2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus G (Paradis), Hus G 125, 24 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
10:00 - 12:00 HusG:125, HusG:335 Provföreläsning
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 HusG:125
08:00 - 10:00 HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 HusG:125 SOPA61 Workshop
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 HusG:125
13:00 - 15:00 HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 15:00 HusG:125
13:00 - 15:00 HusG:125
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:125
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:125
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
08:00 - 17:00 HusG:125
08:00 - 17:00 HusG:125 Introduction to Macine Learning for Social Scientists
09:00 - 11:00 HusG:125 Service larm
13:00 - 15:00 Introduktion HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
07:00 - 17:00 HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:125
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:125
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:125
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
11:00 - 12:00 HusG:125 Kickstartplanering
10:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:125
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:125
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:125
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:125
09:00 - 16:00 HusG:125 Kickstart
09:00 - 16:00 HusG:125 Kickstart
09:00 - 16:00 HusG:125 Kickstart
09:00 - 16:00 HusG:125 Kickstart
09:00 - 16:00 HusG:125 Kickstart
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
09:00 - 16:00 HusG:125 Kickstart
16:00 - 17:00 HusG:125 Kickstart
17:00 - 18:00 HusG:125
14:00 - 16:00 Biblioteksundervisning HusG:125
09:00 - 12:00 Redovisning, Seminarium HusG:125
13:00 - 16:00 Redovisning, Seminarium HusG:125
11:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125
09:00 - 10:00 HusG:125
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 16:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 16:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 15:00 HusG:125 Utbildning Retendo
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 11:00 HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 17:00 HusG:125 Utbildning Retendo
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 12:00 Workshop HusG:125
13:00 - 16:00 Workshop HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
09:00 - 15:00 HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
08:00 - 11:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
11:00 - 13:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:125
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:125
07:15 - 16:30 HusG:101, HusG:125
08:00 - 12:00 Tentamen HusG:101, HusG:125 Salstentamen i SPSS
13:00 - 17:00 Tentamen HusG:101, HusG:125 Salstentamen i SPSS
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:125
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:125
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:125
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:125
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
11:00 - 13:00 HusG:125
09:00 - 15:00 HusG:101, HusG:125
10:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:125
10:00 - 14:00 Seminarium HusG:125
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125 Att söka artiklar / bibliotekskunskap
08:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125
08:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125
08:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125