2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus R (Paradis), Hus R:115, 20 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
11:00 - 12:30 HusR:115 Styrgrupp kvalitet
09:00 - 12:00 HusR:115 Ekonommöte
13:15 - 15:15 HusR:115 EQ-S
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
13:00 - 15:00 HusR:115 Kursplanegruppen
09:00 - 10:00 HusR:115 Möte
10:00 - 14:30 HusR:115 Retendo-utb, Kontaktperson Irina Cojocaru
09:00 - 12:00 HusR:115 AU
13:00 - 15:00 Workshop HusR:115
13:00 - 15:00 HusR:115 Lokala skyddskommittén
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
15:00 - 16:30 HusR:115 Möte om mentorsprogram
13:00 - 16:00 HusR:115 Utbildningsrådet
09:00 - 12:00 HusR:115 Fakultetsstyrelsen
09:30 - 11:00 HusR:115 Stort kanslimöte
14:00 - 16:00 HusR:115 Ledningen
13:00 - 15:45 HusR:115 HR möte S fak
11:15 - 13:00 HusR:115 Styrgruppsmöte Lokaler
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
14:00 - 16:00 HusR:115 JLM
12:00 - 15:00 HusR:115 SDR
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
14:00 - 16:00 HusR:115 Forskningsråd
13:00 - 15:00 HusR:115 Studieadministrativa nätverket
10:00 - 12:00 HusR:115 Webbnätverket
13:00 - 15:00 HusR:115 Kursplanegruppen
13:00 - 15:00 HusR:115 Studierektorsnätverk
09:00 - 16:00 Föreläsning, Introduktion HusR:115
09:00 - 11:00 HusR:115 Personalmöte Sambib
09:00 - 11:00 HusR:115 Forskarutbildningsråd
13:00 - 14:00 HusR:115 Styrgrupp kvalitet
10:00 - 12:00 HusR:115 Lokala skyddskommittén
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
09:00 - 12:00 HusR:115 AU
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
12:00 - 13:00 HusR:115, HusR:236 Arkitektpresentation, Arkitekten presenterar sina idéer om kvarteret och Samhällsvetenskapligt centrum
13:00 - 15:00 HusR:115 SamTech, Workshop med fakultetens nystartade tankesmedja SamTech.
12:00 - 17:00 HusR:115 ENSACT (möte)
08:30 - 12:30 HusR:115 Arkitektmöte
09:00 - 12:00 HusR:115 Institutionsstyrelse
09:00 - 12:00 HusR:115 Fakultetsstyrelsen
12:00 - 13:00 HusR:115 SDR
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
14:00 - 16:00 HusR:115 Forskningsråd
09:00 - 12:00 HusR:115
13:00 - 16:00 HusR:115 Utbildningsrådet
10:00 - 12:00 HusR:115 Webbnätverket
13:00 - 15:00 HusR:115 Kursplanegruppen
13:00 - 15:00 HusR:115 SamTech, Workshop med fakultetens nystartade tankesmedja SamTech.
13:00 - 15:30 HusR:115 HR möte fakulteten
09:30 - 12:00 Inlämning HusR:115, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Inlämning hemtenta. Samtalsövning 3 Grupp 1,2,3,4,5,6,7,8 Information gäller som tidigare, blev problem med bokningen.
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
11:00 - 12:00 Introduktion HusR:115
09:00 - 12:00 HusR:115 AU budget
13:15 - 15:15 HusR:115 EQ-S
09:00 - 11:00 HusR:115 Forskarutbildningsråd
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
14:00 - 16:00 HusR:115 JLM-kommitté
08:00 - 10:30 HusR:115
10:30 - 12:30 HusR:115
13:00 - 14:00 Föreläsning HusR:115
14:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
09:00 - 12:00 HusR:115 AU
09:00 - 12:00 HusR:115 Institutionsstyrelse
13:00 - 16:30 HusR:115 Fakultetsledningen möte
08:30 - 09:30 HusR:115
08:45 - 10:05 HusR:115
12:00 - 13:00 HusR:115 SDR
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
13:00 - 16:00 HusR:115 Utbildningsrådet
09:00 - 12:00 HusR:115 Fakultetsstyrelsen
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
08:30 - 09:45 HusR:115 Styrgrupp lokalprojektet
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
14:00 - 16:00 HusR:115 Forskningsråd
09:00 - 12:00 HusR:115 Lokalbokarmöte
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
09:00 - 12:00 HusR:115 Lokalbokarmöte
14:00 - 15:00 HusR:115 Möte Styrgrupp kvalitet
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
13:00 - 15:00 HusR:115 Kursplanegruppen
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
09:30 - 11:30 HusR:115 Webbmöte
13:00 - 15:00 HusR:115 EQ-S
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:115
10:00 - 12:00 HusR:115 Studierektorsnätverk
12:30 - 14:30 HusR:115 Lokalbokarmöte
09:00 - 12:00 HusR:115 Institutionsstyrelse
13:00 - 15:30 HusR:115 Möte
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
13:00 - 16:00 Workshop HusR:115, Sh:20, Sh:23, Sh:36, Sh:37 Workshop, Workshop Bearbetning och analys av insamlat material
12:00 - 13:00 HusR:115 SDR
09:30 - 10:30 HusR:115 Måndagsmöte staben
13:00 - 16:00 HusR:115 Kursplanegruppen
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
13:00 - 16:00 HusR:115 Utbildningsrådet
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
08:00 - 11:00 HusR:115 Matthias Baier
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:115
13:00 - 15:00 HusR:115 Handledarmöte
13:00 - 16:00 HusR:115 Tankesmedjan SamTech
09:00 - 17:00 Examination, Slutseminarium HusR:115, Sh:20 Examinationsseminarium
09:00 - 12:00 HusR:115 Prefektråd
12:00 - 13:00 HusR:115 Doktorandkåren