2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 32, 45 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Sh:32 Inskrivning och info masterstudenter
09:00 - 12:00 Introduktion Sh:32 Introduktion delkurs 1
13:15 - 15:00 Workshop Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:32 Basgruppsträffar Lund 1 - sal 10 Lund 2 - Sal 11 Lund 3 - sal 31 Lund 4 - sal 30 OBS! Grupp 5+6 & grupp 7+8 till kl 16! Lund 5+6 - sal 14 Lund 7+8 - sal 32
15:00 - 16:00 Workshop Sh:14, Sh:32 Basgruppgsträffar OBS till kl 16! Lund 5 + 6 - sal 14 Lund 7 + 8 - sal 32
12:15 - 13:45 PBL Sh:10, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Vinjett 1 -grupp A,C,E,G, Vinjett -halvklass 1 Film - halvklass 2
14:00 - 15:30 Film, PBL Sh:10, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37 Vinjett 1 - grupp B,D,F,H, Vinjett - halvklass 2 Film - halvklass 1
09:00 - 13:00 Föreläsning Sh:32
13:00 - 16:00 Undervisning HusR:148, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32, Sh:33, Sh:38, Sh:39 Digitala interventioner B
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:32 Reflektionsseminarium
09:00 - 13:00 Sh:32 Lärarlagsmöte (förberedelse workshop)
08:30 - 10:00 Information, Möte Sh:32 SI-möte 1 med Hanna Olsson & Hanna Lönnebo
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32
15:00 - 17:00 Handledning Sh:32 Grupphandledning Leva & bo i Sverige
08:00 - 12:00 Undervisning Sh:32
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:32
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:32 Uppsamlingsintroduktion för reservantagna
09:00 - 16:00 Sh:32
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:30, Sh:32 Muntlig redovisning Missbruk
09:00 - 14:00 Redovisning Sh:32 Grupparbete Leva & bo i Sverige
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:32 Brukarperspektiv
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:20, Sh:23, Sh:32, Sh:36, Sh:37
08:30 - 10:00 Möte Sh:32 SI-möte 3 med Hanna Olsson & Hanna Lönnebo
10:00 - 11:30 Möte Sh:32
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Reflektionsmöte 4
09:30 - 12:00 Möte Sh:32 SI-möte 5 med Hanna Olsson & Hanna Lönnebo
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:32 Föreläsning: Multivariat analys (halvklass B)
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:32
09:00 - 12:00 Introduktion Sh:32 Introduktion delkurs 2
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:32 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 1 + 2 i respektive klass
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:32 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 3 + 4 i respektive klass
13:00 - 15:00 Möte Sh:32 SI-ledarmöte
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Seminarium 2, Seminarium 2
08:00 - 16:00 Examination HusJ:Konf Bibl (J304), HusM:109, HusP:019, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Examination
09:00 - 12:00 Grupparbete, Inlämning, Introduktion Sh:32 Introduktion grupparbete samt inlämning hemtenta i pappersform
09:00 - 12:00 Workshop Sh:32 Workshop: Välja metod
09:00 - 16:00 Film, Föreläsning/Seminarium Sh:22, Sh:23, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
08:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32 Barn och unga LVU Grupp Lund 1
13:00 - 17:00 Föreläsning Sh:32 Barn och unga LVU Grupp Lund 2
13:00 - 16:00 Workshop Sh:32
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32 Ledarskap, Ledarskap
13:00 - 16:00 Workshop Sh:32 Enkät
13:00 - 16:00 Workshop Sh:32 Kvalitativ analys av text
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32
13:00 - 16:00 Workshop Sh:23, Sh:24, Sh:32 Workshop, Workshop Analys av fältanteckningar
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:23, Sh:24, Sh:32 Gruppövning inspelning vinjetter Basgrupp 5-8
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:32
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Litteraturseminarium I
14:00 - 17:00 Föreläsning Sh:32 Introduction
11:00 - 13:00 Lektion Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:28, Sh:31, Sh:32, Sh:37
10:00 - 12:00 Lektion Sh:10, Sh:14, Sh:28, Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:38, Sh:39
13:00 - 15:00 Lektion HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:14, Sh:31, Sh:32 Dialogcafé
09:00 - 14:00 Redovisning Sh:32 Redovisning grupparbete, Redovisning grupparbete
08:00 - 12:00 Introduktion, Övning Sh:32 Introduktion DK3 samt övning
13:00 - 14:00 Sh:32 Kartläggande samtal SOPA44 arvid.oberg
13:00 - 16:00 Workshop Sh:25, Sh:26, Sh:32 Workshop, Workshop Analys av dokument
09:00 - 13:00 Övning Sh:10, Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:23, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Familjesamtal 1
09:00 - 12:00 Sh:32
12:00 - 16:00 Sh:32 Handledning SOPA63
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:32
13:00 - 16:00 Workshop Sh:26, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:39 Workshop, Workshop Sortering och bearbetning av insamlat material
09:00 - 11:30 Möte Sh:32
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:32
09:00 - 15:00 Övning HusG:138, HusG:139, HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:21, Sh:28, Sh:32, Sh:38 Lektion 25 Fältforum/fallövning
08:00 - 17:00 Seminarium Sh:32 Professionsseminarium fm Uppföljning av professionsseminarium em
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
09:00 - 15:00 Workshop Sh:32 IVP 4, Grupp 8
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:32 Granskning hemtenta
13:00 - 15:00 Introduktion, Seminarium Sh:32 Introduktion: Litteraturseminarium
10:00 - 14:00 Film Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Filmvisning I kl 10-13 Basgr 1-2 Filmvisning II kl 10-13 Basgr 3-4 Filmvisning III kl 11-14 Basgr 5-6 Filmvisning IV kl 11-14 Basgr 7-8
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Sh:28, Sh:32 Litteraturseminarium IV
08:00 - 12:15 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32 Slutreflektionsmöte
09:00 - 15:00 Litteraturseminarium Sh:32 Litteraturseminarium
09:00 - 15:00 Examination Sh:32 Examination grupp L
08:00 - 12:00 Examination Sh:31, Sh:32 Examination
13:00 - 17:00 Examination Sh:31, Sh:32 Examination
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:32