2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus P (Paradis), Hus P 115, 48 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 13:00 HusP:115
11:00 - 14:30 HusP:115
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion
12:00 - 13:00 HusP:115
13:00 - 14:00 Lektion HusP:115 Introduktion till delkurs 2:2 samt till seminarium om kognitiva funktioner
14:00 - 16:00 Lektion HusP:115 Neuropsykologiska metoder
17:00 - 18:00 Introduktion HusP:115 Introduktionsmöte
09:00 - 11:00 Föreläsning HusP:115 Psykologprogrammet, Universitetsstudier, examination, med mera
11:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Presentation av kurs 1 och kursbeskrivning
12:30 - 13:00 Introduktionsmöte HusP:115 Introduktion till kurs 11 och termin 7. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Studieinformation, studieteknik
15:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Information av Lundapsykologerna, Samhällsvetarkåren och PS19
09:00 - 11:00 Föreläsning HusP:115 Att arbeta i grupp
11:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Kursledningens timme
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Hjärnas utveckling
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Mätning av prestationer mm
13:00 - 15:00 Möte HusP:115 Introduktion till te 10. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Biologisk psykologi, kap 3, 4
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 Språk
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 Exekutiva funktioner
15:00 - 16:00 Laboration HusP:115 Introduktion till laboration. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 PDT I
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Motivation och emotion, kap 7, 11
15:00 - 17:00 Föreläsning HusP:115 Personlighet och intelligens, kap 10, 15
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurs 10:4. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Självförtroende
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Reliabilitet
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:115
15:00 - 16:00 Ed:129-hela, HusP:115, HusP:210
08:00 - 10:00 Lektion HusP:115 Intelligens
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 Kognition och åldrande
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:115 Litteraturseminarium I. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Sexologi
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Simulering
13:00 - 15:00 Laboration HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:115 Simulering
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Psykosomatik II
13:00 - 14:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion filmanalys. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 G9
09:00 - 12:00 Övning HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:115 Attribution
13:00 - 17:00 Övning HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:115 Blomberg+artikel av Torkelson, Holm och Bäckström)
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Exekutiva funktioner
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:008, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:115 Filmseminarium: socialpsykologi. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:115, HusP:203, HusP:209, HusP:210 Lab.hypn/parapsyk. (oblig)
10:00 - 13:00 Seminarium HusP:115 Redovisning fältstudie (obligatoriskt) Kursvärdering OBS: Ta med läsplata eller smarttelefon
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115
15:00 - 17:00 HusP:115
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Emotioner
13:00 - 15:00 HusP:115
13:00 - 16:00 Laboration HusP:006, HusP:007, HusP:014, HusP:016, HusP:115 Moral, kursvärdering medtag laptop, smartphone
08:00 - 11:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till barntestning
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till barntestning, forts
10:00 - 11:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurs 12:2 - Oblig
11:00 - 13:00 Föreläsning HusP:115 1. Vetenskapsteori och kvalitativ metod 1
14:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 1. Vetenskapsteori och kvalitativ metod 1, forts
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Dagens tonår
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Ledning av verksamheter
15:00 - 17:00 Föreläsning HusP:115 Avancerad organisationsteori
09:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurs 1:2 och introduktion till psykologers arbetsområden samt presentation av grupparbetet.
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till profession.
