2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus P (Paradis), Hus P 202, 20 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:202 Profession
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 Egna yrkeserfarenheter
09:00 - 11:00 Seminarium HusP:202 Att arbeta som psykolog: roll och identitet
11:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Etiska beslutsprocesser
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 1. Introduktion i kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp och tillvägagångssätt
09:00 - 11:00 Seminarium HusP:202 1. Introduktion, psykodynamisk inriktning
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 1. Introduktion, psykodynamisk inriktning
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 Kognitiva funktioner. Grupper 1a-d. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Kognitiva funktioner. Grupper 2a-d. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Kognitiva funktioner. Grupper 3a-d. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 1. Introduktion, psykodynamisk inriktning
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 1. Introduktion i kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp och tillvägagångssätt
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 I butiken
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 I butiken
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 I butiken
09:00 - 12:00 Laboration HusP:202 Hantera arousal gr 1+2
13:00 - 16:00 Laboration HusP:202 Hantera arousal gr 3+4
10:00 - 12:00 HusP:202
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi, forts
15:00 - 18:00 HusP:202 te2 fadder
08:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi
08:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 5. Psykoterapeutisk kommunikation
14:00 - 15:00 HusP:202
15:00 - 16:00 HusP:202
12:00 - 15:00 HusP:202
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi, forts
08:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion
10:00 - 11:30 Seminarium HusP:202
11:30 - 13:00 Seminarium HusP:202
13:00 - 14:30 Seminarium HusP:202
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 5. Psykoterapeutisk kommunikation
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 5. Psykoterapeutisk kommunikation, forts
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:202 Testning med WAIS
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:202 Testning med WAIS
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion, forts
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:202 Reflektioner och frågor efter övning med WAIS-testning
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:202 Psykiatrisk diagnostik och kliniska bedömningar
09:15 - 10:30 Seminarium HusP:202 Beteendegensem. (oblig) Grupp A
10:45 - 12:00 Seminarium HusP:202 Beteendegensem. (oblig) Grupp B
13:15 - 14:30 Seminarium HusP:202 Beteendegensem. (oblig) Grupp C
14:45 - 16:00 Seminarium HusP:202 Beteendegensem. (oblig) Grupp D
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:202 Reklam, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:202 Reklam, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:202 Reklam, Grupp 3
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:202, HusP:209, HusP:210 Creativity
09:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusP:202
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:202 Developmental
08:00 - 17:00 Föreläsning HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:202 Developmental
13:00 - 16:00 Övning HusP:202 Personlighetstest GruppB
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 OBS pricktid. Gr 1, 2 och 5. Kursvärdering. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon med webläsare. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 OBS pricktid. Gr 3 och 4. Kursvärdering. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon med webläsare. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:202 Group Dynamics II
10:00 - 15:00 Grupparbete HusP:202, HusP:206 Electrophysiology of the Mind Rum: 213B
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202, HusP:209 Lab group 1 10-12
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202, HusP:209 Lab group 2 13-15
08:00 - 17:00 HusP:202 te10 CH+KL
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium HusP:202 KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 KVAL I
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:040, HusP:041, HusP:042, HusP:202 Artikel-metod-seminarium om fördomar. 5:2
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:040, HusP:041, HusP:042, HusP:202 Artikel-metod-seminarium om fördomar. 5:2
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium HusP:202 KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 KVAL II
08:00 - 12:00 Seminarium HusP:202, HusP:206 Presentation av uppsats
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202, HusP:206 Case - introduktion. Oblig
09:00 - 12:00 Övning HusP:202 Gruppövning Träning med intervjuer och referenser GruppA
13:00 - 16:00 Övning HusP:202 Gruppövning Träning med intervjuer och referenser Grupp B
09:00 - 12:00 Övning HusP:202 Gruppövning Träning med intervjuer och referenser Grupp C
10:00 - 12:00 Introduktion HusP:202, HusP:209 Hus P rum 202: Tomas Jungert Hus P rum 209: Geoffrey Patching
14:00 - 16:00 HusP:202 te8 JMR
10:00 - 12:00 HusP:202
12:00 - 18:00 HusP:115, HusP:202, HusP:206, HusP:209, HusP:210 PSP möter alumni
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 Seminarium: vetenskapsteori /Kursvärdering OBS! medtag gärna laptop eller smartphone
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Seminarium: vetenskapsteori /Kursvärdering OBS! medtag gärna laptop eller smartphone
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Seminarium: vetenskapsteori /Kursvärdering OBS! medtag gärna laptop eller smartphone
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 Mind-Body
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Mind-Body
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Mind-Body
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Mind-Body
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Planen inför samtalet. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Planen inför samtalet. Oblig
09:00 - 12:00 HusP:202, HusP:203, HusP:206 Simon Graner prelim.
