2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 10, 12 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Sh:10
13:00 - 16:00 Sh:10
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:10 Uppsamlingsseminarium SOPA54
09:00 - 12:00 Sh:10, Sh:11 Grupparbete Hälso- och sjukvårdskuratorutbildningen
10:45 - 11:00 Sh:10
10:00 - 12:00 Grupparbete Sh:10, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
10:00 - 13:00 Möte Sh:10 Kursmöte
13:15 - 15:00 Workshop Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:32 Basgruppsträffar Lund 1 - sal 10 Lund 2 - Sal 11 Lund 3 - sal 31 Lund 4 - sal 30 OBS! Grupp 5+6 & grupp 7+8 till kl 16! Lund 5+6 - sal 14 Lund 7+8 - sal 32
08:30 - 11:30 Föreläsning, Introduktion Ed:236, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Introduktion
12:15 - 13:45 PBL Sh:10, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37, Sh:39 Vinjett 1 -grupp A,C,E,G, Vinjett -halvklass 1 Film - halvklass 2
14:00 - 15:30 Film, PBL Sh:10, Sh:30, Sh:32, Sh:36, Sh:37 Vinjett 1 - grupp B,D,F,H, Vinjett - halvklass 2 Film - halvklass 1
08:30 - 10:00 Handledning Sh:10, Sh:30, Sh:35 Handledning 1 Stig Linde Grupp 1 Susanna Johansson Grupp 3 Anna Tegunimataka Grupp 7
10:30 - 12:00 Handledning Sh:10, Sh:30, Sh:35 Handledning 1 Stig Linde Grupp 2 Susanna Johansson Grupp 4 Anna Tegunimataka Grupp 8
13:00 - 14:30 Handledning Sh:10 Handledning 1 Roberto Scaramuzzino Grupp 5
14:30 - 16:00 Handledning Sh:10 Handledning 1 Roberto Scaramuzzino Grupp 6
08:30 - 12:30 Litteraturseminarium Sh:10, Sh:21, Sh:31
12:30 - 16:30 Litteraturseminarium Sh:10, Sh:14
08:30 - 10:00 Handledning Sh:10, Sh:30 Handledning 2 Susanna Johansson Grupp 3 Anna Tegunimataka Grupp 7
10:30 - 12:00 Handledning Sh:10, Sh:30 Handledning 2 Susanna Johansson Grupp 4 Anna Tegunimataka Grupp 8
13:00 - 14:30 Handledning Sh:10 Handledning 2 Roberto Scaramuzzino Grupp 5
14:30 - 16:00 Handledning Sh:10 Handledning 2 Roberto Scaramuzzino Grupp 6
08:30 - 10:00 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
10:15 - 11:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
13:15 - 14:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:20 PBL-grupp B,F och H
15:00 - 16:30 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:20 PBL-grupp B,F och H
10:00 - 12:00 Sh:10 SOPA63 möte
08:30 - 10:00 Handledning Sh:10 Handledning 3 - Som planerat! Anna Tegunimataka Grupp 7
10:30 - 12:00 Handledning Sh:10 Handledning 3 - Som planerat! Anna Tegunimataka Grupp 8
08:30 - 10:00 Handledning Sh:10, Sh:26, Sh:34, Sh:35 Handledning 3 Stig Linde Grupp 1 Susanna Johansson Grupp 3 Roberto Scaramuzzino Grupp 5
10:30 - 12:00 Handledning Sh:10, Sh:34, Sh:35 Handledning 3 Stig Linde Grupp 2 Susanna Johansson Grupp 4 Roberto Scaramuzzino Grupp 6
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:109, HusG:133, HusG:138, HusG:139, HusG:140, HusR:148, Sh:10
08:00 - 16:00 Handledning Sh:10 handledning
08:30 - 10:00 PBL Sh:10, Sh:37 PBL-grupp D och F
10:15 - 11:45 PBL Sh:10, Sh:37 PBL-grupp D och F
13:15 - 14:45 PBL Sh:10, Sh:36, Sh:37 PBL-grupp A,C och E
15:00 - 16:30 PBL Sh:10, Sh:36, Sh:37 PBL-grupp A,C och E
10:00 - 12:00 Undervisning HusG:138, HusG:139, HusG:140, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:38 Gruppövning, Bedömningsinstrument
10:00 - 13:00 Lektion Sh:10, Sh:28 Lektion 8 I/S 7
14:00 - 16:00 Lektion Sh:10, Sh:28 Lektion 8 I/S 7
10:00 - 13:00 Sh:10
13:00 - 16:00 Handledning Sh:10, Sh:11 Handledning 24 Personlighetssyndrom och KBT
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Reflektionsmöte 3
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10, Sh:30, Sh:31 Stig Linde Grupp A,SH10 Anna Tegunimataka Grupp B, SH31 Susanna Johansson Grupp C, SH30
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10, Sh:30, Sh:31 Stig Linde Grupp D Anna Tegunimataka Grupp E Susanna Johansson Grupp F
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:10 Uppsamlingsseminarium
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:22, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Övning 1 Problemformulering, Övning 1: Problemformulering Halvklass A
08:00 - 14:00 Handledning Sh:10 Processgruppshandledning
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:34 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass B, grupp 2
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Reflektionsmöte 4
13:00 - 16:00 Övning Sh:10, Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:26 Kvalitativa intervjuer, Övning 2:Kvalitativa intervjuer Halvklass A, grupp 1
13:00 - 15:00 Sh:10 Lärarlagsmöte SOPA61
08:00 - 17:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:30 Samtalsövning 1 Grupp 1 & 2, grupp 3 & 4)
08:00 - 14:00 Tentamen Sh:10, Sh:23 Tentamen DK1 liten grupp gå till SH10