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:005, HusP:008, HusP:040, HusP:041, HusP:042, HusP:115 Uppföljningsseminarium, arbete i tvärgrupper. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Etik och psykologyrket. Oblig
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115
13:00 - 14:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurserna 8:1 och 8:3. Oblig
14:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Elinor Schad: Introduktion till delkurs 8:2. Fredrik Vanek: från SamBib:introduktion till artikelsök. Oblig
09:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Autonomi och etik. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:115 Seminarium grupp 1a-d, obl
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Mätning av arbetsmiljö, stress och ohälsa
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Stress ur ett neuropsykologiskt perspektiv
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Mätning arbetsmiljö, stress och ohälsa
16:00 - 17:00 HusP:115 SI
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:115 Mätinstrument
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:115 Mätinstrument
08:00 - 17:00 Övning HusP:036, HusP:037, HusP:038, HusP:115 Organizational
08:00 - 17:00 Övning HusP:036, HusP:037, HusP:038, HusP:115 Organizational
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Electrophysiology of the Mind
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:115
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:115 Electrophysiology of the Mind
13:00 - 15:00 Projekt HusP:115 Introprojekt
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Metoder för utredning I: barn/ungdom
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Metoder för utredning II: barn/ungdom
08:00 - 10:00 Lektion HusP:115 Social interaktion
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Implementing Evidence-Based Practice in Routine Care: the role of training, supervision and outcome monitoring
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Psykologprofessionen
15:00 - 17:00 Föreläsning HusP:115 Professionsteori I
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:006, HusP:007, HusP:017, HusP:019, HusP:037, HusP:038, HusP:115 Introduktion till delkurs 3:3. Utdelning av material. Formering i basgrupper. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Genomgång av material, klienter. Oblig
15:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Avslutande diskussion - Oblig
09:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurs 1:3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 1. Vetenskapsteori
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 2. Vetenskapsteori
08:00 - 17:00 HusP:115
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Filmseminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurs 13:1. Psykiatrisk diagnostik och människan bakom diagnoserna. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Behaviorism
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Metoder för utredning VI: personlighetsdiagnostik, vuxna
13:00 - 15:00 Presentation HusP:115 Posters Final Presentation
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 1. Forskningsmetodik
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 2. Forskningsmetodik, kvant
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 3. Forskningsmetodik, kvant
12:00 - 13:00 Introduktion HusP:115 Introduction Data analysis
13:00 - 17:00 Lektion HusP:115 1. Introduktion till individualtestning med WAIS. Oblig
08:00 - 12:00 Lektion HusP:115 2. Introduktion till individualtestning med WAIS. Oblig
12:00 - 18:00 HusP:115, HusP:202, HusP:206, HusP:209, HusP:210 PSP möter alumni
09:00 - 12:00 Övning HusP:115, HusP:203, HusP:209, HusP:210 Gö 1: Pers testn o analys Grupp B
12:00 - 15:00 Seminarium HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:115 Grupp F-J
10:00 - 11:00 HusP:115
11:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Information om delkurs 7:4, Utbildningsterapi. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 3. Introduktion till individualtestning med WAIS. Oblig
09:00 - 13:00 Omtentamen HusP:115 Omtentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Inför klientmöte 1. Oblig
10:00 - 17:00 HusP:115 Magnus linden
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:115 Grupp A-E
12:00 - 15:00 Seminarium HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:115 Grupp F-J
13:00 - 15:00 HusP:115 Simon Graner prelim.
15:00 - 17:00 HusP:115 is
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till delkurs 1:4 och till deskriptiv statistik
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till inferentiell statistik
13:00 - 16:00 Övning HusP:115 Emotion
09:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Introduktion till kurs 12 och delkurs 12:1
10:00 - 13:00 Föreläsning HusP:115 1. Vetenskapsteori (Bem & DeJong, kap 6-8)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:115 Tentagenomgång
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 5. t-test oberoende
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 6. ANOVA
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
13:00 - 16:00 Laboration HusM:109, HusP:115, HusP:206 Lab 2
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusP:206, HusR:144 Grupp: A - E. Samlas i P115
12:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusR:144 Grupp: F - J. Samlas i P115
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 7. Korrelation och regression
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:115 8. Icke-parametriska test, Chi-2
09:00 - 13:00 Omtentamen HusP:115 Omtentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
08:00 - 12:00 Föreläsning, Övning HusP:115, HusP:202, HusP:206 Forskningsetik. Oblig
15:00 - 16:00 HusP:115 Psykologförbundets etikråd
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:017, HusP:115 Grupp A-E
12:00 - 15:00 Seminarium HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:017, HusP:115 Grupp: F - J.
