2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 28 Edebalksalen, 74 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Information Sh:28 Inskrivning kl 9 -10 Information
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:28 Professionell kunskapsutveckling
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:28 Grunder i socialt arbete
08:00 - 10:00 Föreläsning, Introduktion Sh:28
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Läsa och skriva på universitetet Biblioteket och studieverkstaden
13:00 - 16:00 Undervisning HusR:148, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32, Sh:33, Sh:38, Sh:39 Digitala interventioner B
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Socialt problemområde: introduktion - Arbetslöshet
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:28 Barns villkor och rättigheter
10:00 - 14:00 Lektion Sh:24, Sh:28 Lektion 3 I/S 2
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Socialpolitik 1
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:28 Socialpolitik 2
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Föreläsning: Förbannad lögn och statistik
10:00 - 14:00 Lektion Sh:26, Sh:28 Lektion 4 I/S 3
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Normalitet
10:00 - 13:00 Lektion Sh:26, Sh:28 Lektion 5 I/S 4
14:00 - 16:00 Lektion Sh:26, Sh:28 Lektion 5 I/S 4
10:00 - 12:00 Lektion Sh:23, Sh:28 Lektion 6 I/S 5
12:00 - 13:00 Information Sh:28 Info inför uppsatskursen
14:00 - 16:00 Lektion Sh:23, Sh:28 Lektion 6 I/S 5
10:00 - 12:00 Lektion Sh:21, Sh:28 Lektion 7 I/S 6
14:00 - 16:00 Lektion Sh:22, Sh:28 Lektion 7 I/S 6
09:00 - 12:00 Undervisning Sh:28 Bedömningsinstrument
13:00 - 16:00 Sh:14, Sh:28 Personalmöte (även SH12 är bokat)
10:00 - 13:00 Lektion Sh:10, Sh:28 Lektion 8 I/S 7
14:00 - 16:00 Lektion Sh:10, Sh:28 Lektion 8 I/S 7
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:28 Gästföreläsare
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Socialt arbete med missbrukare i öppenvård
10:00 - 12:00 Lektion Sh:26, Sh:28 Lektion 9 I/S 8
13:00 - 15:00 Lektion Sh:26, Sh:28 Lektion 9 I/S 8
10:00 - 12:00 Introduktion Sh:28 Föreläsning: Introduktion
09:00 - 13:00 Lektion Sh:28 Lektion 10 I/S 9
14:00 - 16:00 Lektion Sh:28 Lektion 10 I/S 9
09:00 - 10:00 Föreläsning Sh:28 Studieteknik och tips
13:00 - 15:00 Information Sh:28 VFU Information
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Kvantitativa metoder
13:00 - 16:00 Lektion Sh:28 Lektion 11 I/S 10
10:00 - 13:00 Lektion Sh:28 Lektion 12 I/S 11
15:00 - 17:00 Lektion Sh:28 Lektion 12 I/S 11
08:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 13 I/S 12
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:28 Ångest och depression ur ett neuropsykologiskt perspektiv
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Om det klient-centrerade samtalet
12:00 - 16:00 Examination Sh:28 Exam sem, Exam sem skuldsanering Grupp: 1,3,5,7,9,11
08:00 - 17:00 Övning Sh:12, Sh:21, Sh:24, Sh:28, Sh:37 Samtalsövning 1 Grupp 5 & 6, grupp 7 & 8)
09:00 - 12:00 Lektion Sh:28 Lektion 14 E/P/S 1
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:28 Vetenskapsteori
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Socialt arbete som forskningsområde
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Att skriva vetenskaplig text
09:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 16 E/P/S 3
09:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 17 E/P/S 4
13:00 - 14:00 Sh:28 Personalmöte (Även SH 12 är bokat)
09:00 - 11:00 Information Sh:28 Ny bokning, enligt mail via LUVIT från Ulrika Levander
09:30 - 12:00 Inlämning HusR:115, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Inlämning hemtenta. Samtalsövning 3 Grupp 1,2,3,4,5,6,7,8 Information gäller som tidigare, blev problem med bokningen.
12:15 - 16:00 Föreläsning, Utvärdering Sh:28
09:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 18 E/P/S 5
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:28 Problemformulering och välja metod
09:00 - 15:00 Introduktion Sh:10, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:28, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
09:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 19 E/P/S 6
08:00 - 10:00 Lektion Sh:28 Essägenomgång dk 1
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Missbruk SoL/LVM
09:00 - 12:00 Föreläsning, Introduktion Sh:28 Äldre
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 HSL
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:28 LSS, LSS
16:00 - 17:00 Information Sh:28 Information om VFU utomlands
09:00 - 12:00 Lektion Sh:28 Lektion 21 E/P/S 8
13:00 - 15:00 Grupparbete Sh:10, Sh:11, Sh:23, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Grupparbete, obligatoriskt! 21 E/P/S 8
09:00 - 11:00 Seminarium Sh:28 Teorier i uppsatsarbetet , Teorier i uppsatsarbetet
08:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 22 E/P/S 9
11:00 - 13:00 Lektion Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:28, Sh:31, Sh:32, Sh:37
08:00 - 10:00 Lektion Sh:28 Lektion 23 E/P/S 10
10:00 - 12:00 Lektion Sh:10, Sh:14, Sh:28, Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:38, Sh:39
12:00 - 13:00 Sh:28 Event akademikerförbundet
13:00 - 16:00 Sh:28 Personalmöte (Även SH12 är bokat)
08:00 - 10:00 Sh:28 Event akademikerförbundet
16:00 - 17:00 Information, Möte Sh:28 Information inför VFU och placeringsbesked.
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28 Evidensbaserad praktik
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:28 Professionalism
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:28
09:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:14, Sh:23, Sh:28 Familjesamtal II
08:00 - 11:00 Lektion Sh:28 Lektion 24 Introduktion dk3
08:00 - 09:00 Lektion Sh:28 Lektion 25 Fältforum/fallövning
09:00 - 15:00 Övning HusG:138, HusG:139, HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:21, Sh:28, Sh:32, Sh:38 Lektion 25 Fältforum/fallövning
08:00 - 11:00 Seminarium Sh:28 Professionella bedömningar och argumentation 1
11:00 - 12:00 Information Sh:28 opposition och uppsatssem, Om opposition och uppsatsseminarium
12:00 - 13:00 Sh:28 F-läsning 2 författare
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:28 BBIC
09:00 - 11:00 Föreläsning Sh:28 Professionella bedömningar och argumentation 2
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:109, Sh:28 Professionella bedömningar och argumentation Grupp Lund 1, fältgrupperna 1-5
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109, Sh:28 Professionella bedömningar och argumentation Grupp Lund 1, fältgrupperna 7 -13
13:00 - 15:00 Tentamensgenomgång Sh:28 Tentamensgenomgång E/P/S
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Sh:28, Sh:32 Litteraturseminarium IV
08:00 - 12:15 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32 Slutreflektionsmöte