2018-08-20 - 2019-01-20   1, Socialhögskolan, Socialhögskolan 11, 30 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 16:00 Examination Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:30, Sh:31 Uppsatsseminiarium/omexamination
09:00 - 12:00 Sh:10, Sh:11 Grupparbete Hälso- och sjukvårdskuratorutbildningen
13:00 - 16:00 Handledning Sh:11 Handledning 21 KBT vid OCD
10:30 - 12:00 Information Sh:11
13:15 - 15:00 Workshop Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:32 Basgruppsträffar Lund 1 - sal 10 Lund 2 - Sal 11 Lund 3 - sal 31 Lund 4 - sal 30 OBS! Grupp 5+6 & grupp 7+8 till kl 16! Lund 5+6 - sal 14 Lund 7+8 - sal 32
16:00 - 17:00 Introduktion Sh:11 Intro utlandspraktik
13:00 - 16:00 Handledning Sh:11 Handledning 22 Personlighet och personlighetssyndrom
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 1
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:11, Sh:21, Sh:23, Sh:24, Sh:25, Sh:31
13:00 - 15:00 Introduktion Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:31
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11 Föreläsning
13:00 - 16:00 Handledning Sh:11 Handledning 23 Personlighetssyndrom
08:30 - 10:00 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
10:15 - 11:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:31, Sh:33 PBL-grupp A,C,D,E och G
13:15 - 14:45 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:20 PBL-grupp B,F och H
15:00 - 16:30 PBL Sh:10, Sh:11, Sh:20 PBL-grupp B,F och H
08:00 - 12:00 Sh:11 Uppdragsutbildning
08:00 - 12:00 Möte Sh:11 Reflektionsmöte 2
10:00 - 12:00 Sh:11 Uppsatsmöte
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:11 Personlighetssyndrom och KBT
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11, Sh:21, Sh:24, Sh:25, Sh:33, Sh:34, Sh:35
08:30 - 10:00 PBL Sh:11 PBL-grupp H
10:15 - 11:45 PBL Sh:11 PBL-grupp H
12:45 - 14:15 PBL Sh:11 PBL-grupp G
14:30 - 16:00 PBL Sh:11 PBL-grupp G
13:00 - 16:00 Handledning Sh:10, Sh:11 Handledning 24 Personlighetssyndrom och KBT
08:00 - 12:00 Möte Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:22, Sh:31 Reflektionsmöte 3
09:00 - 12:00 Undervisning HusG:133, Sh:11, Sh:20, Sh:21 Övning: Sociala problem - perspektiv och intervention
13:00 - 15:00 Sh:11 Möte CSSA
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11 Föreläsning
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:11 Seminarium
15:00 - 16:00 Drop-in Sh:11 Drop-in paperhandledning
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:11 KBT vid komplex problematik
08:30 - 10:00 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 Vinjett redovisning III, Vinjett IV introduktion PBL-grupp B,D,F och H
10:15 - 11:45 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 Vinjett redovisning III, Vinjett IV introduktion PBL-grupp B,D,F och H
12:45 - 14:15 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 PBL-grupp A,C, E och G
14:30 - 15:45 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:33, Sh:34 PBL-grupp A,C,E och G
09:00 - 10:00 Undervisning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Introduktion fördjupning
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:11 Brukarperspektiv
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:11 Brukarperspektiv
15:00 - 17:00 Seminarium Sh:11 Brukarperspektiv
16:00 - 17:00 Sh:11
08:00 - 10:00 Föreläsning Sh:11 Föreläsning: Bivariat analys (halvklass A)
13:00 - 15:00 Föreläsning Sh:11 Föreläsning: Bivariat analys (halvklass B)
08:30 - 10:00 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:36, Sh:37 Vinjett IV redovisning PBL-grupp A,C,E och G
10:15 - 11:45 PBL Sh:11, Sh:20, Sh:36, Sh:37 PBL-grupp B,D,F och H
13:15 - 15:00 Sh:11
08:00 - 12:00 Möte Sh:11 Reflektionsmöte 4
08:00 - 17:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:30 Samtalsövning 1 Grupp 1 & 2, grupp 3 & 4)
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:11 KBT vid komplex problematik
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Reflektionsmöte 5
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Sh:11 Kontroll och makt
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium Sh:11, Sh:33, Sh:34 Kontroll och makt
14:00 - 15:00 Genomgång Sh:11 Kontroll och makt
10:00 - 12:00 Seminarium Sh:11 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 3 + 4 i respektive klass
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:11 Vetenskapliga artiklar Basgrupp 5 + 6 i respektive klass
10:00 - 12:00 Sh:11 Pedagogiskt seminarium 1, lärarmöte
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11 Föreläsning
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:11 Seminarium
15:00 - 16:00 Drop-in Sh:11 Drop-in paperhandledning
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 6
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning Sh:10, Sh:11, Sh:20, Sh:25, Sh:26, Sh:36, Sh:37 Introduktion, grupper & grupprocess
13:00 - 16:00 Workshop Sh:11
09:00 - 15:00 Workshop Sh:11 IVP 1, Grupp 11
10:00 - 12:00 Workshop Sh:11, Sh:31 Workshop HVB
13:00 - 15:00 Workshop Sh:11, Sh:31 Workshop HVB
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:11 Navigating conflictful arenas
13:00 - 16:00 Föreläsning Sh:10, Sh:11, Sh:21, Sh:25, Sh:26, Sh:31, Sh:37
08:00 - 12:00 Möte HusP:206, Sh:11, Sh:12, Sh:14 Reflektionsmöte 7 OBS! Roberto Scaramuzzinos grupper (5 och 6) är flyttade till konferensrummet på Bredgatan 13.