08:00 - 09:00 Föreläsning HusP:115 Testkonstruktion. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Bedömningar i primärvården
09:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Resultaten från gruppernas SWOT-övingen presenteras av Elinor
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:115 10-11 Mer om skolan: vad gör skolpsykologen i elevhälsan . 11-12 Resiliens hos elever
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Bedömning av suicidrisk och vad gör jag om patienten vill ta sitt liv
09:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Litteraturseminarium (artikelförteckning finns i schemaförtydligandet på Luvit.
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:115 Litteraturseminarium, forts.
12:00 - 13:00 HusP:115 PSP
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:007, HusP:008, HusP:013, HusP:014, HusP:115 Grupp A-E Samlas i P115
12:00 - 14:00 Seminarium HusP:007, HusP:008, HusP:013, HusP:014, HusP:115 Grupp F-J samlas i P115
09:00 - 10:00 Föreläsning HusP:115 Psykologers arbetsmiljö
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:115 Fördjupning arbetsmiljö
13:00 - 15:00 HusP:115 sI
08:00 - 10:00 Projekt HusP:006, HusP:016, HusP:017, HusP:115 Grupp 1a,b,c,d Projektplanering
10:00 - 12:00 Projekt HusP:006, HusP:016, HusP:017, HusP:115 Grupp 2a,b,c,d Projektplanering
13:00 - 15:00 Projekt HusP:035, HusP:036, HusP:037, HusP:115 Grupp 3a,b,c,d Projektplanering
15:00 - 17:00 Projekt HusP:035, HusP:036, HusP:115 Grupp 4a,b Projektplanering
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 BG: Elementärgenetik (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 BG: Beteendegenetik (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 BG: Beteendegenetik (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 BG: Beteendegenetik (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 BG: Gentestning. Diskussion (DVD). Oblig. BG: Beteendegenetik, parameterskattning, övning (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 BG: Beteendegenetik, parameterskattning, övning (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
08:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Psykologens arbete i ett livsloppsperspektiv. Oblig
10:00 - 12:00 Övning HusP:115 Gruppövning Redovisning av case-uppgiften GruppA
13:00 - 16:00 Övning HusP:115 Gruppövning Redovisning av case-uppgiften Grupp B
10:00 - 12:00 Övning HusP:115 Gruppövning Redovisning av case-uppgiften Grupp C
16:00 - 17:00 Föreläsning HusP:115 Kursavslut och kursvärdering. Oblig
09:00 - 15:00 HusP:115 PSP
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 NP: Nervcellen och nervimpulser (K:1, 4:2)
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 NP: Synapser och neurotransmittorer (K:2, K4:2, K14:1)
08:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Klinisk psykologi: psykiatri
08:00 - 18:15 HusP:115
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:115 NP: Hjärnmodellsfrågor, muntlig övning i resp grupp. Gr 4: 9.05-10.30, Gr 5: 10.35-12.00. Obig
09:00 - 14:00 HusP:115 PSP
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 NP: Lektion - Den vakna och sovande hjärnan (K:8)
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Barn- coh ungdomspsykiatri
13:00 - 16:00 Föreläsning HusP:115 Barn- och ungdomspsykiatri
08:00 - 10:00 HusP:115
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 NP: Emotioner, emotionell stress (K:11, NP-KOMPL)
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 NP: Psykopatologi – biologiska fynd (K:14, K2:2)
10:00 - 12:00 HusP:115 te10 ht18
09:00 - 13:00 Omtentamen HusP:115 Omtentamen PSYD52:3 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
10:00 - 12:00 Lektion HusP:115 NP: Homeostas – jämviktstillstånd (K:9, NP-KOMPL)
13:00 - 15:00 Lektion HusP:115 NP: Homeostas – jämviktstillstånd (K:9, NP-KOMPL) Film (DVD) – Anorexia nervosa, analys o diskussion. Oblig. Kursvärdering: tag med dator eller läsplatta med webbläsare eller smarttelefon.
08:00 - 18:00 HusP:115
10:00 - 17:00 Presentation HusP:115 Project presenstations NP
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:115 Kursvärdering DK4 medtag gärna laptop eller smartphone
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:115
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:115
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:115
09:00 - 14:00 HusP:115 PSP