2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 22, 45 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
11:00 - 12:00 Sh:22
09:15 - 10:15 Föreläsning Sh:22 Introduktion SOAN54
10:30 - 12:00 Sh:22 Generell information för masterprogram och masterkurser för både nya och gamla studenter
13:15 - 14:15 Föreläsning Sh:22 Introduktion till SOAN55
09:00 - 12:00 Introduktion Sh:22 Introduktion delkurs 1
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Vetenskapsteori I Den kvantitativa traditionens vetenskapsteori - en översikt
12:15 - 13:45 PBL Sh:10, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Vinjett 1 -grupp A,C,E,G, Vinjett -halvklass 1 Film - halvklass 2
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:22 Reflektionsseminarium
13:00 - 16:00 Undervisning HusR:148, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32, Sh:33, Sh:38, Sh:39 Digitala interventioner B
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
11:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Fördjupning: små barn och stress
08:00 - 12:00 Möte Sh:20, Sh:22 Reflektionsmöte 2
09:00 - 16:00 Övning Sh:22 Att arbeta i grupp
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12, Sh:22 Om sexmissbruk, halvklass 1 Ellen Krogh sal 12 Om Hormondoping halvklass 2 David Hoff sal 22
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:12, Sh:22 Om sexmissbruk, halvklass 2 Ellen Krogh sal 12 Om Hormondoping halvklass 1 David Hoff sal 22
15:00 - 17:00 Handledning Sh:22 Grupphandledning Leva & bo i Sverige
14:00 - 16:00 Lektion Sh:22, Sh:28 Lektion 7 I/S 6
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:21, Sh:22 Halvklass, Intersektionalitet Halvklass 1: Sal 21 Halvklass 2: Sal 22
13:00 - 16:00 Sh:22 Personalmöte
12:00 - 15:00 Föreläsning Sh:22 Övningsfrågor straffrätt, Övningsfrågor straffrätt
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:30, Sh:32 Muntlig redovisning Missbruk
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Reflektionsmöte 3
13:15 - 16:00 Information Sh:22 Internationellt Café med studenter som gjort sin VFU utomlands och för studenter som funderar på VFU utomlands.
09:00 - 14:00 Redovisning Sh:22 Grupparbete Leva & bo i Sverige
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:22 Övningsfrågor, Övningsfrågor Seminariegrupp 1,3,5,7,9,11
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:22 Brukarperspektiv
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:21, Sh:22 KBT Kognitiv beteeende terapi OBS gå till sal 22
09:00 - 10:00 Undervisning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Introduktion fördjupning
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:22, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Övning 1 Problemformulering, Övning 1: Problemformulering Halvklass A
13:00 - 16:00 Övning Sh:22, Sh:30, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Övning 1: Problemformulering Halvklass B
09:00 - 16:00 Sh:22
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:22 Kriminalvården/frivården
12:00 - 14:30 Möte Sh:22 SI-möte 4 med Hanna Olsson och Hanna Lönnebo
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Reflektionsmöte 4
10:00 - 12:00 Möte Sh:22 SI-ledarmöte
12:00 - 16:00 Examination Sh:22 Exam sem skuldsanering, Exam sem skuldsanering Sem grupp 2,4,6,8,10,12
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 PDT Psykodynamisk terapi
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:20, Sh:22, Sh:25, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Reflektionsmöte 5
13:00 - 15:00 Möte Sh:22 SI-möte
09:00 - 12:00 Introduktion Sh:22 Introduktion delkurs 2
09:00 - 15:00 Föreläsning Sh:22, Sh:33, Sh:34, Sh:35
13:00 - 14:00 Sh:22
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Vetenskapsteori II, Vetenskapsteori II Den kvalitativa traditionens vetenskapsteori
08:00 - 17:00 Sh:10, Sh:22, Sh:23 Ped stöd tentamen SOPA31
09:00 - 12:00 Grupparbete, Inlämning, Introduktion Sh:22 Introduktion grupparbete samt inlämning hemtenta i pappersform
09:00 - 12:00 Workshop Sh:22 Workshop: Välja metod
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:22
15:00 - 17:45 Sh:22 Förberedelse / möblering inför onsdagen 7/11
09:00 - 16:00 Film, Föreläsning/Seminarium Sh:22, Sh:23, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Kvalitativ forskning, Kvalitativ forskning
13:00 - 16:00 Workshop Sh:22, Sh:25, Sh:26 Workshop, Workshop Datagenerering -hur och om vad?