08:00 - 14:00 Sh:10, Sh:26 Tentamen liten grupp SOPA21 dk 1
08:00 - 14:00 Tentamen Sh:10, Sh:23 Tentamen liten grupp gå till SH10
13:00 - 16:00 Sh:10 Forskargruppsmöte
09:00 - 15:00 Tentamen Sh:10 Liten grupp gå till SH10
10:00 - 13:00 Sh:10
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium Sh:10 Examination
11:00 - 13:00 Sh:10 Kursmöte
08:00 - 17:00 Tentamen Sh:10, Sh:23 Tentamen SOPA31 Liten grupp, gå till SH 10 OBS! kl 8 - 17
08:00 - 17:00 Sh:10, Sh:22, Sh:23 Ped stöd tentamen SOPA31
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:25, Sh:26, Sh:36, Sh:37 Introduktion, grupper & grupprocess
09:00 - 15:00 Introduktion Sh:10, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:28, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
09:00 - 15:00 Workshop Sh:10 IVP 1, Grupp 1
08:00 - 12:00 Workshop Sh:10 IVP 1, Grupp 9
13:00 - 16:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:37 Samtal vinjetter kl 12 - 16 basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Sh:10 Möte
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:37
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:23, Sh:24, Sh:32 Gruppövning inspelning vinjetter Basgrupp 5-8
12:00 - 15:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:22 Gruppövning inspelning vinjetter Basgrupp 1-4
10:00 - 12:00 Sh:10 Möte SOPM21
13:00 - 15:00 Grupparbete Sh:10, Sh:11, Sh:23, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Grupparbete, obligatoriskt! 21 E/P/S 8
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:14, Sh:24, Sh:30
09:00 - 12:00 Tentamensgenomgång Sh:10 Tentamensfeedback, Tentamensfeedback individuell
13:00 - 19:00 Omtentamen, Tentamen Sh:10 Omtentamen SOPA11 delkurs 1 Mindre grupp SH10
10:00 - 12:00 Lektion Sh:10, Sh:14, Sh:28, Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:38, Sh:39
13:00 - 15:00 Lektion HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:14, Sh:31, Sh:32 Dialogcafé
08:00 - 14:00 Tentamen Sh:10 Omtentamen Dk1 liten grupp gå till SH10
08:00 - 14:00 Sh:10 Ped stöd omtentamen SOPA21 dk 1
12:00 - 13:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 fahlen.sofie
13:00 - 14:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 bettina.rother.
14:00 - 15:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 bettina.rother.
12:00 - 13:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 fahlen.sofie
13:00 - 14:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 anel.maslesa.
14:00 - 15:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 ebba.johansson
09:00 - 13:00 Övning Sh:10, Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:23, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:10, Sh:14, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:39 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
16:00 - 17:00 Sh:10 Kartläggande samtal SOPA44 ebba.lundqvist
08:00 - 16:00 Övning Sh:10 Grupp process
09:00 - 12:00 Seminarium, Övning Sh:10, Sh:11, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:34, Sh:35 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:24, Sh:25, Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37
08:00 - 14:00 Tentamen Sh:10 Tentamen dk2 liten grupp i SH10
08:00 - 14:00 Sh:10, Sh:12 Ped stöd tentamen SOPA21
09:00 - 15:00 Workshop Sh:10 IVP 3, Grupp 2
09:00 - 13:00 Omtentamen, Tentamen Sh:10 Omtentamen SOAN55
08:00 - 17:00 Tentamen Sh:10, Sh:11, Sh:23 Tentamen gäller enbart för de som har beviljat beslut för liten grupp,ni går till SH10
09:00 - 15:00 Övning HusG:138, HusG:139, HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:21, Sh:28, Sh:32, Sh:38 Lektion 25 Fältforum/fallövning
08:00 - 17:00 Sh:10, Sh:11
10:00 - 12:00 Sh:10 Drop-in Lucris med Sambib och kommunikatör
09:00 - 12:00 Sh:10 Möte Sopact
09:00 - 17:00 Sh:10 Möte Sopact
09:00 - 15:00 Workshop Sh:10 IVP 4, Grupp 7
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:10 Finding a topic, Finding a topic for evaluation plan Group 1a
15:00 - 17:00 Seminarium Sh:10 Finding a topic, Finding a topic for evaluation plan Group 1b
09:00 - 11:00 Seminarium Sh:10 Finding a topic, Finding a topic for evaluation plan Group 2a
11:00 - 13:00 Seminarium Sh:10 Finding a topic, Finding a topic for evaluation plan Group 2b
09:00 - 15:00 Sh:10 Projektmöte
09:00 - 15:00 Sh:10 Projektmöte
09:00 - 16:00 Handledning, Introduktion Sh:10 Processgruppshandledning
09:00 - 16:00 Handledning Sh:10 Processgruppshandledning
09:00 - 15:00 Examination Sh:10 Examination grupp F
09:00 - 15:00 Examination Sh:10 Examination grupp A
09:00 - 15:00 Examination Sh:10 Examination grupp G
09:00 - 16:00 Seminarium Sh:10 Paperseminarium
16:30 - 23:00 Sh:10 Examensmingel
08:00 - 14:00 Tentamen Sh:10 Omtentamen dk 2, liten grupp gå till SH10