2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 14, 34 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 16:00 Examination Sh:14 Examination
14:00 - 16:00 Sh:14 Kursmöte SOPA54
13:15 - 15:00 Workshop Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:32 Basgruppsträffar Lund 1 - sal 10 Lund 2 - Sal 11 Lund 3 - sal 31 Lund 4 - sal 30 OBS! Grupp 5+6 & grupp 7+8 till kl 16! Lund 5+6 - sal 14 Lund 7+8 - sal 32
15:00 - 16:00 Workshop Sh:14, Sh:32 Basgruppgsträffar OBS till kl 16! Lund 5 + 6 - sal 14 Lund 7 + 8 - sal 32
16:30 - 19:30 Sh:14
16:30 - 23:30 Sh:12, Sh:14 Socionomsektionen Novisch Marina Ingmo
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:14, Sh:24, Sh:25, Sh:26
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 1
13:00 - 16:00 Undervisning HusR:148, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32, Sh:33, Sh:38, Sh:39 Digitala interventioner B
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
10:00 - 12:00 Sh:14 Möte med doktorander, Professorerna träffar de nya doktoranderna
12:30 - 16:30 Litteraturseminarium Sh:10, Sh:14
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:21 Uppdelat i grupper Muntlig redovisning Arbetslöshet Muntlig redovisning Fattigdom
08:00 - 12:00 Möte Sh:14, Sh:30 Reflektionsmöte 2
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:14 Recalibrating existing Welfare arrangements
16:30 - 18:30 Sh:12, Sh:14 Axel Karleö, Novischverksamhet
16:30 - 19:30 Sh:14 Styrelsemöte, Socionomsektionen
16:30 - 22:30 Sh:12, Sh:14 Novisch
14:00 - 18:00 Undervisning Sh:14 Muntlig redovisning psykisk ohälsa
17:00 - 23:00 Sh:12, Sh:14 Emma Andersson och Molly Helmersson, Novischaktivitet
09:00 - 11:00 Föreläsning Sh:14 Poverty: a challenge to European societies
11:00 - 13:00 Sh:14 Kursmöte SOPA21
13:00 - 16:00 Sh:14, Sh:28 Personalmöte (även SH12 är bokat)
08:00 - 17:00 Undervisning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:30, Sh:32 Muntlig redovisning Missbruk
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:14 Halvklass, Intersektionalitet: Halvklass 2
13:00 - 17:00 Möte Sh:14 Reflektionsmöte 3
17:30 - 22:00 Sh:12, Sh:14 Emma Andersson och Molly Helmersson, Novischaktivitet
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:14 Halvklass 2 Om anhörigproblematik
13:00 - 16:00 Film Sh:14 Halvklass 2 Film
17:00 - 21:00 Sh:12, Sh:14 Elin Sundgren, Studenkåren Väntar på godkännande från prefekt/bitr prefekt.
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:14 Halvklass 1 Om anhörigproblematik
13:00 - 16:00 Film Sh:14 Halvklass 1 Film
09:00 - 12:00 Sh:14 Lärarlagsmöte SOPA11
09:00 - 15:00 Föreläsning Sh:14, Sh:30, Sh:35, Sh:39
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:14 Klass och stratifiering
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:14, Sh:26, Sh:37 Klass och stratifiering
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:14 Klass och stratifiering
16:00 - 16:45 Sh:14
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Reflektionsmöte 4
13:00 - 15:00 Sh:14
13:00 - 15:00 Sh:14
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:14, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
13:00 - 17:00 Möte Sh:14 Reflektionsmöte 5
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:14, Sh:30, Sh:34, Sh:35
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:14 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 1 + 2 i respektive klass
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 6
13:00 - 17:00 Möte Sh:14 Reflektionsmöte 6
10:00 - 11:00 Föreläsning/Övning Sh:14 OBS! Kursintroduktion för klass 2 i sal 14 kl 10.15
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning HusM:221, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
16:30 - 19:00 Sh:14 Möte Socionomsektionen
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:14 Familjeterapi (med KBT)
08:00 - 12:00 Möte HusP:206, Sh:11, Sh:12, Sh:14 Reflektionsmöte 7 OBS! Roberto Scaramuzzinos grupper (5 och 6) är flyttade till konferensrummet på Bredgatan 13.
12:00 - 15:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:22 Gruppövning inspelning vinjetter Basgrupp 1-4
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:14, Sh:20 Seminarium Vinjettgenomgång Basgrupp 1-4
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:14, Sh:20 Seminarium Vinjettgenomgång Basgrupp 5-8
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:14, Sh:24, Sh:30
09:00 - 15:00 Föreläsning Sh:14, Sh:33, Sh:34, Sh:35
15:00 - 19:00 Sh:12, Sh:14 Novisch - avtackning
10:00 - 12:00 Lektion Sh:10, Sh:14, Sh:28, Sh:30, Sh:31, Sh:32, Sh:38, Sh:39
13:00 - 15:00 Lektion HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:14, Sh:31, Sh:32 Dialogcafé
09:00 - 12:00 Workshop Sh:14 Workshop/föreläsning 2
12:00 - 17:00 Sh:14 till pers.möte
09:00 - 16:00 Seminarium Sh:14 Master-på-gång-seminarium
09:00 - 16:00 Sh:14 Reserverat
16:30 - 18:30 Sh:14 Socionomsektionen
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 8
13:00 - 17:00 Möte Sh:14 Reflektionsmöte 8
09:00 - 13:00 Övning Sh:10, Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:23, Sh:31, Sh:32, Sh:39 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:22, Sh:31 Familjesamtal 1
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:10, Sh:14, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:39 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
08:00 - 12:00 Seminarium Sh:14 ETIK
12:00 - 13:00 Sh:14 Kartläggande samtal SOPA44 simon.karlsson
13:00 - 16:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:30 Familjesamtal I
09:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:14, Sh:23, Sh:28 Familjesamtal II
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11, Sh:14, Sh:26, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:14, Sh:24, Sh:25, Sh:26
09:00 - 15:00 Föreläsning Sh:14, Sh:24, Sh:25, Sh:26
12:00 - 16:15 Sh:14 Socionomsektionen
16:15 - 23:00 Sh:12, Sh:14 Socionmsektionen
09:00 - 12:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Lektion 26 Uppföljning/fallövning
12:30 - 15:00 Möte Sh:14 SI-möte
09:00 - 12:00 Övning Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
10:00 - 14:00 Film Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Filmvisning I kl 10-13 Basgr 1-2 Filmvisning II kl 10-13 Basgr 3-4 Filmvisning III kl 11-14 Basgr 5-6 Filmvisning IV kl 11-14 Basgr 7-8
09:00 - 16:00 Examination Sh:14 Examinationsseminarium
09:00 - 16:00 Examination Sh:14 Examinationsseminarium
08:00 - 12:15 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32 Slutreflektionsmöte
09:00 - 17:00 Examination, Slutseminarium Sh:14 Examinationsseminarium
09:00 - 15:00 Examination Sh:14 Examination grupp H
09:00 - 15:00 Workshop Sh:14 Workshop, Workshop Presentation av analys
15:00 - 16:00 Utvärdering, Återkopplingsseminarium Sh:14
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:14 Final seminar and evaluation, Final seminar and evaluation