2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 331, 32 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Blandade möte
08:00 - 14:00 HusM:331 Enskild salstenta uppsamlingstenta
14:00 - 16:00 HusM:331 Examination RÄSK02 . Lokal bokad för ev. behov
16:00 - 18:00 Examination HusM:331
09:00 - 16:00 Examination HusM:167, HusM:331 Uppsatsseminarium dk 2
08:00 - 16:00 Examination HusM:167, HusM:331 Mån 27 aug 9-16 uppsamlingsseminarium RÄSA23 dk 3 Utvärdering
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 masterexamination
09:00 - 12:00 Introduktionsmöte, Obligatoriskt HusM:331 Obligatoriskt!
13:00 - 16:00 Lektion HusM:221, HusM:331 Lecture 1 (introduction) The Relationship between Law and Sociology
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 2 Modern Legal Systems and Legal Cultures
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupp 1-5
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupp 6-10
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 5 (guest) Social Movements
13:00 - 15:00 Lektion HusM:331
10:00 - 12:00 Lektion HusM:331
13:00 - 16:00 Lektion HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 4 Law in Everyday life
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupp 1-5
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupp 6-10
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 7 Social Justice
13:00 - 15:00 Lektion HusM:331
09:00 - 12:00 Seminarium Bredgatan 26, HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331 Obligatoriskt
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:240 Seminar 1
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 6 Legality and Legitimacy
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupp 1-5 ONLINE LIVEATLUND
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupp 6-10 ONLINE LIVEATLUND
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 9 (guest) Law and the Cyberspace
13:00 - 16:00 HusM:331 Personalplaneringsmöte
10:00 - 13:00 Lektion HusM:331 FLYTTAT TILL ONS 26/9, G236 OBLIGATORISKT
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusM:331 SI Session
08:00 - 13:00 HusM:331 lärarmöte RÄS
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:240 Seminar 2
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 8 Power, Experts, Technology
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:331
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupp 1-5
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupp 6-10
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 11 Law, Gender and Ethnicity
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:45 HusM:331
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 10 Criminal Policy
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupp 1-5 ONLINE LIVEATLUND
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupp 6-10 ONLINE LIVEATLUND
08:45 - 16:00 HusM:331
08:45 - 16:00 HusM:331
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331 Lecture 12 Minority rights and citizenship
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:331
13:00 - 16:00 Lektion HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:221, HusM:331 Solidarity and fair sharing of responsibility in EU asylum law and policies
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupp 1-5
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupp 6-10
10:00 - 12:00 Obligatoriskt, Seminarium HusM:331 Obligatoriskt!
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:240 Seminar 4
08:00 - 13:00 HusM:331 Enskild tenta RÄSA23
13:00 - 15:00 Lektion HusM:331
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331
10:00 - 13:00 Föreläsning HusM:331
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:331 Lecture 14 (concluding session) Law in Global Society: Hard and Soft Law in Governance and Regulation
10:00 - 12:00 Lektion HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:236 Seminar 5
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:331
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusM:331 SI Session
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
09:00 - 17:00 HusM:331
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:331
13:00 - 16:00 Introduktion HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
09:00 - 12:00 Lektion HusM:331
13:00 - 16:00 Lektion HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331 lärarmöte RÄS
13:00 - 17:00 HusM:331
10:00 - 12:00 HusM:331 RÄS lärarmöte
08:00 - 13:00 HusM:331 Enskild tenta RÄSA23
13:00 - 16:00 Lektion HusM:331
10:00 - 12:00 Lektion HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:331
13:00 - 15:00 HusM:331
09:00 - 16:00 Lektion HusM:331
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:331
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupphandledning med fokus på designutkast. Lämnas in 5 december 12.00. Skriftlig feedback från två andra grupper. Grupp 1-7
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupphandledning med fokus på designutkast. Lämnas in 5 december 12.00. Skriftlig feedback från två andra grupper. Grupp 8-15
09:10 - 12:00 HusM:331 Ledningsgruppsmöte KRIM
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
08:00 - 17:00 HusM:331
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:331 Grupphandledning med fokus på helhet och sammanhang. Grupp 8-15
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:331 Grupphandledning med fokus på helhet och sammanhang. Grupp 1-7
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128, HusM:331 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128, HusM:331 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
08:00 - 13:00 HusM:331
13:00 - 17:00 HusM:331
09:00 - 12:00 Handledning HusM:331 Individuell handledning. Anmälan senast 17 dec kl 12 samt deltagande i minst ett av de två tidigare grupphandledningarna krävs för att få tillgång till den individuella handledningen. Se mer inf. på live
13:00 - 16:00 Handledning HusM:331 Individuell handledning. Anmälan senast 17 dec kl 12 samt deltagande i minst ett av de två tidigare grupphandledningarna krävs för att få tillgång till den individuella handledningen. Se mer inf. på live
08:00 - 16:00 HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:331
08:00 - 12:00 HusM:331 Personalmöte RÄS
12:00 - 16:00 HusM:331
09:00 - 17:00 Examination, Obligatoriskt HusM:167, HusM:331
09:00 - 17:00 Examination, Obligatoriskt HusM:167, HusM:331
08:00 - 17:00 Examination HusM:226, HusM:331 sal 167 även 8-10 och 12-17
08:00 - 17:00 Examination HusM:167, HusM:226, HusM:331
09:00 - 17:00 HusM:331
09:00 - 17:00 Examination HusM:331