2018-08-20 - 2019-01-20   1, Eden, Eden 129 A, 35, 1, Eden, Eden 129 B, 20, 1, Eden, Eden 129 Hela, 55 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 17:00 Ed:129-hela PSP och PPT
10:00 - 15:00 Ed:129-hela Introduktionsmötet MSc programme.
09:00 - 10:00 Föreläsning Ed:129-hela Introduktionsmöte
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Introduktion till delkurs 3:2 och till projektarbetet. Oblig
13:00 - 15:00 Introduktion Ed:129-hela Kursinformation
15:00 - 16:00 Introduktion Ed:129-hela Kort introduktion
16:00 - 17:00 Föreläsning Ed:129-hela
08:00 - 10:00 Föreläsning Ed:129-hela Intro marknadsföring
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
13:00 - 15:00 Information Ed:129-hela Informationskompetens
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Introduktion Organisationsteori (Kap 1,14)
09:00 - 11:00 Föreläsning Ed:129-hela Introduktion till samtalsträning
11:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Psykologin och dess subdiscipliner
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Psykisk hälsa hos barn och ungdomar
09:00 - 12:00 Laboration Ed:129-hela, HusP:006, HusP:014, HusP:016, HusP:037 Självet
08:00 - 10:00 Föreläsning Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Human Factors (sep. artikel på Luvit)
13:00 - 17:00 Föreläsning Ed:129-hela KICK OFF Obligatorik hela em. Introduktion Idespel Intressebyte Loggbok1
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Propaganda
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Psykopatologi, kap 17
16:00 - 17:00 Ed:129-hela PSP
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Marknadsföring och försäljning av psykologtjänster
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Motivation (kap 8)
15:00 - 17:00 Ed:129-hela
09:00 - 11:00 Föreläsning Ed:129-hela Psykologisk behandling, kap 18
11:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Information om internatet
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Mobbning (Blomberg)
15:00 - 16:00 Ed:129-hela, HusP:115, HusP:210
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Validitet
13:00 - 18:00 Föreläsning Ed:129.1
09:00 - 17:00 Ed:129-hela, Ed:131 PS19
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Analys och bedömning av arbete (kap 4 och 5)
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Arbetsgruppens psykologi
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Rekrytering och urval (kap 3)
09:00 - 20:00 Ed:129-hela Elia Psouni
08:00 - 14:00 Ed:129-hela Elia Psouni
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
08:00 - 11:00 Föreläsning Ed:129-hela Ethics 2
11:00 - 12:00 Workshop Ed:129-hela
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Anknytningsutveckling efter spädbarnsperioden - mentala representantioner om relationer
10:00 - 13:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:006, HusP:008, HusP:014 Gruppövning 6: träna på tenta Kursvärdering OBS: Ta med läsplatta eller smarttelefon
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Ledarskap (kap 12)
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Arbetsanalys
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Obl förberedelse inför case
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Social kognition
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Språk
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Intro/återblick
13:00 - 14:00 Föreläsning Ed:129-hela Diskussion och slutsatser - Oblig
14:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela 2. Vetenskapsteori och kvalitativ metod 2
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 3. Kvalitativa datagenererande metoder
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela 4. Grundad teori och etnografi
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Evidensbaserat psykologiskt arbete. Oblig
08:45 - 10:00 Ed:129-hela Sektionsmöte
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Ledarskap
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Ledarskap/Genus
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:129-hela ANOVA
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Perspektiv på organisation
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Sociala aspekter på psykologens arbete I
13:00 - 14:00 Föreläsning Ed:129-hela Fördjupning: etik och psykologyrket. Oblig.
15:00 - 18:00 Ed:129-hela SNFP
18:00 - 21:00 Ed:129-hela Samhällsvetarkåren
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Psykisk hälsa/ohälsa
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Identitet, kön, klass
15:00 - 18:00 Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela uppsatsen
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela RM ANOVA
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Sociala aspekter på psykologens arbete II
15:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Fördjupning: profession. Oblig. INLÄMNING PÅ LUVIT: etikanalyserna senast 17.00
09:00 - 10:00 Introduktion Ed:129-hela Introduktion till Projekt (oblig)
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela test icke-param
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela
10:00 - 13:00 Föreläsning Ed:129-hela 7. Diskursanalys och diskurspsykologi
14:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela 8. Narrativ analys
17:00 - 20:00 Ed:129-hela SKBT
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Master’s Thesis, Early-bird introduction
12:00 - 12:30 Handledning Ed:129-hela grupp a
12:30 - 13:00 Handledning Ed:129-hela grupp b
13:00 - 15:00 Lektion Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela KVAL I
13:00 - 15:00 Lektion Ed:129-hela Emotionsreglering
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
15:00 - 17:00 Lektion Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela KVAL II
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
13:00 - 15:00 Redovisning Ed:129-hela Redovisning tentafråga/studiebesök/c-uppsatser
