2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 224, 40 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
12:00 - 15:00 HusM:224 Graduate School Thesis Seminars
12:00 - 16:00 HusM:224, HusR:236, HusR:240
11:00 - 12:00 Introduktion HusM:224
13:00 - 15:00 Introduktion HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Grupp 1 -
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Grupp 2-
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224 Halvklass 1 Mindfulness och förberedelse inför samtalsövning
16:00 - 17:30 Gästföreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Lektion HusM:224
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Grupp 1 -
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Grupp 2 -
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Group 2
09:00 - 12:00 Lektion HusM:224
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusM:224 SI Session
15:00 - 16:00 HusM:224
10:00 - 12:00 Lektion HusM:224
13:00 - 16:00 Lektion HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224
08:00 - 11:00 Föreläsning HusM:224 Ethics 1
11:00 - 13:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Lektion HusM:224
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:224, HusM:226
10:00 - 12:00 Lektion HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Group 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Film, Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Film, Föreläsning HusM:224
13:00 - 17:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 13:00 Lektion HusM:224 Obligatoriskt!
09:00 - 12:00 Föreläsning, Introduktion HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Group 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Grupp 2
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:224
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Group 2
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Grupp 2
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:224
09:00 - 12:00 Handledning HusM:224
13:00 - 16:00 Film, Seminarium HusM:224
13:00 - 15:00 HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Grupp 2
10:00 - 12:00 Introduktion HusM:224
09:00 - 12:00 Slutseminarium HusM:224, HusM:226
13:00 - 16:00 Slutseminarium HusM:224, HusM:226
10:00 - 16:00 Föreläsning HusM:224 Kursintroduktion klass 1
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Group 2
15:00 - 17:00 HusM:224
09:00 - 11:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224
09:00 - 12:00 HusM:224 Global Studies Midterm Seminar, Global Studies midterm seminar for thesis proposal
09:00 - 12:00 Workshop HusM:221, HusM:224
13:00 - 15:00 Lektion HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224
13:00 - 15:00 Film, Seminarium HusM:224
10:00 - 11:00 Återkopplingsseminarium HusM:224
11:00 - 13:00 Omprov, Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Workshop HusM:138, HusM:224 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Workshop HusM:138, HusM:224 Obligatoriskt.
09:00 - 12:00 Lektion HusM:224
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Workshop HusM:224
13:00 - 15:00 Workshop HusM:224
15:00 - 17:00 Workshop HusM:224
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusM:224
13:00 - 15:00 Workshop HusM:224
15:00 - 17:00 Workshop HusM:224
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224 Group 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Group 2
10:00 - 17:00 Workshop HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:224
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:224
10:00 - 12:00 HusM:224 Ledningsgruppsmöte för Kandidatprogrammet i Kriminologi
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:224 Uppsamlingsseminarium
09:00 - 17:00 HusM:224 Thesis Seminars, Graduate School Thesis Seminars