2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus P (Paradis), Hus P 204, 22 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:204, HusP:206 Impliciat attityder, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:204, HusP:206 Impliciat attityder, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:204, HusP:206 Impliciat attityder, Grupp 3
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:204 Implicit Attitudes
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:204 Implicit Attitudes
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:204 Regression
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:204 Regression
12:00 - 14:00 Seminarium HusP:204 Regression
14:00 - 16:00 Seminarium HusP:204 Regression
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:204 Semantic Space
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:204 Semantic Space
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:204
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:204
12:00 - 14:00 Seminarium HusP:204
14:00 - 16:00 Seminarium HusP:204
08:00 - 17:00 HusP:204 B
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:204 Bayes' DAy
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:204 Bayes' DAy
08:00 - 17:00 HusP:204 Sinnamon bokat till PSYK11
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:204 test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:204 test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium HusP:204 test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium HusP:204 test icke-param
10:00 - 12:00 HusP:204
08:00 - 16:45 HusP:204 rp
08:00 - 16:45 HusP:204 rp
08:00 - 16:45 HusP:204 rp
09:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusP:204
09:00 - 10:00 HusP:204
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusP:204
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusP:204
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusP:204
13:00 - 15:00 Övning HusP:204 Statistik 1
15:00 - 17:00 Övning HusP:204 Statistik 1
08:00 - 10:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 1
10:00 - 12:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 1
13:00 - 15:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 1
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusP:206, HusR:144 Grupp: A - E. Samlas i P115
12:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusR:144 Grupp: F - J. Samlas i P115
10:00 - 11:00 Laboration HusM:138, HusP:204 Handledning 3. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration HusM:138, HusP:204 Handledning 3. Grupp 3A och 3B
09:00 - 11:00 Seminarium HusP:204
11:00 - 13:00 Seminarium HusP:204
15:00 - 17:00 Övning HusP:204 Statistik 2
17:00 - 19:00 Övning HusP:204 Statistik 2
08:00 - 10:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 2
10:00 - 12:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 2
13:00 - 15:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 2
09:00 - 11:00 Seminarium HusP:204
11:00 - 13:00 Seminarium HusP:204
13:00 - 15:00 Övning HusP:204 Statistik 3
15:00 - 17:00 Övning HusP:204 Statistik 3
08:00 - 10:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 3
10:00 - 12:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 3
13:00 - 15:00 Övning HusP:204 Övning, Statistik 3
08:00 - 17:00 HusP:204
13:00 - 16:00 Datorlaboration HusP:204
09:00 - 11:00 HusP:204 Eva Malmberg Utvärdering SAPST