2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 12, 48 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Sh:12 Möte med kursansvariga och studieadministrativt möte
13:00 - 14:00 Introduktion Sh:12 Introduktion till kursen
14:00 - 16:00 Föreläsning Sh:12 Funktionell neuroanatomi del 1
16:30 - 19:30 Sh:12 Socionomsektionen Novisch Marina Ingmo
09:00 - 12:00 Introduktion Sh:12 Introduktion delkurs 1
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:12 Funktionell neuroanatomi del 2
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12
16:30 - 23:30 Sh:12, Sh:14 Socionomsektionen Novisch Marina Ingmo
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:12 Reflektionsseminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 1 Om droger, missbruk och beroende
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 1 "Harm reduction"
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 2 Om droger, missbruk och beroende
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 2 "Harm reduction"
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 1 Psykosocialbehandling och mänsklig förändring
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 2 Psykosocialbehandling och mänsklig förändring
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:12 Halvklass 2 Mindfulness och förberedelse inför samtalsövning
15:45 - 17:15 Sh:12 Mingel för studentrepresentanter
09:00 - 16:00 Övning Sh:12 Att arbeta i grupp
09:00 - 16:00 Övning Sh:12 Att arbeta i grupp
16:30 - 18:30 Sh:12, Sh:14 Axel Karleö, Novischverksamhet
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:12 Social politik
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:12 Social politik
15:00 - 17:00 Seminarium Sh:12 Social politik
16:30 - 22:30 Sh:12, Sh:14 Novisch
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12, Sh:22 Om sexmissbruk, halvklass 1 Ellen Krogh sal 12 Om Hormondoping halvklass 2 David Hoff sal 22
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:12, Sh:22 Om sexmissbruk, halvklass 2 Ellen Krogh sal 12 Om Hormondoping halvklass 1 David Hoff sal 22
15:00 - 17:00 Handledning Sh:12 Grupphandledning Leva & bo i Sverige
17:00 - 23:00 Sh:12, Sh:14 Emma Andersson och Molly Helmersson, Novischaktivitet
09:00 - 16:00 Sh:12 SOCH-TISS Research Workshop
11:00 - 12:30 Sh:12 Raili Lovén
12:30 - 16:00 Sh:12 Personalmöte
10:00 - 12:00 Möte Sh:12 SI möte Felix Bengtsson, Molly Helmersson, Samer Hamdoun
09:00 - 16:00 Sh:12 Handledningsmöte
17:30 - 22:00 Sh:12, Sh:14 Emma Andersson och Molly Helmersson, Novischaktivitet
09:00 - 14:00 Redovisning Sh:12 Grupparbete Leva & bo i Sverige
17:00 - 21:00 Sh:12, Sh:14 Elin Sundgren, Studenkåren Väntar på godkännande från prefekt/bitr prefekt.
08:00 - 10:00 Introduktion Sh:12 Brukarperspektiv
13:15 - 15:30 Sh:12 Kursföreståndaremöte
13:00 - 15:00 Möte Sh:12 SI-möte
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Regression
17:00 - 23:00 Sh:12 Joel Hjertén, Novischverk
13:00 - 15:00 Möte Sh:12 SI-möte
10:15 - 12:00 Seminarium Sh:12 Brukarperspektiv 1:1 och 2:1 slås ihop
13:15 - 15:00 Seminarium Sh:12 Brukarperspektiv 3:1 och 1:2 slås ihop
15:15 - 17:00 Seminarium Sh:12 Brukarperspektiv 3:2 och 2:2 slås ihop
08:00 - 10:00 Seminarium Sh:12 Uppföljning LU:1
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:12 Uppföljning LU:2
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:12 Uppföljning LU:3
15:15 - 17:15 Möte Sh:12 SI ledarmöte
09:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:12 ASC methods a: 2 take home exam
09:00 - 12:00 Redovisning Sh:12 Redovisning av grupparbete brukarperspektiv
13:00 - 16:00 Temadag Sh:12 Temadag "Social dygnsvård"
09:00 - 12:00 Redovisning Sh:12 Redovisning av grupparbete brukarperspektiv
13:00 - 16:00 Redovisning Sh:12 Redovisning av grupparbete brukarperspektiv
13:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Samtalsövning introduktion
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12
08:00 - 17:00 Övning Sh:12, Sh:21, Sh:24, Sh:28, Sh:37 Samtalsövning 1 Grupp 5 & 6, grupp 7 & 8)
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Reflektionsmöte 5
09:00 - 12:00 Introduktion Sh:12 Introduktion delkurs 2
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:12 Motivation
08:00 - 11:30 Omtentamen Sh:12 Omtentamen dk 1 begreppsdel I/S
16:30 - 18:30 Sh:12
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:12 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 5 + 6 i respektive klass
15:15 - 17:15 Möte Sh:12 SI-ledarmöte
13:00 - 14:00 Sh:12 Personalmöte
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 6
09:00 - 12:00 Grupparbete, Inlämning, Introduktion Sh:12 Introduktion grupparbete samt inlämning hemtenta i pappersform
16:00 - 18:00 Sh:12
09:00 - 12:00 Workshop Sh:12 Workshop: Välja metod
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Barn och unga SoL Grupp Lund 1
12:00 - 14:00 Möte Sh:12 SI-ledarmöte
13:00 - 16:00 Workshop Sh:12 Enkät
09:00 - 11:00 Möte Sh:12 SI-ledarmöte
13:00 - 16:00 Workshop Sh:12 Kvalitativ analys av text
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Observationer, Observationer
08:00 - 12:00 Möte HusP:206, Sh:11, Sh:12, Sh:14 Reflektionsmöte 7 OBS! Roberto Scaramuzzinos grupper (5 och 6) är flyttade till konferensrummet på Bredgatan 13.
