2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 30, 17 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:30 EFT
08:00 - 16:00 Examination Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:30, Sh:31 Uppsatsseminiarium/omexamination
10:00 - 12:00 Grupparbete Sh:10, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
13:15 - 15:00 Workshop Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:32 Basgruppsträffar Lund 1 - sal 10 Lund 2 - Sal 11 Lund 3 - sal 31 Lund 4 - sal 30 OBS! Grupp 5+6 & grupp 7+8 till kl 16! Lund 5+6 - sal 14 Lund 7+8 - sal 32
08:30 - 11:30 Föreläsning, Introduktion Ed:236, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Introduktion
12:15 - 13:45 PBL Sh:10, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Vinjett 1 -grupp A,C,E,G, Vinjett -halvklass 1 Film - halvklass 2
14:00 - 15:30 Film, PBL Sh:10, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37 Vinjett 1 - grupp B,D,F,H, Vinjett - halvklass 2 Film - halvklass 1
08:30 - 10:00 Handledning Sh:10, Sh:30, Sh:35 Handledning 1 Stig Linde Grupp 1 Susanna Johansson Grupp 3 Anna Tegunimataka Grupp 7
10:30 - 12:00 Handledning Sh:10, Sh:30, Sh:35 Handledning 1 Stig Linde Grupp 2 Susanna Johansson Grupp 4 Anna Tegunimataka Grupp 8
13:00 - 17:00 Möte HusP:206, Sh:30
08:30 - 10:00 Handledning Sh:10, Sh:30 Handledning 2 Susanna Johansson Grupp 3 Anna Tegunimataka Grupp 7
10:30 - 12:00 Handledning Sh:10, Sh:30 Handledning 2 Susanna Johansson Grupp 4 Anna Tegunimataka Grupp 8
08:00 - 12:00 Möte Sh:14, Sh:30 Reflektionsmöte 2
10:00 - 12:00 Handledning Sh:30 Handledning 2 Anna Tegunimataka Grupp 7 & grupp 8
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:30 Våld i familjen, Våld i familjen
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:30 Diagnos redov/Muntlig redovisning psykisk ohälsa
10:00 - 12:00 Undervisning HusG:138, HusG:139, HusG:140, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:38 Gruppövning, Bedömningsinstrument
13:00 - 15:00 Sh:30, Sh:31 SI-ledare Sandra Roxendahl
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:30, Sh:32 Muntlig redovisning Missbruk
08:00 - 12:00 Undervisning Sh:30 Muntlig redovisning - Fysisk hälsa ÅRM
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10, Sh:30, Sh:31 Stig Linde Grupp A,SH10 Anna Tegunimataka Grupp B, SH31 Susanna Johansson Grupp C, SH30
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10, Sh:30, Sh:31 Stig Linde Grupp D Anna Tegunimataka Grupp E Susanna Johansson Grupp F
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:30 Manualbaserade metoder
09:00 - 15:00 Föreläsning Sh:14, Sh:30, Sh:35, Sh:39
13:00 - 16:00 Övning Sh:22, Sh:30, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Övning 1: Problemformulering Halvklass B
09:00 - 17:00 Handledning Sh:23, Sh:30, Sh:36, Sh:37 Processgruppshandledning
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:34 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass B, grupp 2
08:00 - 15:00 Undervisning Sh:30, Sh:31 Perspektiv analys
13:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Samtalsövning introduktion
08:00 - 17:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:30 Samtalsövning 1 Grupp 1 & 2, grupp 3 & 4)
13:00 - 16:00 Föreläsning/Seminarium Sh:30 Familjeterapi livets slutskede, Familjeterapi i livets slutskede
09:00 - 16:00 Sh:30 Möte
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:14, Sh:30, Sh:34, Sh:35
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:30 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 1 + 2 i respektive klass
10:00 - 12:00 Workshop Sh:30 Extra workshop Kvantitativa metoder
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:30 Interaktionistiskt förändringsarbete
09:30 - 12:00 Inlämning HusR:115, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Inlämning hemtenta. Samtalsövning 3 Grupp 1,2,3,4,5,6,7,8 Information gäller som tidigare, blev problem med bokningen.
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning HusM:221, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:30, Sh:31 Symbolisk interaktionism och avvikelse
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31
08:00 - 12:00 Workshop Sh:30 IVP 1, Grupp 4
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Gruppövning Samtal vinjetter kl 8-12 Basgrupp 1-4
13:00 - 16:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:37 Samtal vinjetter kl 12 - 16 basgrupp 5-8
09:00 - 12:00 Övning Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Gruppövning Inspelning vinjetter kl 9-12 basgrupp 5-8
12:00 - 15:00 Övning Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Gruppövning Inspelning vinjetter kl 12-15 Basgrupp 1-4
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:30 Ätstörning
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
13:00 - 15:00 Grupparbete Sh:10, Sh:11, Sh:23, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Grupparbete, obligatoriskt! 21 E/P/S 8
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:14, Sh:24, Sh:30
09:00 - 12:00 Tentamensgenomgång Sh:30 Tentamensfeedback, Tentamensfeedback individuell
10:00 - 12:00 Lektion Sh:10, Sh:14, Sh:28, Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:38, Sh:39
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:30 Legitimering av handlingar
15:00 - 16:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 laura.hoxhaj.
13:00 - 14:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 jacob.dahlberg
12:00 - 13:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 ida.andersson
13:00 - 14:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 emma.nilsson
14:00 - 15:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 denise.borefelt
16:00 - 17:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 daniela.matos.
13:00 - 14:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 alisa.idrizaj
09:00 - 16:00 Övning Sh:30 Grupprocess
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:10, Sh:14, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:39 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
16:00 - 17:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 josefin.jacobson
09:00 - 13:00 Övning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Familjesamtal I
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:30 Familjesamtal I
09:00 - 12:00 Seminarium, Övning Sh:10, Sh:11, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:34, Sh:35 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:24, Sh:25, Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37
09:00 - 10:30 Sh:30
11:00 - 12:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 clara.granstrom
12:00 - 13:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 emmy.rahbek
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:26, Sh:30 Respons och motstånd
13:00 - 14:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 ebba.johansson
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:30
12:00 - 13:00 Sh:30 Kartläggande samtal SOPA44 arvid.oberg
09:00 - 12:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Lektion 26 Uppföljning/fallövning
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:30, Sh:31 Halvklass:Evalutating, Halvklass: Evalutating evaluations Group 1 Stig Linde, sal 30 Group 2 Maria Hedlund, sal 31
09:00 - 12:00 Övning Sh:12, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Tillämpning Svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Tillämpning Svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
09:00 - 16:00 Handledning Sh:30 Processgruppshandledning
09:00 - 13:00 Återkopplingsseminarium Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Studentfeedback
13:00 - 17:00 Återkopplingsseminarium Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:35 Studentfeedback
09:00 - 15:00 Examination Sh:30 Examination grupp K
13:00 - 19:00 Sh:30
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:22, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:32