Exam schedule
Time
Course
Module
Group
Activity
Teacher
Title, Comment
w4 Thu 2022-01-27 w4
11:00 - 12:00 ARKH21, Historical Archaeology Historisk arkeologi - ting, texter och bilder ARKH21 Examination, Hand-in Jes Wienberg Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf-fil
w10 Thu 2022-03-10 w10
12:00 - 13:00 ARKH21, Historical Archaeology Byggnader och bilder ARKH21 Hand-in, Examination Jes Wienberg Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf-fil
w16 Fri 2022-04-22 w16
11:00 - 12:00 ARKH21, Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Hand-in, Examination Jes Wienberg Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf-fil