2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 31, 20 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 16:00 Examination Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:30, Sh:31 Uppsatsseminiarium/omexamination
13:15 - 15:00 Workshop Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:32 Basgruppsträffar Lund 1 - sal 10 Lund 2 - Sal 11 Lund 3 - sal 31 Lund 4 - sal 30 OBS! Grupp 5+6 & grupp 7+8 till kl 16! Lund 5+6 - sal 14 Lund 7+8 - sal 32
08:30 - 11:30 Föreläsning, Introduktion Ed:236, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Introduktion
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Mentalisering
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:11, Sh:21, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:31
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
08:30 - 12:30 Litteraturseminarium Sh:10, Sh:21, Sh:31
08:30 - 12:30 Litteraturseminarium Sh:31
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Avslutningsprocessen
08:30 - 10:00 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
10:15 - 11:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:31 Seminar: Group 1
15:00 - 17:00 Seminarium Sh:31 Seminar: Group 2
10:00 - 12:00 Sh:31 Anders Jönsson
09:00 - 13:00 Föreläsning Sh:21, Sh:31 Föreläsning: Enkäten
13:00 - 16:00 Film Sh:31 Terapifilm 1
13:15 - 16:00 Sh:31 Handledarträff, SOPA54
10:00 - 12:00 Undervisning HusG:138, HusG:139, HusG:140, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:38 Gruppövning, Bedömningsinstrument
13:00 - 15:00 Sh:30, Sh:31 SI-ledare Sandra Roxendahl
09:00 - 13:00 Föreläsning Sh:21, Sh:31 Föreläsning: Experimentet
13:00 - 16:00 Film Sh:31 Terapifilm 2
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Reflektionsmöte 3
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10, Sh:30, Sh:31 Stig Linde Grupp A,SH10 Anna Tegunimataka Grupp B, SH31 Susanna Johansson Grupp C, SH30
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10, Sh:30, Sh:31 Stig Linde Grupp D Anna Tegunimataka Grupp E Susanna Johansson Grupp F
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:31 Föreläsning: Univariat analys (halvklass A)
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:31 Föreläsning: Univariat analys (halvklass B)
08:00 - 10:00 Examination Sh:31 Exam sem, Exam sem Seminariegrupp 1 & 2
10:00 - 12:00 Examination Sh:31 Exam sem, Exam sem Seminariegrupp 3 & 4
13:00 - 15:00 Examination Sh:31 Exam sem, Exam sem Seminariegrupp 5 & 6
08:00 - 10:00 Examination Sh:31 Exam sem, Exam sem moment 2 Grupp: 7 & 8
10:00 - 12:00 Examination Sh:31 Exam sem, Exam sem Seminariegrupp 9 & 10
13:00 - 15:00 Examination Sh:31 Exam sem, Exam sem Seminariegrupp 11 & 12
09:15 - 11:00 Sh:31
13:00 - 16:00 Övning Sh:20, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass A, grupp 2
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:34 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass B, grupp 2
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 IPT
08:00 - 15:00 Undervisning Sh:30, Sh:31 Perspektiv analys
12:00 - 16:00 Sh:31 Rebecca Salumets, SOPA54 basgrupp.
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:31 Föreläsning: Multivariat analys (halvklass A)
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Relationell psykoterapi
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:14, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
10:00 - 12:00 Sh:23, Sh:31 Möte
10:00 - 12:00 Sh:23, Sh:31 Möte
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Affektteori i psykoterapi
13:00 - 16:00 Grupparbete Sh:31 Grupparbete
09:30 - 12:00 Inlämning HusR:115, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Inlämning hemtenta. Samtalsövning 3 Grupp 1,2,3,4,5,6,7,8 Information gäller som tidigare, blev problem med bokningen.
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning HusM:221, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:30, Sh:31 Symbolisk interaktionism och avvikelse
13:00 - 16:00 Grupparbete Sh:31 Grupparbete med kamrathandledning
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31
10:00 - 12:00 Sh:31 Doktorandmöte
10:00 - 12:00 Workshop Sh:11, Sh:31 Workshop HVB
13:00 - 15:00 Workshop Sh:11, Sh:31 Workshop HVB
13:15 - 16:00 Sh:31
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:37
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
12:00 - 15:00 Sh:31
08:00 - 14:00 Handledning Sh:31 Processgrupphandledning
13:00 - 15:00 Grupparbete Sh:10, Sh:11, Sh:23, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Grupparbete, obligatoriskt! 21 E/P/S 8
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Litteraturseminarium I
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Grupparbete
11:00 - 13:00 Lektion Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:28, Sh:31, Sh:32, Sh:37
13:00 - 16:00 Inläsning Sh:31 Inläsning av litteratur Föreberedelse av seminarier Återkoppling HVB
10:00 - 12:00 Lektion Sh:10, Sh:14, Sh:28, Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:38, Sh:39
13:00 - 15:00 Lektion HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:14, Sh:31, Sh:32 Dialogcafé
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 1 Grupp 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
12:00 - 15:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 1 Grupp 1:5, 1:6, 1:7, 1:8
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 1 Grupp 2:1, 2:2, 2:3, 2:4
12:00 - 15:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 1 Grupp 2:5,2:6,2:7, 2:8
08:00 - 10:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 3 Grupp 1:5, 1:6, 1:7, 1:8
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 3 Grupp 2:5,2:6,2:7, 2:8
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Psykosocialt arbete och psykoterapi
09:00 - 13:00 Övning Sh:10, Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:23, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:31 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:10, Sh:14, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:39 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
16:00 - 17:00 Sh:31 Kartläggande samtal SOPA44 lovisa.johansson
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 2 Grupp 2:5, 2:6, 2:7, 2:8
12:00 - 13:00 Sh:31 Kartläggande samtal SOPA44 tuba.turgut
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 2 Grupp 2:1, 2:2, 2:3, 2:4
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:31 Seminarium 2 Grupp 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Självomsorg som psykoterapeut
09:00 - 15:00 Workshop Sh:31 IVP 3, Grupp 7
13:00 - 14:00 Sh:31 Kartläggande samtal SOPA44 amanda.bergh
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:20, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36 Analys av kvalitativt material, Analys av kvalitativt material
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:31 Grupparbete
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:31 Reflektionsmöte 9
09:00 - 12:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Lektion 26 Uppföljning/fallövning
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:30, Sh:31 Halvklass:Evalutating, Halvklass: Evalutating evaluations Group 1 Stig Linde, sal 30 Group 2 Maria Hedlund, sal 31
09:00 - 12:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Föreläsning, Genomgång Sh:31 Genomgång hemskrivning, Integration och genomgång hemskrivning
13:00 - 16:00 Grupparbete Sh:31
13:00 - 16:00 Grupparbete Sh:31
09:00 - 16:00 Handledning Sh:31 Processgruppshandledning
09:00 - 16:00 Handledning Sh:31 Processgruppshandledning
09:00 - 13:00 Återkopplingsseminarium Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Studentfeedback
13:00 - 17:00 Återkopplingsseminarium Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:35 Studentfeedback
08:00 - 12:00 Examination Sh:11, Sh:31 Examination
13:00 - 17:00 Examination Sh:11, Sh:31 Examination
08:00 - 12:00 Examination Sh:31, Sh:32 Examination
13:00 - 17:00 Examination Sh:31, Sh:32 Examination
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:32