2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus P (Paradis), Hus P 206, 30 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 15:00 HusP:206 PSP uppsatser
09:00 - 16:00 HusP:206 Handledarkurs
09:00 - 13:00 HusP:206 intro komplettander
10:00 - 12:00 HusP:008, HusP:124, HusP:206
13:00 - 14:00 Introduktion HusP:206
09:15 - 10:30 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.forskn.sem. (oblig) Grupp A
10:45 - 12:00 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.forskn.sem. (oblig) Grupp B
13:15 - 14:30 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.forskn.sem. (oblig) Grupp C
14:45 - 16:00 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.forskn.sem. (oblig) Grupp D
09:00 - 11:00 Seminarium HusP:206 Presentationer av etiska dilemman från egna erfarenheter
11:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Etiska skavsår och psykologers arbetsmiljö
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:206 Övning: resiliens i mitt arbete som psykolog
09:15 - 10:30 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Hjärnsem. (oblig) Grupp A
10:45 - 12:00 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Hjärnsem. (oblig) Grupp B
13:15 - 14:30 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Hjärnsem. (oblig) Grupp C
14:45 - 16:00 Seminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210 Hjärnsem. (oblig) Grupp D
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Förskola I
13:00 - 17:00 Möte HusP:206, Sh:30
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Percepsem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Percepsem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Percepsem. (oblig)
08:00 - 12:00 Övning HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Organisationsförändring & statistik (kap2+14)
13:00 - 17:00 Övning HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Organisationsförändring & statistik (kap2+14)
08:00 - 10:00 Föreläsning HusP:206 Spädbarn I
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Skolbarn II
12:00 - 13:00 HusP:206
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Inlärningsem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Inlärningsem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Inlärningsem. (oblig)
10:00 - 12:00 Övning HusP:035, HusP:036, HusP:037, HusP:206 Metodseminarium 1: Oblig. Aktivitet med oömna kläder
12:00 - 13:00 Föreläsning HusP:206 Film och avslut. Loggbok 2
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Medvetandesem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Medvetandesem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Medvetandesem. (oblig)
15:00 - 17:00 HusP:206
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Minnesem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Minnesem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Minnesem. (oblig)
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:206 Blindtest grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:206 Blindtest grupp2
12:00 - 13:00 HusP:206 psyd32
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:206 Blindtest grupp3
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Språksem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Språksem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Språksem. (oblig)
08:00 - 12:00 Övning HusP:006, HusP:007, HusP:203, HusP:206 Blomberg+artikel av Torkelson, Holm och Bäckström)
13:00 - 15:00 HusP:206 handledarmöte kurs 13
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Lab.hypn/parapsyk. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Lab.hypn/parapsyk. (oblig)
16:00 - 17:00 Föreläsning HusP:206 Genomgång och samling
08:00 - 12:00 Övning HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Gruppövning 4 Medarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
13:00 - 17:00 Övning HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Gruppövning 4 Medarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:204, HusP:206 Impliciat attityder, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:204, HusP:206 Impliciat attityder, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:204, HusP:206 Impliciat attityder, Grupp 3
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:206 Tillämpning för trännare
10:00 - 13:00 Föreläsning HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:206 Metodseminarium 3, testning II obligatoriskt
16:00 - 17:00 Föreläsning HusP:206
14:00 - 20:00 HusP:206
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Intellsem. (oblig) Kursvärdering OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Intellsem. (oblig) Kursvärdering OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Intellsem. (oblig) Kursvärdering OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
15:00 - 17:00 HusP:206 Seniorpsykologerna
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Socialt tänkande (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Socialt tänkande (oblig)
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Socialt tänkande (oblig)
16:00 - 17:00 Föreläsning HusP:206 Genomgång och samling
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Utvecklingsem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Utvecklingsem. (oblig)
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Utvecklingsem. (oblig)
09:00 - 12:00 Övning HusP:206 Personlighetstest GruppA
13:00 - 16:00 Laboration HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:206
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Emotionsem (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Emotionsem (oblig)
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Emotionsem (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Personlighetsem. (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Personlighetsem. (oblig)
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Personlighetsem. (oblig)
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Intro till lagidrottspsykologi
15:00 - 16:00 HusP:206 si
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Storlek och territorium
13:00 - 17:00 HusP:206 te10 CH+KL
10:00 - 15:00 Grupparbete HusP:202, HusP:206 Electrophysiology of the Mind Rum: 213B
16:00 - 17:00 HusP:206 SI
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:036, HusP:037, HusP:038, HusP:206 A4
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Stressem. (oblig)/ Kursvärdering OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
12:00 - 13:00 HusP:206 SI
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Stressem. (oblig)/ Kursvärdering OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Stressem. (oblig)/ Kursvärdering OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.sem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.sem. (oblig)
12:00 - 13:00 HusP:206 SI
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Psyk.sem. (oblig)
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Behandl.sem (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Behandl.sem (oblig)
15:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Behandl.sem (oblig)
08:00 - 12:00 Seminarium HusP:202, HusP:206 Presentation av uppsats
12:00 - 13:00 HusP:206, HusP:210 SI
13:00 - 17:00 Seminarium HusP:206 Presentation av uppsats (halva grupp 2)
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:206, HusP:209
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:202, HusP:206 Case - introduktion. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:206 1. Vetenskapsteori. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:206 1. Vetenskapsteori. Oblig
13:00 - 16:00 HusP:206 SI
09:00 - 12:00 Övning HusP:206 Krishantering
13:00 - 16:00 Övning HusP:206 Krishantering
09:00 - 12:00 Laboration HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Mobbning. 5:2
13:00 - 16:00 Laboration HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Mobbning. 5:2
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Kursintrod, mål o innehåll. Gruppindeln.Info om GöI o Sem3. L: Testkonstruktion o statistik
13:00 - 15:00 Laboration HusP:006, HusP:007, HusP:008, HusP:206 WOP
09:00 - 12:00 Övning HusP:206, HusP:209, HusP:210 Gö 1: Pers testn o analys Grupp A
12:00 - 18:00 HusP:115, HusP:202, HusP:206, HusP:209, HusP:210 PSP möter alumni
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:206 2. Forskningsmetodik. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusP:206 2. Forskningsmetodik. Oblig
08:00 - 10:00 Seminarium HusP:206 Redovisning case. Gr 1a och 3a. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:206 Redovisning case. Gr 1b och 3b. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:206 L: Pers teori o forskn (C:1-2)
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Psykodynamisk teori (C:3-4)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:206 L: Fenomenologisk teori (C:5-6)
09:00 - 12:00 HusP:202, HusP:203, HusP:206 Simon Graner prelim.
