2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 20, 26 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 16:00 Examination Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:30, Sh:31 Uppsatsseminiarium/omexamination
13:00 - 14:00 Föreläsning Sh:20 Introduction
14:00 - 16:00 Föreläsning Sh:20 EU social policies: what relevance for Welfare state studies
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:20 Eco-social policies, A social investment paradigm replacing the welfate state paradigm
08:30 - 11:30 Föreläsning, Introduktion Ed:236, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Introduktion
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:20, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:38 Seminarium , Seminarium: Den kvantitativa traditionens vetenskapsteori
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 1
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 1
15:00 - 17:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 2
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:20 Eco-Social policies
08:00 - 12:00 Möte Sh:20, Sh:22 Reflektionsmöte 2
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:20, Sh:24, Sh:25, Sh:33, Sh:35, Sh:36 Seminarium: Förbannad lögn och statistik
13:15 - 14:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:20 PBL-grupp B,F och H
15:00 - 16:30 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:20 PBL-grupp B,F och H
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:20 Privatization
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:20 Muntlig redovisning Diagnos kl 8 - 17
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 1
12:00 - 14:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 2, Seminar: Group 2
14:00 - 16:00 Seminarium Sh:20 Poverty policies and minimum income reforms in a comparative perspective
10:00 - 12:00 Undervisning HusG:138, HusG:139, HusG:140, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37, Sh:38 Gruppövning, Bedömningsinstrument
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:20, Sh:21 Halvklass, Intersektionalitet: Halvklass 1, sal SH20 Carina Tigervall Halvklass 2, sal SH21 Tina Mattsson
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:20 Halvklass, Intersektionalitet: Halvklass 1
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:30, Sh:32 Muntlig redovisning Missbruk
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 2
09:00 - 12:00 Undervisning HusG:133, Sh:11, Sh:20, Sh:21 Övning: Sociala problem - perspektiv och intervention
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:20 Housing policies 1
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:20 Housing policies 2
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:20, Sh:23, Sh:32, Sh:36, Sh:37
08:30 - 10:00 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 Vinjett redovisning III, Vinjett IV introduktion PBL-grupp B,D,F och H
10:15 - 11:45 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 Vinjett redovisning III, Vinjett IV introduktion PBL-grupp B,D,F och H
12:45 - 14:15 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 PBL-grupp A,C, E och G
14:30 - 15:45 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 PBL-grupp A,C,E och G
09:00 - 10:00 Undervisning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Introduktion fördjupning
14:00 - 16:00 Föreläsning Sh:20 Europeanisation of labour market regulation
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:20 Non-standard employment
13:00 - 16:00 Övning Sh:20, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass A, grupp 2
09:00 - 12:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:34 Kvalitativa intervjuer, Övning 2: Kvalitativa intervjuer Halvklass B, grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:20 Seminar: Group 2
08:30 - 10:00 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:36, Sh:37 Vinjett IV redovisning PBL-grupp A,C,E och G
10:15 - 11:45 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:36, Sh:37 PBL-grupp B,D,F och H
13:00 - 17:00 Möte Sh:20 Reflektionsmöte 4
13:00 - 15:00 Återkopplingsseminarium Sh:20 Feedback-paper proposals (optional)
08:00 - 17:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:30 Samtalsövning 1 Grupp 1 & 2, grupp 3 & 4)
09:00 - 12:00 Övning Sh:20, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36 Övning 3:Analys av kvalitativt datamaterial Halvklass A grupp 1
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:20, Sh:22, Sh:25, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Reflektionsmöte 5
09:00 - 16:00 Övning Sh:20, Sh:21 Samtalsövning 2 (grupp 5 & 6 och grupp 1 & 2)
09:00 - 16:00 Övning Sh:20, Sh:21 Samtalsövning 2 (grupp 7 & 8 och grupp 3 & 4)
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:20 Kultur och makt
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:20, Sh:33, Sh:34 Kultur och makt
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:20 Kultur och makt
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 6
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:25, Sh:26, Sh:36, Sh:37 Introduktion, grupper & grupprocess
13:00 - 16:00 Övning Sh:10, Sh:20, Sh:30, Sh:37 Samtal vinjetter kl 12 - 16 basgrupp 5-8
08:00 - 16:00 Sh:20 handledning SOPA63
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:20, Sh:21 Vinjettgenomgång kl 9-12 bagrupp 1-4
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:20, Sh:21 Vinjettgenomgång kl 13-16 basgrupp 5-8
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:14, Sh:20 Seminarium Vinjettgenomgång Basgrupp 1-4
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:14, Sh:20 Seminarium Vinjettgenomgång Basgrupp 5-8
09:00 - 11:00 Möte Sh:20 SI-ledarmöte
11:00 - 13:00 Lektion Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:28, Sh:31, Sh:32, Sh:37
09:00 - 14:00 Övning Sh:11, Sh:20 Handledning I - inför första kartläggande samtal
14:00 - 15:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 sophie.soderberg
09:00 - 14:00 Övning Sh:20, Sh:21 Handledning I - inför första kartläggande samtal
14:00 - 15:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 kristina.stoyanovska
13:00 - 14:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 alisa.idrizaj
13:00 - 14:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 isabell.halldin.
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 8
09:00 - 13:00 Övning Sh:10, Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:23, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:31 Familjesamtal 1
09:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:20, Sh:25, Sh:26 Familjesamtal II
09:00 - 13:00 Övning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Familjesamtal I
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:30 Familjesamtal I
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:20, Sh:22 Att bearbeta kvalitativt, Att bearbeta kvalitativt material; narrativ analys
09:00 - 12:00 Övning Sh:20 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 1-4
13:00 - 16:00 Övning Sh:20 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 5-8
12:00 - 13:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 julia.johannesson
13:00 - 16:00 Övning Sh:20 Handledning II - kartläggande samtal Basgrupp 5-8
10:00 - 12:00 Lektion Sh:20 Social work and evalutation, Social work and evalutation design
12:00 - 13:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 andree.lando
13:00 - 14:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 oskar.ahl
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:20, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36 Analys av kvalitativt material, Analys av kvalitativt material
13:00 - 16:00 Workshop HusR:115, Sh:20, Sh:23, Sh:36, Sh:37 Workshop, Workshop Bearbetning och analys av insamlat material
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:31 Reflektionsmöte 9
12:00 - 13:00 Sh:20 Kartläggande samtal SOPA44 malin.svensson
09:00 - 12:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Lektion 26 Uppföljning/fallövning
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:20, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Litteraturseminarium III
09:00 - 12:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
08:00 - 12:00 Seminarium Sh:20 Uppsamlingssem, Uppsamlingsseminarium D1 & D2
09:00 - 17:00 Examination, Slutseminarium HusR:115, Sh:20 Examinationsseminarium
09:00 - 15:00 Litteraturseminarium Sh:20, Sh:24 Litteraturseminarium
09:00 - 15:00 Examination Sh:20 Examination grupp I
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:11, Sh:20, Sh:21
12:30 - 16:30 Slutseminarium Sh:20, Sh:21, Sh:22
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:11, Sh:20, Sh:21