2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus R (Paradis), Hus R 144, 42 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 17:00 HusR:144 SI-mentorsträning
09:00 - 17:00 HusR:144 SI-mentorsträning
08:00 - 09:00 Föreläsning HusR:144 Introduktion och utvärdering
09:00 - 10:00 Föreläsning HusR:144 Fallanalys
10:00 - 11:00 Introduktion HusR:144 Upprop
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 G1-G2
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Patologiska processer och kärnfärdigheter i KBT
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Patologiska processer och kärnfärdigheter i KBT, forts
08:00 - 10:00 Föreläsning HusR:144 Hjärnas evolution
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Social Kognition
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Ångestbehandling
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Ångestbehandling, forts
09:00 - 10:00 Föreläsning HusR:144 Genus och psykoterapi
10:00 - 12:00 Seminarium HusR:144 Genus och psykoterapi. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusR:144 Metoder
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 G4
12:00 - 14:00 HusR:144 Bil
14:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Övergång till annan inriktning
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 G5
13:00 - 17:00 Introduktion HusR:144 Teoretisk bas 1. Introduktion KBT
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 PDT II
13:00 - 15:00 Lektion HusR:144 Problemlösning, imagery
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 G7
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 PDT III
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Psykosomatik I
10:00 - 13:00 Föreläsning/Seminarium HusR:144
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Kognitionspsykologi, kap 5, 9
15:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Information om psykoterapimottagningen
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Konformitet
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 G8
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144
13:00 - 17:00 Föreläsning HusR:144 Interventionsövning. Starkt rekommenderat
09:00 - 16:00 HusR:144 SDR
10:00 - 12:00 Lektion HusR:144 Konflikthantering som uppdrag
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Förändringsmotstånd
10:00 - 15:00 Undervisning HusR:144 Teoretisk Bas 2. Kognition/Emotion
10:00 - 15:00 Undervisning HusR:144 Teoretisk bas 2. Kognition/Emotion
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Anknytning och färdighet
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Anknytning och färdighet
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:144 HBTQ
10:30 - 12:00 HusR:144 EQ-S
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Liking, Loving
10:00 - 11:00 Introduktion HusR:144 Intro Lab
11:00 - 12:30 Information HusR:144 Information about courses: semester 2
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:144 Psykoterapiforskning KBT. Oblig
16:00 - 16:30 Seminarium HusR:144 Kursvärdering. Ta med smart telefon, läsplatta eller daotr med webläsare
09:00 - 16:00 Undervisning HusR:144 Teoretisk bas 3. Inlärningsteori
09:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144
09:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Teoretisk bas: System, kontext och psykoterapi 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:007, HusP:008, HusR:144 A3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Strategisk krishantering - en övning på toppnivå, forts
09:00 - 10:00 Lektion HusR:144 Introduktion till delkurs 2:3 samt introduktion till seminarium
10:00 - 12:00 Lektion HusR:144 Emotion, uppmärksamhet och beslutsfattande
10:00 - 12:00 Lektion HusR:144 Introduktion till affektiv neurovetenskap
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Förhandling
10:00 - 12:00 Lektion HusR:144 Emotion och minne
13:00 - 15:00 Lektion HusR:144 Ojämlikhet, social konflikt och emotioner
09:00 - 16:00 Undervisning HusR:144 Psykopatologi/Diagnostik 1 Axel 1 störningar. KBT-modeller.
