2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 21, 26 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 16:00 Examination Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:30, Sh:31 Uppsatsseminiarium/omexamination
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:21 Samtal med barn, Samtal med barn
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 1
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:11, Sh:21, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:31
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
08:30 - 12:30 Litteraturseminarium Sh:10, Sh:21, Sh:31
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:21 Seminarium
15:00 - 16:00 Drop-in Sh:21 Drop-in paperhandledning
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:21 Uppdelat i grupper Muntlig redovisning Arbetslöshet Muntlig redovisning Fattigdom
08:30 - 10:00 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
10:15 - 11:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
13:00 - 17:00 Möte Sh:21 Reflektionsmöte 2
09:00 - 13:00 Föreläsning Sh:21, Sh:31 Föreläsning: Enkäten
14:00 - 16:00 Seminarium Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Seminarium: Enkäten
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11, Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:33, Sh:34, Sh:35
10:00 - 12:00 Lektion Sh:21, Sh:28 Lektion 7 I/S 6
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:21, Sh:22 Halvklass, Intersektionalitet Halvklass 1: Sal 21 Halvklass 2: Sal 22
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:20, Sh:21 Halvklass, Intersektionalitet: Halvklass 1, sal SH20 Carina Tigervall Halvklass 2, sal SH21 Tina Mattsson
09:00 - 13:00 Föreläsning Sh:21, Sh:31 Föreläsning: Experimentet
14:00 - 16:00 Seminarium Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Seminarium: Experimentet
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Reflektionsmöte 3
09:00 - 12:00 Undervisning HusG:133, Sh:11, Sh:20, Sh:21 Övning: Sociala problem - perspektiv och intervention
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:21, Sh:22 KBT Kognitiv beteeende terapi OBS gå till sal 22
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:21 Seminar: Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:21 Seminar: Group 2
09:00 - 10:00 Undervisning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Introduktion fördjupning
09:00 - 17:00 Handledning Sh:21 Processgruppshandledning
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:21 Seminar: Group 1
09:00 - 12:00 Övning Sh:21, Sh:26, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass B, grupp 1
13:00 - 16:00 Övning Sh:10, Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26 Kvalitativa intervjuer, Övning 2:Kvalitativa intervjuer Halvklass A, grupp 1
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Könsordning
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:33, Sh:34 Könsordning
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Könsordning
13:00 - 16:00 Övning Sh:21, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Övning 3: Analys av kvalitativt datamaterial Halvklass B, grupp 1
09:00 - 12:00 Övning Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:37 Övning 3:Analys av kvalitativt datamaterial Halvklass A, grupp 2
13:00 - 16:00 Övning Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:37 Övning 3:Analys av kvalitativt datamaterial Halvklass B, grupp 2
08:00 - 17:00 Övning Sh:12, Sh:21, Sh:24, Sh:28, Sh:37 Samtalsövning 1 Grupp 5 & 6, grupp 7 & 8)
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Reflektionsmöte 5
09:00 - 16:00 Övning Sh:20, Sh:21 Samtalsövning 2 (grupp 5 & 6 och grupp 1 & 2)
09:00 - 16:00 Övning Sh:20, Sh:21 Samtalsövning 2 (grupp 7 & 8 och grupp 3 & 4)
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:21 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 3 + 4 i respektive klass
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:21 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 5 + 6 i respektive klass
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 6
13:00 - 15:00 Sh:21 Möte CSSA
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Symbolisk interaktionism och avvikelse
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:30, Sh:31 Symbolisk interaktionism och avvikelse
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Symbolisk interaktionism och avvikelse
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Känslor
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:33, Sh:34 Känslor
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Känslor
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:37
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:20, Sh:21 Vinjettgenomgång kl 9-12 bagrupp 1-4
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:20, Sh:21 Vinjettgenomgång kl 13-16 basgrupp 5-8
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Identiteter och kategorier
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:35, Sh:36 Identiteter och kategorier
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Identiteter och kategorier
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Litteraturseminarium I
11:00 - 13:00 Lektion Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:28, Sh:31, Sh:32, Sh:37
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Legitimering av handlingar
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:30 Legitimering av handlingar
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Legitimering av handlingar
09:00 - 14:00 Övning Sh:20, Sh:21 Handledning I - inför första kartläggande samtal
13:00 - 14:00 Sh:21 Kartläggande samtal SOPA44 cecilia.sjoberg_svensson.
14:00 - 15:00 Sh:21 Kartläggande samtal SOPA44 julia.parli.
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 8
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Organisationer och gräsrotsbyråkrater
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:25, Sh:26 Organisationer och gräsrotsbyråkrater
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Organisationer och gräsrotsbyråkrater
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:10, Sh:14, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:39 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
09:00 - 13:00 Övning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Familjesamtal I
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:30 Familjesamtal I
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:21 Seminarium 2 Grupp 1:5, 1:6, 1:7, 1:8
09:00 - 12:00 Övning Sh:21 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 1-4
13:00 - 16:00 Övning Sh:21 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 5-8
08:45 - 12:15 Övning Sh:21 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 1-4
13:00 - 16:00 Övning Sh:21 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 5-8
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Respons och motstånd
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:26, Sh:30 Respons och motstånd
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Respons och motstånd
09:00 - 15:00 Övning HusG:138, HusG:139, HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:21, Sh:28, Sh:32, Sh:38 Lektion 25 Fältforum/fallövning
15:00 - 16:00 Sh:21 Kartläggande samtal SOPA44 clara.granstrom
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:31 Reflektionsmöte 9
12:00 - 13:00 Sh:21 Kartläggande samtal SOPA44 daniel.ahlbeck
08:00 - 17:00 Sh:21, Sh:22
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21 Klientkonstruktioner
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:21, Sh:34, Sh:35 Klientkonstruktioner
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:21 Klientkonstruktioner
09:00 - 12:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
09:00 - 16:00 Handledning Sh:21 Processgruppshandledning
09:00 - 13:00 Återkopplingsseminarium Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Studentfeedback
13:00 - 17:00 Återkopplingsseminarium Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:35 Studentfeedback
09:00 - 15:00 Litteraturseminarium Sh:21, Sh:25 Litteraturseminarium
09:00 - 15:00 Examination Sh:21 Examination grupp J
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:11, Sh:20, Sh:21
12:30 - 16:30 Slutseminarium Sh:20, Sh:21, Sh:22
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:11, Sh:20, Sh:21