Måndag 19/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
10:00
08:00
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C626, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Se separat schema på Canvas, Malin Arvidson
15:00
09:00
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C625, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Se separat schema på Canvas, Björn Johnson
15:00
09:00
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Se separat schema på Canvas, Lagunathan Govender
16:00
09:00
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
12:00
10:00
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
15:00
13:00
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
17:00
15:00
Tisdag 20/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C628, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Se separat schema på Canvas, Jan Magnusson
15:00
09:00
107545, 107545.11.111285, Workshop, 3T C166, Jouri Kanters
17:00
09:00
500314, HGMOV-21H, 3T E415, Modevetenskap: Modevetenskaplig teori och metod 3 - fördjupning, Seminarium, Idéseminarium. , Joacim Sprung, Maria Carlgren
16:00
14:00
500314, HGMOV-21H, 3T E414, Modevetenskap: Modevetenskaplig teori och metod 3 - fördjupning, Seminarium, Idéseminarium. , Joacim Sprung, Maria Carlgren
16:00
14:00
Onsdag 21/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOPA12-24V-Hbg.2, 3T C166, Socialt arbete som ämne och profession, Handledning, Processgruppshandledning, Maria Bergendal Arvidsson
14:00
09:00
253191, SOPA12-24V-Hbg.1, 3T C165, Socialt arbete som ämne och profession, Handledning, Processgruppshandledning, Marie Sepulchre
14:00
09:00
Torsdag 22/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C222, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C219, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C221, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C226, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E217, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E215, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E229, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E227, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
12:00
09:00
253191, SOPA12-24V-Hbg.2, 3T C166, Socialt arbete som ämne och profession, Handledning, Processgruppshandledning, Maria Bergendal Arvidsson
14:00
09:00
253191, SOPA12-24V-Hbg.1, 3T C165, Socialt arbete som ämne och profession, Handledning, Processgruppshandledning, Marie Sepulchre
14:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C222, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C219, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C221, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C226, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E217, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E215, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E229, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E227, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Förberedelse
16:00
13:00
Fredag 23/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C221, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3, Monica Larsson
10:00
08:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C623, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C628, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C624, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C231, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3, Karl Eriksson
12:00
10:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C626, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3 , Em Andersson
12:00
10:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C625, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3, Nataliya Thell
12:00
10:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C221, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3, Monica Larsson
12:00
10:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C219, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3 , Anders Jönsson
12:00
10:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C231, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3, Karl Eriksson
15:00
13:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C626, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3 , Em Andersson
15:00
13:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C625, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Reflektionsmöte 3 , Nataliya Thell
15:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C623, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C628, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C624, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00

Måndag 26/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C621, 3T C625, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Obligatoriskt, Övning, obl. övning socialpsykologi , Mikael Sandgren
12:00
09:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C621, 3T C626, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Obligatoriskt, Övning, obl. övning socialpsykologi , Mikael Sandgren
12:00
09:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C621, 3T C627, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Obligatoriskt, Övning, obl. övning socialpsykologi , Mikael Sandgren
12:00
09:00
253191, SOPB21-24V-Hbg, 3T C621, 3T C628, Samhällsvetenskap och socialt arbete, Obligatoriskt, Övning, obl. övning socialpsykologi , Mikael Sandgren
12:00
09:00
Tisdag 27/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SAHS04-24V-Hbg, 3T E217, Socialt arbete: Samtal och interaktion som metod, Handledning, Helena Hansson
12:00
09:00
253191, SAHS04-24V-Hbg, 3T E229, Socialt arbete: Samtal och interaktion som metod, Handledning
12:00
09:00
253191, SAHS04-24V-Hbg, 3T E227, Socialt arbete: Samtal och interaktion som metod, Handledning, Lena Tärnhäll
12:00
09:00
253191, SAHS04-24V-Hbg, 3T E231, Socialt arbete: Samtal och interaktion som metod, Handledning, Margaretha Blomgård
12:00
09:00
107545, 107545.11.111285, Workshop, 3T C166, Jouri Kanters
17:00
09:00
Onsdag 28/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C628, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 5, Helena Hansson
09:45
08:15
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 4, Eva-Malin Antoniusson
09:45
08:15
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C623, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Workshop, Se separat schema på Canvas, Björn Johnson
15:00
09:00
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C624, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Workshop, Se separat schema på Canvas, Malin Arvidson
15:00
09:00
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C626, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Workshop, Se separat schema på Canvas, Jan Magnusson
15:00
09:00
253191, SOPA45-24V-Hbg, 3T C625, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Handledning, Workshop, Se separat schema på Canvas, Lagunathan Govender
15:00
09:00
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C628, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 2, Helena Hansson
12:45
11:15
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 8, Eva-Malin Antoniusson
12:45
11:15
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C628, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 7, Helena Hansson
15:45
14:15
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 3, Eva-Malin Antoniusson
15:45
14:15
Torsdag 29/2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 6, Eva-Malin Antoniusson
10:45
09:15
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C222, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C219, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C221, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C226, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E217, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E215, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E229, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T E227, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Litteraturseminarium
16:00
13:00
253191, SOAN74-24V-Hbg, SOPM35-24V-Hbg, 3T C627, Socialt arbete med skadigt bruk och beroendeproblematik, Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik, PBL, PBL III redovisning Grupp 1, Eva-Malin Antoniusson
14:45
13:15
Fredag 1/3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
10:00
08:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C625, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C626, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C623, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C624, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
12:00
09:00
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
12:00
10:00
500314, HGMOV-21H, 3T E412, 3T E414, Modevetenskap: Modevetenskaplig teori och metod 3 - fördjupning, Seminarium, Joacim Sprung, Maria Carlgren
12:00
10:00
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
15:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C625, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C626, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C623, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
253191, SOAN79-24V-Hbg, SOPM32-24V-Hbg, 3T C624, Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, Grupparbete
16:00
13:00
829210, 829210.91.143972, Exam, 3T C621, 3T C671-672, Provvärdsövervakning, Pia Tham
17:00
13:00
829210, 829210.91.143972, Exam, 3T C621, 3T C627, 3T C672, Provvärdsövervakning, Pia Tham
17:00
13:00
829210, 829210.91.143972, Exam, 3T C621, 3T C628, 3T C672, Provvärdsövervakning, Pia Tham
17:00
13:00
107542, T-IBYA2, 3T C622, Installationsteknik, Presentation
17:00
15:00
Tillgänglighetsredogörelse