Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Lärare Titel, Kommentar
v 12 Tis 2021-03-23 v 12
14:00 - 19:00 MKVA11, Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs MKVA11 Distansundervisning pga. covid-19, GBL, Tentamen Gustav Persson, Tobias Linné Hemtentamen på Canvas
v 16 Fre 2021-04-23 v 16
11:45 - 12:00 MKVA11, Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Medieanvändning i vardagen MKVA11 Distansundervisning pga. covid-19, Hemtentamen tentamen publiceras
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
14:00 - 19:00 MKVA11, Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Mediernas utbud MKVA11 Distansundervisning pga. covid-19, Distansundervisning tills vidare, ändring kan ske, Omtentamen Lokal gäller ej tills vidare, SOL:H239a, SOL:H339 Gustav Persson Hemtentamen på Canvas
  Tors 2021-04-29
11:45 - 12:00 MKVA11, Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Medieanvändning i vardagen MKVA11 Distansundervisning pga. covid-19, Hemtentamen tentamen deadline kl 12
v 22 Fre 2021-06-04 v 22
11:45 - 12:00 MKVA11, Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Kommunikation och interaktion MKVA11 Hemtentamen Inlämning 12.00 Canvas