2018-08-20 - 2019-01-20   1, Eden, Eden 222 B, 18 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:230 Uppsatsseminarier
08:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:230, Ed:366 Uppsatsseminarier
08:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:230, Ed:366 Uppsatsseminarier
08:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
15:30 - 17:00 Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Diagnostiskt prov Ed:222-hela, Ed:236 Kunskapsprov. Kl 10.00 grupp 1, 2 och 3. Kl. 10.20 grupp 4, 5 och 6. Kl. 10.40 grupp 7, 8 och 9. Kl. 11.00 grupp 10 + studenter från tidigare terminer. Obs! ingen akademisk kvart. (Provet skrivs i både sal Ed222 och sal Ed236 samtidigt.)
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:222-hela Från scheman ... (Piaget, stadier, domäner, kontinuitet)
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 20:00 Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 18:00 Ed:222.2, Ed:366, Ed:367
18:30 - 21:00 Ed:222.2, Ed:235, Ed:236
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 18:00 Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 10:15 Diagnostiskt prov Ed:222-hela Kunskapsprov (omprov).Kl 10.00 grupp 1-5 + studenter från tidigare terminer. Kl. 10.20 grupp 6-10. Provtid: 15 min. Obs! ingen akademisk kvart.
12:30 - 16:00 Ed:222.2
08:00 - 12:00 Föreläsning Ed:222-hela Kris/trauma. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 18:00 Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 18:30 Ed:222.2
09:00 - 13:00 Ed:222.2 AHU: Generic skills
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
12:00 - 13:00 Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
08:00 - 17:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, HusG:101
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 16:00 Introduktionsmöte, Seminarium Ed:222.1, Ed:222.2
17:00 - 20:00 Ed:222.2 Redaktionsmöte Jessica Blom Larsson
09:00 - 15:00 Ed:222.1, Ed:222.2
08:00 - 17:00 Seminarium Ed:136, Ed:222.2, HusG:101
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:222-hela Egenskapsteori
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:222-hela Anknytningsstilar i vuxenlivet
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:222-hela Kursvärdering delkurs 3:2
09:00 - 11:00 Föreläsning Ed:222-hela
11:00 - 12:00 Mentorsträff Ed:222-hela
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
08:00 - 09:00 Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
12:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
08:00 - 09:00 Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
12:00 - 16:00 Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 18:30 Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Ed:222.2
12:00 - 16:00 Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 10:00 Introduktionsmöte Ed:222.2
10:00 - 11:00 Introduktionsmöte Ed:222.2
11:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
09:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, Ed:366
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 22:00 Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
12:00 - 13:00 Ed:222.2, Ed:230
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 19:00 Ed:222.2
16:00 - 18:00 Ed:222.2
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:222.2
17:00 - 22:00 Ed:129-hela, Ed:131, Ed:132, Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:236
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
16:30 - 18:00 Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
14:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
14:00 - 16:00 Seminarium Ed:222.2
08:00 - 17:00 Ed:222.1, Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.2
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:222.2
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:222.2
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
18:00 - 19:30 Ed:222.2
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
09:00 - 16:30 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 16:30 Seminarium Ed:222.2
09:00 - 16:30 Seminarium Ed:222.2