2018-01-01 - 2018-08-31   0, Hus M (Paradis), Hus M 331, 32 Anpassa Prenumerera
Tid Delkurs Undervisningstyp Student el undergrupp Lokal, Lokaldel, Platskommentar Externa lärare, Personal Kurs Titel, Publik kommentar
09:00 - 17:00 HusM:331 Anette Salling
09:00 - 17:00 Rättssociologisk tillämpning - utvärdering Examination RÄSA23 HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs
09:00 - 17:00 Rättssociologisk tillämpning - utvärdering Examination RÄSA23 HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte SOLM02, SOLM12 HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
13:00 - 16:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 1 (introduction)
13:00 - 16:00 Examensarbete för Kandidatexamen, Genusvetenskapen som forskningsfält Seminarium GNVK02 HusM:331 Maja Sager Genusvetenskap: Kandidatkurs
09:00 - 17:00 HusM:331 Anette Salling
10:00 - 12:00 Genusvetenskapen som forskningsfält Föreläsning GNVK02 HusM:331 Maja Sager Genusvetenskap: Kandidatkurs
13:00 - 16:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 2
09:00 - 12:00 Examensarbet för magisterexamen, Examensarbete för masterexamen Seminarium PSYP01, PSYP02 HusM:331 Charlotte Hansson Webb Psykologi: Examensarbete för magisterexamen, Psykologi: Examensarbete för masterexamen Focus on the writting (workshop, studieverkstad)
09:00 - 12:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 3
13:00 - 15:00 Genusvetenskapen som forskningsfält Seminarium GNVK02 HusM:331 Maja Sager Genusvetenskap: Kandidatkurs
14:00 - 16:00 Genusvetenskapen som forskningsfält Seminarium GNVK02 HusM:331 Lena Gunnarsson Genusvetenskap: Kandidatkurs
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik
09:00 - 12:00 Seminarium PSYP85 HusM:331 Una Tellhed Psykologi: Avancerad socialpsykologi Seminar no 1
13:00 - 15:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 4
09:00 - 12:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 5
14:00 - 16:00 Genusvetenskapen som forskningsfält Seminarium GNVK02 HusM:331 Lena Gunnarsson Genusvetenskap: Kandidatkurs
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik
09:00 - 12:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 6
13:00 - 15:00 Föreläsning GNVN07 HusM:331 Rebecca Selberg Genusvetenskap: Globala processer, lokala förändringar - Arbete och ekonomi
08:00 - 10:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare live@lund
10:00 - 12:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare live@lund
13:00 - 15:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare live@lund
09:00 - 12:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 7
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik
09:00 - 12:00 Rättssociologins forskningstraditioner Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 8
13:00 - 15:00 Genusvetenskapen som forskningsfält Seminarium GNVK02 HusM:331 Lena Gunnarsson Genusvetenskap: Kandidatkurs
13:00 - 16:00 Genusvetenskapen som forskningsfält Seminarium GNVK02 HusM:331 Maja Sager Genusvetenskap: Kandidatkurs avslutande seminarium
09:00 - 12:00 Rättssociologins forskningstraditioner Examination SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Luvit Assignment 1
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik
09:00 - 12:00 Rättssociologins tillämpning Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 9 + Student Seminar
13:00 - 15:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Peter Bergwall Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Bryman, Alan (senaste upplagan). Samhällsvetenskapliga metoder. 2 [rev.] uppl. Malmö: Liber ekonomi. 463 sidor. (delar av boken)
15:00 - 17:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Peter Bergwall Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Bryman, Alan (senaste upplagan). Samhällsvetenskapliga metoder. 2 [rev.] uppl. Malmö: Liber ekonomi. 463 sidor. (delar av boken)
08:00 - 10:00 Introduktion till rättssociologi och juridik. Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Grupp 4-6
10:00 - 12:00 Introduktion till rättssociologi och juridik. Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Grupp 1-3
13:00 - 15:00 Introduktion till rättssociologi och juridik. Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Grupp 10-12
15:00 - 17:00 Introduktion till rättssociologi och juridik. Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Grupp 7-9
09:00 - 12:00 Rättssociologins tillämpning Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 10 + Student Seminar
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik
08:00 - 10:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34, RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare live@lund
10:00 - 12:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34, RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare live@lund
13:00 - 15:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34, RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare live@lund
10:00 - 12:00 Föreläsning PARN14 HusM:331 Carola Aili Temakurs 4: Etik och profession
09:00 - 12:00 Rättssociologins tillämpning Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 11 + Student Seminar
13:00 - 15:00 Metod Seminarium GNVK02 HusM:331 Irina Schmitt Genusvetenskap: Kandidatkurs
09:00 - 12:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Peter Bergwall Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Grupp 9-16
13:00 - 16:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Peter Bergwall Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Grupp 1-8
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik
10:00 - 12:00 Föreläsning GNVN08 HusM:331 Maria Wemrell Genusvetenskap: Globala processer, lokala förändringar - Ojämlikhet, hälsa och samlevnad
13:00 - 16:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Eva Friis Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Metod, mm grupp 1-8
13:00 - 16:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Eva Friis Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Metod mm, grupp 9-17
09:00 - 12:00 Rättssociologins tillämpning Lektion SOLP02 HusM:331 Reza Banakar Rättssociologi i teori och praktik Lecture 12 + Student Seminar (concluding session)
13:00 - 15:00 Seminarium SOCB41 HusM:331 Sociologi: Samhällsbyggande och integration
09:00 - 17:00 HusM:331 Devrim Umut Aslan SDR doktoranderna
08:00 - 18:00 HusM:331 Reza Banakar Sociologförbundets konferens
08:00 - 18:00 HusM:331 Reza Banakar Sociologförbundets konferens
08:00 - 18:00 HusM:331 Reza Banakar Sociologförbundets konferens
