2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 226, 15 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
10:00 - 12:00 Omprov, Seminarium HusM:226
12:00 - 17:00 Slutseminarium HusM:226
09:00 - 10:00 Återkopplingsseminarium HusM:226
10:00 - 12:00 Omprov HusM:226
10:00 - 12:00 Slutseminarium HusM:226
13:00 - 16:00 HusM:226
13:00 - 16:00 HusM:226
11:00 - 12:00 HusM:226
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Group 2
09:30 - 12:00 HusM:226 Isabel gäster från Japan
13:00 - 15:00 HusM:226
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Group 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Grupp 2 -
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:226 Grupp 1 -
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Group 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Group 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:224, HusM:226
08:00 - 16:00 HusM:226 Rättssoc. intervjuer
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226
09:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226
09:00 - 15:00 Föreläsning HusM:226
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Grupp 2
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226
09:00 - 12:00 Handledning HusM:225, HusM:226, HusR:240
09:00 - 12:30 Föreläsning HusM:226
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Grupp 2
13:00 - 15:00 HusM:226 Mittseminarium, Mikael Karlsson
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226
09:00 - 10:00 Återkopplingsseminarium HusM:226
10:00 - 12:00 Omprov, Seminarium HusM:226
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:226 Grupp 1
09:00 - 12:00 Handledning HusM:225, HusM:226
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:226 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:226 Grupp 2
08:30 - 10:00 HusM:226
13:00 - 16:00 HusM:226 Kurs: Genus och mångfald i undervisningen - Introduktion till kursen och fältet
10:30 - 12:30 HusM:226
13:00 - 15:00 HusM:226
13:00 - 16:00 HusM:226
09:00 - 12:00 Slutseminarium HusM:224, HusM:226
13:00 - 16:00 Slutseminarium HusM:224, HusM:226
13:00 - 15:00 HusM:226
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226
09:00 - 12:00 HusM:226 Kurs: genus och mångfald i undervisningen - Likabehandling och icke-diskriminering ur rättslig synvinkel
13:00 - 16:00 Omprov, Seminarium HusM:226 Omseminarium, examinationsseminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226 Komplexa fall
09:00 - 12:00 HusM:226 Kurs: genus och mångfald i undervisningem - Genus och mångfald och universitetet som institution, kultur, arbetsplats
09:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226 Ångeststörningar och KBT
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226 Ångeststörningar och KBT
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226 Barn och KBT
12:00 - 13:00 HusM:226 Personalmöte för kandidatprogrammet i Kriminologi
13:00 - 16:00 HusM:226
13:00 - 15:00 HusM:226
10:00 - 11:30 HusM:226
13:00 - 16:00 HusM:226
09:00 - 16:00 HusM:226 Kurs: genus och mångfald i undervisningen - Praktiker för ett antidiskriminerande klassrum
10:00 - 12:00 Introduktion HusM:226
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226
13:00 - 15:00 HusM:226
08:00 - 10:00 HusM:226 Vaktmästare
13:00 - 15:00 HusM:226
10:00 - 12:00 HusM:226
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226
10:00 - 14:00 HusM:226
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:226
13:00 - 16:00 Omprov, Seminarium HusM:226
09:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226
09:00 - 16:00 Föreläsning HusM:226
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium HusM:226
09:00 - 16:00 HusM:226 Kurs: genus och mångfald i undervisningen - Presentationer av de individuella uppgifterna
08:00 - 17:00 Examination HusM:226, HusM:331 sal 167 även 8-10 och 12-17
08:00 - 17:00 Examination HusM:167, HusM:226, HusM:331
11:00 - 12:00 HusM:226 Möte forskningsnämnd
13:00 - 15:00 HusM:226 internal seminar
08:00 - 17:00 HusM:226