13:00 - 17:00 Möte Sh:12 Reflektionsmöte 7
09:00 - 17:00 Handledning Sh:12 Processgruppshandledning
13:15 - 15:30 Sh:12 Kursföreståndaremöte
13:00 - 15:00 Möte Sh:12 SI-ledarmöte
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Intervjuer och fokusgrupper, Intervjuer och fokusgrupper
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Samtal med barn 1
13:00 - 17:00 Omtentamen, Tentamen Sh:12 Omtentamen SOPA11 delkurs 1
15:00 - 19:00 Sh:12, Sh:14 Novisch - avtackning
10:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12
13:00 - 15:00 Lektion HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:14, Sh:31, Sh:32 Dialogcafé
08:00 - 13:00 Redovisning Sh:12 Redovisning grupparbete, Redovisning grupparbete
13:00 - 16:00 Sh:12 Personalmöte
16:30 - 20:00 Sh:12 Möte socionomsektionen
08:00 - 12:00 Introduktion, Övning Sh:12 Introduktion DK3 samt övning
13:00 - 15:00 Möte Sh:12 SI-ledarmöte
17:00 - 19:00 Sh:12 Möte Socionomsektionen
09:00 - 16:00 Föreläsning Sh:12 ABFT Steg 2 familjeterapi ska också delta
09:00 - 16:00 Undervisning Sh:12
16:30 - 18:30 Sh:12 Möte Socionomsektionen
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 8
11:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Swedish School System
07:30 - 09:00 Möte Sh:12 SI-ledarmöte
09:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:20, Sh:25, Sh:26 Familjesamtal II
08:00 - 12:00 Seminarium Sh:12 ETIK
13:00 - 17:00 Seminarium Sh:12 Etik
09:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:14, Sh:23, Sh:28 Familjesamtal II
08:00 - 14:00 Sh:10, Sh:12 Ped stöd tentamen SOPA21
09:00 - 12:00 Repetition Sh:12 Repetition grupp 2
13:00 - 16:00 Repetition Sh:12 Repetition grupp 1
12:00 - 13:00 Sh:12 Kartläggande samtal SOPA44 maja.nilsson
13:15 - 15:30 Sh:12 Kursföreståndaremöte
13:00 - 16:00 Sh:12 Slutseminarium, Slutseminarium: Carolin Schütze
09:00 - 15:00 Övning HusG:138, HusG:139, HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:21, Sh:28, Sh:32, Sh:38 Lektion 25 Fältforum/fallövning
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:31 Reflektionsmöte 9
09:00 - 16:00 Omtentamen, Tentamen Sh:12 Omtentamen SOPA31
16:15 - 23:00 Sh:12, Sh:14 Socionmsektionen
08:00 - 17:00 Seminarium Sh:12 Professionsseminarium fm Uppföljning av professionsseminarium em
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Journalföring och dokumentation/kommunikation inom och mellan organisationer
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:12 Journalföring och dokumentation/kommunikation inom och mellan organisationer
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:12 Svåra samtal och att lämna svåra besked II
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:12 Svåra samtal och att lämna svåra besked II
09:00 - 12:00 Övning Sh:12, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Tillämpning Svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 5-8
13:00 - 16:00 Övning Sh:12, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Tillämpning Svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:12 Professionella bedömningar och argumentation Grupp Lund 2, fältgrupperna 1-7
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:12 Professionella bedömningar och argumentation Grupp Lund 2, fältgrupperna 8-13
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:12 Granskning hemtenta
13:00 - 15:00 Introduktion, Seminarium Sh:12 Introduktion: Litteraturseminarium
10:00 - 14:00 Film Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:32 Filmvisning I kl 10-13 Basgr 1-2 Filmvisning II kl 10-13 Basgr 3-4 Filmvisning III kl 11-14 Basgr 5-6 Filmvisning IV kl 11-14 Basgr 7-8
09:00 - 11:00 Genomgång Sh:11, Sh:12, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Gemensam avslutning Parallella grupparbeten
11:00 - 15:00 Utvärdering Sh:12
08:00 - 12:15 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32 Slutreflektionsmöte
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:12 Tentamensgenomgång
09:00 - 14:00 Seminarium Sh:12 Filmanalys
14:00 - 15:00 Avslutningscermoni, Utvärdering Sh:12
13:00 - 17:00 Projekt Sh:12 Seminarium
13:00 - 23:00 Sh:11, Sh:12 Examensmingel
08:00 - 12:00 Omtentamen Sh:12 Omtentamen 2, delkurs 2