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Intervjuer, ansökningshandlingar och referenser
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:006, HusP:007, HusP:008 A8
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Kriser och behandling
16:00 - 17:00 Föreläsning Ed:129-hela Kursvärdering
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Introduktion till delkurs 10:2. Psykologerns arbete vid urval och rekrytering. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Frågestund
08:00 - 17:00 Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
15:00 - 17:00 Lektion Ed:129-hela OBLIGATORISKT
09:00 - 16:00 Ed:129-hela
09:00 - 16:00 Ed:129-hela mats.kristersson@sam.lu.se
16:00 - 20:15 Ed:129-hela SKBT
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Gruppdynamiska processer
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela
15:00 - 17:00 Lektion Ed:129-hela
08:00 - 17:00 Ed:129-hela, Ed:131 Samhällsvetarkåren
08:00 - 10:00 Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Metod/kvalitativ
12:00 - 15:00 Ed:129-hela
15:00 - 17:00 Lektion Ed:129-hela
08:00 - 16:00 Ed:129-hela
08:00 - 10:00 Ed:129-hela
10:00 - 17:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Mom 1+2. Introduktion och kartläggning samt mål och kontraktering. Oblig
17:00 - 00:00 Ed:129-hela
08:00 - 09:00 Ed:129-hela
09:00 - 16:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Mom 1+2. Introduktion och kartläggning samt mål och kontraktering. Oblig
09:00 - 17:00 Lektion Ed:129-hela, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Mom 2. Rekrytering och personalutveckling 1: differentiell personlighets- och socialpsykologi i en professionell kontext. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 3. Hypotestestning
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela 4. t-test beroende
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:129-hela Fallstudiemetodik. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 2. Vetenskapsteori (Bem & DeJong, kap 9-10)
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Arbetsgruppen
15:00 - 17:00 Lektion Ed:129-hela
08:00 - 10:00 Ed:129-hela
10:00 - 16:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Mom 1+2. Intervention, processkonsultering, coaching. Oblig
16:00 - 00:00 Ed:129-hela
08:00 - 09:00 Ed:129-hela
09:00 - 16:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Mom 1+2. Intervention, processkonsultering, coaching. Oblig
16:00 - 00:00 Ed:129-hela
08:00 - 09:00 Ed:129-hela
09:00 - 15:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Mom 1+2. Intervention, processkonsultering, coaching. Oblig
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Ungdomspsykoser
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:129-hela, HusP:008, HusP:019, HusP:041, HusP:042 Grupp A-E samlas i Eden 129
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela K12-13
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 1. Forskningsmetodik (Shadish)
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Fallstudiemetodik. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 2. Forskningsmetodik (Shadish)
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela 3. Forskningsmetodik (Shadish)
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 4. Forskningsmetodik (Shadish)
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela 5. Forskningsmetodik (Shadish)
17:00 - 19:00 Ed:129-hela SKBT
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela 6. Forskningsmetodik (Shadish)
12:00 - 13:00 Föreläsning Ed:129-hela Uppsatsarbete, Försvar och opposition
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela 7. Forskningsmetodik (Shadish)
10:00 - 12:00 Lektion Ed:129-hela Introduktion till delkurs 2:1, mål och innehåll. Oblig. BG: Statistisk introduktion i beteendegenetik (BG1-4)
13:00 - 15:00 Lektion Ed:129-hela BG: Elementärgenetik (BG1-4 + K4:1, K7:3, H3)
09:00 - 10:00 Föreläsning Ed:129-hela Psykologers syn på sin roll
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:129-hela Fokusgrupper (betyder att man intervjuar varandra)
12:00 - 15:00 Föreläsning Ed:129-hela Introduktion, kursvärdering medtag gärna laptop eller smartphone
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Det flexibla arbetslivet
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Stress, coping, genus
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Stress, coping, genus
12:00 - 14:00 Ed:129-hela Samvetet
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela
13:00 - 15:00 Lektion Ed:129-hela
17:00 - 22:00 Ed:129-hela, Ed:131, Ed:132, Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela Stress
09:00 - 12:00 Lektion Ed:129-hela NP: Neuroanatomi och nervsystemet (K:3, K5:3, K6:2, K12:4, K13:3, NP-KOMPL)
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:129-hela NP
13:00 - 15:00 Lektion Ed:129-hela
08:00 - 12:00 Redovisning Ed:129-hela Redovisning av grupparbete och studiebesök, utvärdering OBS Ta med laptop eller smartphone
13:00 - 17:00 Projekt Ed:129-hela Handledning
08:00 - 18:00 Ed:129-hela
13:00 - 15:00 Lektion Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Lektion Ed:129-hela NP: Könsutveckling och sexuell variation (K:10, K11:2, NP-KOMPL)
13:00 - 17:00 Presentation Ed:129-hela
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:129-hela Föreläsning
10:00 - 17:00 Föreläsning Ed:129-hela Hela dagen obligatoriskt PROJEKTutsällning & mingel Redovisningar Framtida kreativa mål loggbok 6. Utvärdering medtag gärna laptop eeller smartphone
08:00 - 12:00 Presentation Ed:129-hela Slutpresentation (oblig)
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:129-hela Redovisning: utvecklingspsykologi i psykologpraktik. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:129-hela Delkursavslut. Oblig
12:00 - 14:00 Ed:129-hela Bil
08:00 - 18:00 Ed:129-hela
10:00 - 12:00 Projekt Ed:129-hela Redovisning av projektarbete
13:00 - 19:00 Ed:129-hela PSP