
v 39 Tors 2022-09-29 v 39
08:00 - 12:00 FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04, Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FTEA13, Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEB07, Teoretisk filosofi: Filosofins historia Filosofihistorisk översiktskurs, Filosofins historia, Fördjupad Moralfilosofi, Introduktion och moralfilosofins historia, Kunskapsteori, Moralfilosofins Historia FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA13, FTEA21, FTEB07 Tentamen MA 10A-H
v 43 Ons 2022-10-26 v 43
08:00 - 12:00 FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA13, Teoretisk filosofi: Grundkurs Filosofisk metod, Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Moralfilosofins Klassiker FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA13 Tentamen Vic:2-hela
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
08:00 - 12:00 FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04, Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FTEA13, Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEB07, Teoretisk filosofi: Filosofins historia Filosofihistorisk översiktskurs, Filosofins historia, Fördjupad Moralfilosofi, Introduktion och moralfilosofins historia, Kunskapsteori, Moralfilosofins Historia FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA13, FTEA21, FTEB07 Omtentamen LUX:B237
v 48 Fre 2022-12-02 v 48
08:00 - 12:00 FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA13, Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofisk metod, Formell logik, Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Moralfilosofins Klassiker FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA13, FTEA21 Omtentamen LUX:B237
v 6 Fre 2023-02-10 v 6
08:00 - 12:00 FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Fördjupad Moralfilosofi FPRA22 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C126 hörsal
08:00 - 12:00 FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Moralfilosofins Klassiker FPRA22 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C126 hörsal