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Reprocitet/ Förpliktelse
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 9. Forskningsansökan
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Metoder för utredning IV: neuropsykologiska test, vuxna
08:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Minne 3
10:00 - 12:00 Lektion HusR:144 Mobbning och folkmord
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Metoder för utredning V: barn/ungdom
10:00 - 12:00 Lektion HusR:144 Organisationsteori 1
13:00 - 15:00 Lektion HusR:144 Organisationsteori 2
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Presentation av praktiska case: urval, rekrytering, personbedömning. Oblig
09:00 - 16:00 Undervisning HusR:144 Psykoterapeutiska teorier/metoder 1 Basfärdigheter med utgångspunkt punkt i Donohue & Fisher
09:00 - 16:00 Undervisning HusR:144 Psykopatologi/Diagnostik: Fallformulering
08:00 - 10:00 Föreläsning HusR:144
10:00 - 12:00 Övning HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusR:144 Casetillfälle - egenskapsteori. Gr 1-6. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Kommunikation
15:00 - 17:00 HusR:144
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Neuropsykologisk utredning
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Neuropsykologisk utredning, forts
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Team building
15:00 - 17:00 HusR:144 Bil
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:144
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Lagprestation
10:00 - 13:00 Föreläsning HusR:144 Introduktion till kurs 7 och delkurs 7:1. Psykoterapi, utveckling och skolbildning
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Utveckling i vuxen ålder
08:00 - 10:00 Övning HusR:144 Övning/Seminarium, metod 2
10:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Perspektiv på depression och avslutande gemensam diskussion
09:00 - 12:00 Undervisning HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:035, HusP:036, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042, HusR:144 Psykopatologi/Diagnostik: Fallformulering
13:00 - 17:00 Undervisning HusP:035, HusP:036, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042, HusR:144 Psykopatologi/Diagnostik: Praktiskt arbete med fallformulering – vuxna patienter
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Psykoterapiforskning: examination 1. Oblig
13:00 - 15:00 HusR:144 Studieadministrativa nätverket
08:00 - 12:00 Presentation HusR:144 Projekt Presentation, Oblig
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusP:206, HusR:144 Grupp: A - E. Samlas i P115
12:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusR:144 Grupp: F - J. Samlas i P115
08:00 - 10:00 Föreläsning HusR:144 3. Vetenskapsteori (Hacking)
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 4. Vetenskapsteori (Hacking)
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:144 Integrativa terapier. Oblig
15:00 - 16:00 Seminarium HusR:144 Utvärdering
09:00 - 12:00 Examination HusP:008, HusR:144 Mom 1+2. Oblig
13:00 - 16:00 Examination HusP:008, HusR:144 Mom 1+2. Oblig
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:144 Familjeterapi och våld i nära relationer. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:144 Familjeterapi. Oblig
10:00 - 11:00 Introduktion HusR:144 Introduktion till projekt, Oblig
13:00 - 15:00 HusR:144 BiL
09:00 - 12:00 Övning HusR:144 Struk intervju Grupp F-J
09:00 - 16:00 Undervisning HusR:144 Psykoterapeutiska teorier/metoder 2 Translating the formulation into goals and targets for routine outcome monitoring
09:00 - 12:00 Laboration HusR:144 Slutseminarium kognitiv laboration
10:00 - 12:00 Introduktion HusR:144 Intro to project work
10:00 - 12:00 Introduktion HusR:144
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Gruppterapi PDT
08:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Emotion och minne
13:00 - 15:00 HusR:144 Plugga med BiL
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Social Interaktion
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 PTSD
13:00 - 16:00 Undervisning HusR:144
09:00 - 12:00 Undervisning HusR:144 Teoretisk bas 5: Kognitiv och emotionell utveckling
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Kl 13.00-13.15 utvärdering av examensmålen. Populärvetenskaplig framställning
09:00 - 12:00 Undervisning HusR:144 Summering av teoridelen
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Depression vuxen
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:144 Depression barn och ungdomar
09:00 - 12:00 HusR:144 Möte
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:144
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Lärande och handledningsprocessen (Bennet-Levy)
13:00 - 14:00 Introduktion HusR:144 Introduktion till handledning Handledarpanel
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Sociala faktorer och psykopatologi
08:00 - 12:00 Föreläsning HusR:144 Personlighetssyndrom
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:144 Normalitet och anomalistiska fenomen
09:00 - 16:00 Seminarium HusR:144