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Planen inför samtalet. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Planen inför samtalet. Oblig
09:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusP:202 Neuropsykologisk utredning
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:202, HusP:206 group c WOP
09:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusP:202 Neuropsykologisk utredning
13:00 - 16:00 Examination, Seminarium HusP:202 Neuropsykologisk utredning
10:00 - 11:00 Laboration HusP:019, HusP:202 Handledning 2. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration HusP:019, HusP:202 Handledning 2. Grupp 3A och 3B
12:00 - 13:00 HusP:202
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:008, HusP:124, HusP:202, HusP:203 Videoanalys
13:00 - 15:00 HusP:202 Erfarenhetsutbyte för handledare. Alternativ 1
15:00 - 17:00 HusP:202 Psykodynamisk studentförening
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Sem 1: Film-discus./analys GruppA
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Sem 1: Film-discus./analys GruppB
09:00 - 12:00 HusP:202
13:00 - 16:00 Examination, Seminarium HusP:202 Neuropsykologisk utredning
08:00 - 11:00 Grupparbete HusP:006, HusP:007, HusP:008, HusP:124, HusP:202, HusP:203, HusP:209, HusP:210 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7
12:00 - 13:00 HusP:202
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:005, HusP:013, HusP:019, HusP:124, HusP:202, HusP:206 Integrativa terapier. Oblig
08:00 - 12:00 Föreläsning, Övning HusP:115, HusP:202, HusP:206 Forskningsetik. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusP:202 Förberedande: familjeterapi och våld i nära relationer. Oblig
08:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Redovisning av konversionsarbetet i grupper
13:00 - 14:00 HusP:202
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:038, HusP:039, HusP:202, HusP:209 Practical project seminar WOP
12:00 - 15:00 Seminarium HusP:124, HusP:202, HusP:203, HusP:206 Grupp: F - J. Samlas i P124
09:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusP:202 Neuropsykologisk utredning
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 Genomgång av utförd individualtestning. Oblig
16:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Kl 16.00-16.30 kursvärdering. Oblig. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon med webbläsare
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Genomgång av utförd individualtestning. Oblig
12:00 - 13:00 Seminarium HusP:202 Kl 12.00-12.30 kursvärdering. Oblig. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon med webbläsare
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 Genomgång av utförd individualtestning. Oblig
16:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Kl 16.00-16.30 kursvärdering. Oblig. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon med webbläsare
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 Genomgång av utförd individualtestning. Oblig
16:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 Kl 16.00-16.30 kursvärdering. Oblig. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon med webbläsare
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp1, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp1, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp1, Grupp 3
12:00 - 15:00 Seminarium HusM:109, HusP:039, HusP:041, HusP:042, HusP:124, HusP:202 Grupp F-J samlas i M109
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202, HusP:203 Kön, genus, sexualitet. Oblig
12:00 - 15:00 Seminarium HusP:036, HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:202 Grupp F-J samlas i P202
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202, HusP:203 Kön, genus, sexualitet. Oblig
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp2, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp2, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp2, Grupp 3
09:00 - 16:00 Seminarium HusP:202 BG: Evolutionspsykologi. Oblig. (H:3 s. 94, 103-112, K4:1 s. 110-114, BG4 s.10-12, 25-33). Gr A: 9.15-10.30, Gr B: 10.45-12.00, Gr C: 13.15-14.30, Gr D: 14.45-16.00
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:202
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp3, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp3, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 Fokusgrupp3, Grupp 3
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 NP: Gruppövning - Hjärnmodellsfrågor, muntlig övning i resp grupp. Gr 1: 9.05-10.30, Gr 2: 10.35-12.00. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 NP: Gruppövning - Hjärnmodellsfrågor, muntlig övning i resp grupp. Gr 3: 13.05-14.30. Oblig
14:00 - 17:00 Seminarium HusP:202
09:00 - 16:00 Seminarium HusP:202
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:202
10:00 - 13:00 Seminarium HusP:202
09:00 - 16:00 Seminarium HusP:202
09:00 - 15:00 HusP:202
09:00 - 16:00 Seminarium HusP:202
08:00 - 12:00 HusP:202 PSP uppsatser
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202 4. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:202 4. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:202 4. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:202 4. Oblig
12:00 - 13:00 HusP:202
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:202
13:00 - 17:00 Examination HusP:202