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Kommunikation & samtalsmetodik
13:00 - 16:00 Workshop Sh:22
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Kommunikation @ samtalsmetodik
13:00 - 16:00 Workshop Sh:22 Enkät
09:00 - 12:00 Workshop Sh:22 Workshop/föreläsning 1
13:00 - 16:00 Workshop Sh:22 Kvalitativ analys av text
09:00 - 16:00 Sh:22
09:00 - 12:00 Sh:22 Doktorandseminarium, Nya doktorander presenterar sina projekt
12:00 - 15:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:22 Gruppövning inspelning vinjetter Basgrupp 1-4
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Litteraturseminarium I
13:00 - 16:00 Workshop Sh:22, Sh:25, Sh:26 Workshop, Workshop Analys av intervjuer
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:22 Swedish social work history
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Official social work
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22 Samtal med barn 1
09:00 - 11:00 Föreläsning Sh:22 Official social work
11:00 - 12:00 Grupparbete Sh:22 Students create question
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:22 Swedish social policy
08:00 - 13:00 Redovisning Sh:22 Redovisning grupparbete, Redovisning grupparbete
15:00 - 16:00 Möte Sh:22 SI-ledarmöte
08:00 - 12:00 Introduktion, Övning Sh:22 Introduktion DK3 samt övning
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Dokument och nätmaterial, Dokument och nätmaterial
13:00 - 15:00 Återkopplingsseminarium Sh:22 Feedback seminar 1
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 User perspective
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22 User perspective
16:00 - 17:00 Grupparbete Sh:22 Students create questions
09:00 - 13:00 Övning Sh:10, Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:23, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:31 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:10, Sh:14, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:39 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
09:00 - 13:00 Övning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Familjesamtal I
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:30 Familjesamtal I
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:20, Sh:22 Att bearbeta kvalitativt, Att bearbeta kvalitativt material; narrativ analys
12:00 - 14:00 Återkopplingsseminarium Sh:22 Feedback seminar 2
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:22 NGOs
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 NGOs
09:00 - 12:00 Övning Sh:22 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 1-4
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:22 Samtal med barn II
13:00 - 16:00 Övning Sh:22 Samtal med barn II
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Environment
13:00 - 15:00 Återkopplingsseminarium Sh:22 Feedback seminar 3
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:22 Att arbeta med tolk i samtal
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22 Att arbeta med tolk i samtal
08:00 - 17:00 Sh:21, Sh:22
08:00 - 17:00 Seminarium Sh:22 Professionsseminarium fm Uppföljning av professionsseminarium em
09:00 - 11:00 Föreläsning Sh:22 Normalisation, Intersectionality & Racialization
09:00 - 12:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:22 Granskning hemtenta
13:00 - 15:00 Introduktion, Seminarium Sh:22 Introduktion: Litteraturseminarium
10:00 - 14:00 Film Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Filmvisning I kl 10-13 Basgr 1-2 Filmvisning II kl 10-13 Basgr 3-4 Filmvisning III kl 11-14 Basgr 5-6 Filmvisning IV kl 11-14 Basgr 7-8
08:00 - 12:15 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32 Slutreflektionsmöte
09:00 - 14:00 Seminarium Sh:22 Filmanalys
14:00 - 15:00 Utvärdering Sh:22 Avslutning, kursvärdering
12:30 - 16:30 Slutseminarium Sh:20, Sh:21, Sh:22
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:32