2018-01-01 - 2018-08-31   1, Hus M (Paradis), Hus M 167, 16 Anpassa Prenumerera
Tid Delkurs Undervisningstyp Student el undergrupp Lokal, Lokaldel, Platskommentar Externa lärare, Personal Kurs Titel, Publik kommentar
09:00 - 16:00 Rapport Examination KRIA35 HusM:167 Kriminologi: Arbetslivspraktik Examinator Anna Sonander
09:00 - 16:00 Rapport Examination KRIA35 HusM:167 Kriminologi: Arbetslivspraktik Anna Sonander
09:00 - 12:00 HusM:167 Lucie Larssonova
08:00 - 12:00 HusM:167 Anna Sonander Massage
13:00 - 15:00 HusM:167 Anna Sonander
13:00 - 14:40 HusM:167 Anna Sonander Kvalitetsdialog
13:00 - 15:00 HusM:167 Karin Jönsson Sam. bib Karin Jönsson möte.
09:00 - 12:00 HusM:167 Lokalmöte
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 15:45 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
10:00 - 12:00 HusM:167 Ida Nafstad JLM mötet
13:00 - 16:00 HusM:167 Anna Sonander
08:00 - 12:00 HusM:167 Anna Sonander
09:00 - 10:30 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik Frågestund RÄSA34 HusM:167 Anna Sonander Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare drop in för frågor ang. praktikkursen med Anna Sonander
08:00 - 14:00 HusM:167 Anette Salling enskild salstenta RÄSA03 dk 1
10:00 - 12:00 HusM:167
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
13:00 - 15:00 HusM:167 Inför handledning, RÄSK02
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Anna Sonander
07:45 - 14:00 HusM:167 Anette Salling enskild tenta RÄSA34 dk 1
10:00 - 12:00 HusM:167 Per Wickenberg
12:00 - 17:00 HusM:167 Isabel Schoultz NSfK Working group meeting
09:00 - 15:00 HusM:167 Isabel Schoultz NSfK Working group meeting
08:15 - 12:15 HusM:167 Anna Sonander Möte
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
08:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
07:00 - 15:00 HusM:167 Anette Salling enskild tenta RÄSA03 dk 1 omtenta
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
08:00 - 14:00 HusM:167 Anette Salling enskild tenta RÄSA03 dk 2
08:00 - 12:00 HusM:167
14:00 - 16:00 HusM:167 Barnrättsinstitutet
09:00 - 16:45 HusM:167 Matthias Baier
10:00 - 15:00 HusM:167 Matthias Baier
08:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
08:00 - 14:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling Enskild tenta RÄSA03 dk 2 + RÄSA34 dk 1 om
10:00 - 12:00 HusM:167 Per Wickenberg Barnrättsinstitut
09:00 - 11:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
11:00 - 13:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
13:00 - 15:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
09:00 - 11:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
11:00 - 13:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
13:00 - 15:00 Examination SOLM02, SOLM12 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad, Reza Banakar Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen
08:00 - 18:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:225, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen
08:00 - 18:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Sal M167+M331 bokad 8-18. Sal M225 är bokad 8-13.
08:00 - 18:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Uppsatsseminarium
10:30 - 12:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 12:00 HusM:167 Per Wickenberg
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
09:00 - 16:00 HusM:167 Eva Schömer Eva forskningsmöte.
09:00 - 16:00 HusM:167 Matthias Baier
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 10:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
10:00 - 12:00 HusM:167 Per Wickenberg Per W möte
12:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Blandade möte
09:00 - 16:00 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Examination RÄSK02 HusM:167 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Omseminarium dk 1. Efter kl 14 även M331
09:00 - 16:00 Examensarbete Examination RÄSK02 HusM:167, HusM:331 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Uppsatsseminarium dk 2
08:00 - 16:00 Rättssociologisk tillämpning - utvärdering Examination RÄSA23 HusM:167, HusM:331 Patrik Olsson Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Mån 27 aug 9-16 uppsamlingsseminarium RÄSA23 dk 3 Utvärdering
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Anette Salling
08:00 - 16:00 HusM:167, HusM:331 Ida Nafstad masterexamination