13:00 - 16:00 Laboration HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Direkta metoder
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 L: Traitteori (C:7-8,9)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:202, HusP:206 group c WOP
15:00 - 17:00 HusP:206 si
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 L: Inlärningsteori (C:10)
12:00 - 13:00 HusP:206
08:00 - 12:00 Möte HusP:206, Sh:11, Sh:12, Sh:14 Reflektionsmöte 7 OBS! Roberto Scaramuzzinos grupper (5 och 6) är flyttade till konferensrummet på Bredgatan 13.
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:008, HusP:206 Prestation Grupp 3 & 4
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 L: Soc kogn teori del1 (C12)
12:00 - 13:00 HusP:206
13:00 - 17:00 Undervisning HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:206 Psykopatologi/Diagnostik: Praktiskt arbete med fallformulering – barn och föräldrar
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:206, HusP:209
12:00 - 13:00 HusP:206
13:00 - 15:00 HusP:206 Erfarenhetsutbyte för handledare. Alternativ 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:206 Presentation Skills
13:00 - 16:00 Laboration HusM:109, HusP:115, HusP:206 Lab 2
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusP:206, HusR:144 Grupp: A - E. Samlas i P115
12:00 - 13:00 HusP:206
10:00 - 12:00 Seminarium HusP:005, HusP:013, HusP:019, HusP:124, HusP:202, HusP:206 Integrativa terapier. Oblig
08:00 - 12:00 Föreläsning, Övning HusP:115, HusP:202, HusP:206 Forskningsetik. Oblig
10:00 - 15:00 Seminarium HusP:206 Sem 3: Uppföljn. Gö 1 Test o Teori Uppföljn. Differentialtest. o analys Inforamtionssökning Kursvärdering OBS: Tag med läsplata med webbläsare eller smarttelefon. GruppB
12:00 - 13:00 HusP:206
12:00 - 15:00 Seminarium HusP:124, HusP:202, HusP:203, HusP:206 Grupp: F - J. Samlas i P124
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:206 Projektpresentationer. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:206 Projektpresentationer. Oblig
13:00 - 15:00 HusP:206 SI MENTOR
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:206, HusP:209
09:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Filmseminarium
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Karriärövergångar
13:00 - 15:00 Föreläsning HusP:206 Idrottspsykologisk tillämpning; Lärare Caroline Jönsson
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Forskningsmetodik: designseminarium I. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Forskningsmetodik: designseminarium I. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Fysisk aktivitet-motivation I Redovisning grupparbete
12:00 - 18:00 HusP:206
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Fysisk aktivitet -motivation II
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Intervetioner I
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:206, HusP:210 Kön, genus, sexualitet. Oblig
08:00 - 10:00 HusP:206
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Intervetioner II
09:00 - 12:00 Seminarium HusP:206, HusP:209
14:00 - 17:00 Seminarium HusP:206
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Psykologiska effekter I
13:00 - 16:00 Seminarium HusP:206
10:00 - 12:00 Föreläsning HusP:206 Research design 6
10:00 - 12:00 Litteraturseminarium HusP:206, HusP:209, HusP:210
12:00 - 18:00 HusP:206
09:00 - 15:00 HusP:206
08:00 - 12:00 HusP:206 PSP uppsatser
13:00 - 17:00 HusP:206
09:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusP:206 Populärvetenskaplig framställning: redovisning. Grupp 1. Oblig
13:00 - 16:00 Examination, Seminarium HusP:206 Populärvetenskaplig framställning: redovisning. Grupp 2. Oblig
08:00 - 12:00 Redovisning HusP:124, HusP:206 kursvärdering ta med surfplata eller smartphone (se schema på Luvit)
13:00 - 17:00 Redovisning HusP:124, HusP:206 kursvärdering ta med surfplata eller smartphone (se schema på Luvit)
08:00 - 12:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Forskningsmetodik: designseminarium II. Oblig. Kursvärdering
13:00 - 17:00 Seminarium HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210 Forskningsmetodik: designseminarium II. Oblig. Kursvärdering