Tentamensschema
Tid
Kurs
Delkurs
Grupp
Aktivitet
Lokal
Lärare
Titel, Kommentar
v 5 Ons 2024-01-31 v 5
14:00 - 17:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGE13, Engelsk historia och kultur, ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30) Akademiskt skrivande - Engelsk historia och kultur, Akademiskt skrivande - Historia och kultur, Engelsk historia och kultur ENGA04, ENGE13, ENGH12 Tentamen Skrivsal MA 9 Kiki Lindell
v 10 Ons 2024-03-06 v 10
09:00 - 12:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGE13, Engelsk historia och kultur, ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30) Akademiskt skrivande - Engelsk historia och kultur, Akademiskt skrivande - Historia och kultur, Engelsk historia och kultur ENGA04, ENGE13, ENGH12 Omtentamen SOL:A129b Kiki Lindell
v 15 Fre 2024-04-12 v 15
14:00 - 18:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGE17, Engelska: Grammatik, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Engelska språket - Grammatik, Engelska: Grammatik ENGA04, ENGE17, ENGH11 Tentamen Skrivsal MA 8 Eva Klingvall
v 21 Tis 2024-05-21 v 21
13:00 - 17:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGE17, Engelska: Grammatik, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Engelska språket - Grammatik, Engelska: Grammatik ENGA04, ENGE17, ENGH11 Omtentamen SOL:A129b Eva Klingvall
  Ons 2024-05-22
14:00 - 18:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGA11, Engelska: Engelska språket, ENGE14, Engelska: Fonetik och uttal, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Engelska språket - Fonetik och uttal, Engelska: Fonetik och uttal, Fonetik och uttal ENGA04, ENGE14, ENGH11, HGENG Tentamen Skrivsal MA 10 Benjamin Macaulay
v 22 Ons 2024-05-29 v 22
14:00 - 17:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGA11, Engelska: Engelska språket, ENGE16, Engelska: Ordkunskap, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Engelska språket - Ordkunskap, Engelska: Ordkunskap, Ordkunskap ENGA04, ENGE16, ENGH11, HGENG Tentamen Skrivsal MA 8 HT vikarie 01, Lari-Valtteri Suhonen
v 33 Mån 2024-08-12 v 33
13:00 - 16:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGA11, Engelska: Engelska språket, ENGE16, Engelska: Ordkunskap, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket), ÄEND11, Engelska 1 Engelska språket - Ordkunskap, Engelska: Ordkunskap, Ordkunskap ENGA04, ENGE16, ENGH11, HGENG, ÄEND11 Omtentamen SOL:H104 hörsal Lari-Valtteri Suhonen
23:45 - 00:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGE12, Engelsk litteratur, ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30) Engelsk litteratur ENGA04, ENGE12 Deadline, Omtillfälle hemtentamen Barbara Barrow, Ellen Turner, Monika Class resubmission deadline: essay; och under titel kommentar: resubmission deadline, essay 24:00
  Tis 2024-08-13
13:00 - 16:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGA31, Engelska: Akademiskt skrivande, ENGE13, Engelsk historia och kultur, ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30), ÄEND01, Engelska 1, ÄEND11, Engelska 1 Akademiskt skrivande - Engelsk historia och kultur, Akademiskt skrivande - Historia och kultur, Engelsk Historia och kultur, Engelsk historia och kultur, Historia och kultur ENGA04, ENGE13, ENGH12, HGENG, ÄEND01, ÄEND11 Omtentamen SOL:H104 hörsal Kiki Lindell
  Ons 2024-08-14
14:00 - 18:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGA11, Engelska: Engelska språket, ENGE17, Engelska: Grammatik, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket), ÄEND11, Engelska 1 Engelska språket - Grammatik, Engelska: Grammatik, Grammatik ENGA04, ENGE17, ENGH11, HGENG, ÄEND11 Omtentamen SOL:H104 hörsal Benjamin Macaulay, David Lorenz, Eva Klingvall
  Fre 2024-08-16
23:45 - 00:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGE15, Engelska: Akademiskt skrivande, ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30) Akademiskt skrivande - Uppsats, Engelska: Akademiskt skrivande ENGA04, ENGE15, ENGH12 Deadline, Omtillfälle hemtentamen Cecilia Wadsö-Lecaros, Elena de Wachter, Mari Komnæs Deadline 24.00: final version
v 34 Tis 2024-08-20 v 34
08:00 - 12:00 ENGA04, Engelska: Grundkurs, ENGA11, Engelska: Engelska språket, ENGE14, Engelska: Fonetik och uttal, ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket), ÄEND01, Engelska 1, ÄEND11, Engelska 1 Engelska språket - Fonetik och uttal, Engelska: Fonetik och uttal, Fonetik, Fonetik och uttal, Grammatik ENGA04, ENGE14, ENGH11, HGENG, ÄEND01, ÄEND11 Omtentamen SOL:H104 hörsal Benjamin Macaulay