12:00 - 15:00 Övning Sh:10, Sh:11, Sh:14, Sh:22 Gruppövning inspelning vinjetter Basgrupp 1-4
09:00 - 17:00 Handledning Sh:11 Processgruppshandledning
13:00 - 15:00 Grupparbete Sh:10, Sh:11, Sh:23, Sh:28, Sh:30, Sh:31 Grupparbete, obligatoriskt! 21 E/P/S 8
09:00 - 17:00 Tentamensgenomgång Sh:11 Tentamensfeedback, Tentamensfeedback individuell
11:00 - 13:00 Lektion Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:28, Sh:31, Sh:32, Sh:37
09:00 - 14:00 Övning Sh:11, Sh:20 Handledning I - inför första kartläggande samtal
11:00 - 13:00 Sh:11
14:00 - 15:00 Sh:11 Kartläggande samtal SOPA44 alva.thuresson
10:30 - 12:00 Föreläsning Sh:11 Insurance Agency
13:00 - 14:00 Sh:11 Kartläggande samtal SOPA44 lovisa.billberger
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11 Emotionell reglering
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:11 Seminarium 3 Grupp 2:1, 2:2, 2:3, 2:4
15:00 - 17:00 Seminarium Sh:11 Seminarium 3 Grupp 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:20, Sh:21 Reflektionsmöte 8
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:11 Seminarium 4 Grupp 2:1, 2:2, 2:3;2:4
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:11 Seminarium 4 Grupp 2:5, 2:6, 2:7, 2:8
17:00 - 19:00 Sh:11 Möte med SI-ledare
09:00 - 12:00 Seminarium Sh:11 Seminarium 4 Grupp 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
13:00 - 16:00 Seminarium Sh:11 Seminarium 4 Grupp 1:5, 1:6, 1:7,1:8
09:00 - 13:00 Övning Sh:11, Sh:20, Sh:21, Sh:22, Sh:23, Sh:25, Sh:26, Sh:30 Familjesamtal I
13:00 - 15:00 Lektion Sh:11 Introduction, Introduction
09:00 - 12:00 Seminarium, Övning Sh:10, Sh:11, Sh:24, Sh:25, Sh:26, Sh:30, Sh:34, Sh:35 Litteraturseminarium II/Gruppövning inför seminarium samtal med barn
13:00 - 16:00 Handledning, Seminarium Sh:11 Handledning 29 Emotionell reglering
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11, Sh:14, Sh:26, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37
13:00 - 15:00 Lektion Sh:11 Evaluation and politics, Evaluation and politics
10:00 - 12:00 Sh:11 Pedagogiskt seminarium 2 Lärarmöte
12:00 - 13:00 Sh:11 Kartläggande samtal SOPA44 sandra.bjarenstam
08:00 - 17:00 Tentamen Sh:10, Sh:11, Sh:23 Tentamen gäller enbart för de som har beviljat beslut för liten grupp,ni går till SH10
09:00 - 12:00 Föreläsning Sh:11 Emotionell bearbetning vid PTSD
13:00 - 15:00 Seminarium Sh:11 Literature review, Literature review
08:00 - 12:00 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:20, Sh:21, Sh:31 Reflektionsmöte 9
13:00 - 17:00 Möte Sh:11 Reflektionsmöte 9
08:00 - 17:00 Sh:10, Sh:11
09:00 - 12:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Lektion 26 Uppföljning/fallövning
09:00 - 12:00 Lektion Sh:11 Lecture How to choose, How to choose between different types of evaluations
13:00 - 16:00 Övning Sh:11, Sh:14, Sh:20, Sh:21, Sh:22 Tillämpning svåra samtal och att lämna svåra besked Basgrupp 1-4
13:00 - 15:00 Sh:11
09:00 - 11:00 Genomgång Sh:11, Sh:12, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Gemensam avslutning Parallella grupparbeten
11:00 - 13:00 Utvärdering Sh:11 KBT avslutning
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium Sh:11, Sh:26, Sh:33, Sh:34, Sh:35, Sh:36, Sh:37 Litteraturseminarium IV
08:00 - 12:15 Möte Sh:11, Sh:12, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32 Slutreflektionsmöte
08:00 - 12:00 Examination Sh:11, Sh:31 Examination
12:00 - 13:00 Sh:11 Bedömningsmöte, Bedömningsmöte för lärare SOPA63 ht-18
13:00 - 17:00 Examination Sh:11, Sh:31 Examination
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:11, Sh:20, Sh:21
13:00 - 23:00 Sh:11, Sh:12 Examensmingel
08:30 - 12:30 Slutseminarium Sh:11, Sh:20, Sh:21