08:00 - 10:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 1-3
10:00 - 12:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 4--6
13:00 - 15:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 7-9
15:00 - 17:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:12 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 10-12
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
08:00 - 10:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34, RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare
10:00 - 12:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34, RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare
13:00 - 15:00 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34, RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare
09:00 - 12:00 Introduktion PEDA01 HusM:331 Glen Helmstad Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
10:00 - 12:00 Föreläsning PEDA01 HusM:331 Glen Helmstad Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande
08:00 - 10:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 4-6
10:00 - 12:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 1-3
13:00 - 15:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 10-12
15:00 - 17:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Grundkurs Grupp 7-9
09:00 - 15:00 Lektion PEDA01 HusM:331 Glen Helmstad Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande
11:00 - 14:00 HusM:331 Anette Salling Rustamjon Urinboyev :International workshop “Migration and Informality in Central and Eastern Europe”
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
12:00 - 13:00 Perspektiv på straffrättskipningen Frågestund RÄSA34 HusM:331 Anna Sonander Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Drop-in frågor om praktikkursen
08:00 - 13:00 HusM:331 Enskild tentamen RÄSA03 dk 1 om
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
08:00 - 10:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:22 Rättssociologi: Grundkurs Grupp 1-3
10:00 - 12:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:22 Rättssociologi: Grundkurs Grupp 4-6
13:00 - 15:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:22 Rättssociologi: Grundkurs Grupp 7-9
15:00 - 17:00 Teori och metod Seminarium RÄSA03 HusM:331, Sh:22 Rättssociologi: Grundkurs Grupp 10-12
08:00 - 10:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 3. live@lund
10:00 - 12:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 4. live@lund
13:00 - 15:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 5. live@lund
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
08:00 - 10:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 6. live@lund
10:00 - 12:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 7. live@lund
13:00 - 15:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 8. live@lund
08:00 - 13:00 HusM:331 Enskild tenta RÄSA03 dk 2
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
08:00 - 12:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Seminarium RÄSK02 HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Omseminarium delkurs 1
08:00 - 10:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 9. live@lund
10:00 - 12:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap 10. live@lund
13:00 - 15:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare kap 12. live@lund
08:00 - 13:00 HusM:331 Anna Sonander RÄS lärarmöte
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
08:00 - 10:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 13
10:00 - 12:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 14.
13:00 - 15:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 15. live@lund
08:00 - 10:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.1 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 16. live@lund
10:00 - 12:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.2 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap 17. live@lund
13:00 - 15:00 Perspektiv på straffrättskipningen Obligatoriskt, Seminarium RÄSA34.3 HusM:331 Karl Dahlstrand Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Kap. 18-19. live@lund
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
10:00 - 15:00 Tillämpning - utredning Handledning RÄSA03 HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Handledning med din handledare
09:00 - 15:00 Tillämpning - utredning Handledning RÄSA03 HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Handledning med din handledare
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
09:00 - 15:00 Tillämpning - utredning Handledning RÄSA03 HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Grundkurs Handledning via live@lunds diskussionstavla
08:00 - 14:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling Enskild tenta RÄSA03 dk 2 + RÄSA34 dk 1 om
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:331 Reza Banakar
09:00 - 11:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
11:00 - 13:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
13:00 - 15:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
09:00 - 11:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
11:00 - 13:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
13:00 - 15:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
08:00 - 16:00 HusM:331 Anette Salling Blandade möten AS
08:00 - 18:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:225, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen
08:00 - 18:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Sal M167+M331 bokad 8-18. Sal M225 är bokad 8-13.
08:00 - 18:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Uppsatsseminarium
08:00 - 12:00 HusM:331 Anette Salling Blandade möte
10:00 - 13:00 HusM:331 Eva Schömer Möte RÄSK02
09:15 - 12:15 HusM:331 Anna Sonander
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 10:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
12:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Blandade möte
08:00 - 14:00 HusM:331 Enskild salstenta uppsamlingstenta
14:00 - 16:00 HusM:331 Examination RÄSK02 . Lokal bokad för ev. behov
16:00 - 18:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Examination RÄSK02 HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen
09:00 - 16:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Uppsatsseminarium dk 2
08:00 - 16:00 Rättssociologisk tillämpning - utvärdering Examination RÄSA23 HusM:167, HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Mån 27 aug 9-16 uppsamlingsseminarium RÄSA23 dk 3 Utvärdering
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad masterexamination