2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus G (Paradis), Hus G 101, 24 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
08:00 - 14:15 HusG:101 PSP
13:00 - 15:00 Introduktion HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101 Biblioteksundervisning
13:00 - 15:00 HusG:101
08:00 - 15:00 HusG:101
10:00 - 11:00 Föreläsning HusG:101
13:00 - 15:00 HusG:101
10:00 - 12:00 HusG:101
13:15 - 15:00 HusG:101
10:00 - 12:00 HusG:101 SOPA61 Workshop
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101
15:00 - 17:00 HusG:101
10:00 - 12:00 HusG:101
09:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
13:00 - 16:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 15:00 HusG:101
09:00 - 12:00 HusG:101
13:00 - 16:00 Biblioteksundervisning HusG:101
09:00 - 12:00 HusG:101
13:00 - 16:00 Biblioteksundervisning HusG:101
09:00 - 12:00 HusG:101
13:00 - 16:00 Biblioteksundervisning HusG:101
09:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
13:00 - 16:00 HusG:101
09:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
13:00 - 16:00 HusG:101
09:00 - 10:00 HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Group 1 Seminarium, examinationsseminarium
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Group 2. Seminarium, examinationsseminarium
07:00 - 17:00 HusG:101, HusG:125
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:101
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
10:00 - 12:00 HusG:101 SOPA43 Workshop kunskapsläge
09:00 - 10:00 HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
09:00 - 16:00 HusG:101 Kickstart
10:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101
15:00 - 16:00 HusG:101
10:00 - 12:00 HusG:101 SOPA43 Workshop kunskapsläge
13:00 - 15:00 HusG:101
09:00 - 10:00 HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
13:00 - 15:00 HusG:101
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101
09:30 - 17:00 HusG:101
11:00 - 13:00 HusG:101
14:00 - 15:00 HusG:101
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
15:00 - 17:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101
08:00 - 17:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, HusG:101
09:00 - 10:00 HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
12:00 - 15:00 HusG:101 STVA22 HSS
09:00 - 10:00 HusG:101
11:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125
08:00 - 17:00 Seminarium Ed:136, Ed:222.2, HusG:101
09:00 - 10:00 HusG:101
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:101
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 16:00 HusG:101 SOPA11 Workshop
09:00 - 16:00 HusG:101 SOPA11 Workshop
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101
13:00 - 16:00 Datorlaboration HusG:101
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
09:00 - 12:00 Workshop HusG:101
13:00 - 16:00 Workshop HusG:101
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 SPSS 1. Deskriptiv statistik
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:101 SPSS 1. Deskriptiv statistik
09:00 - 12:00 Datorlaboration, Seminarium HusG:101
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 SPSS 2. t-test ANOVA
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:101 SPSS 2. t-test ANOVA
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 SPSS 3. forts ANOVA. Cronbachs alfa
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:101 SPSS 3. forts ANOVA. Cronbachs alfa
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 SPSS 4. Korrelation och regression. Chi-2
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:101 SPSS 4. Korrelation och regression. Chi-2
08:00 - 11:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
08:00 - 17:00 HusG:101 UTVC26
07:15 - 16:30 HusG:101, HusG:125
11:00 - 12:00 Återkopplingsseminarium HusG:101 Mandatory attendance
08:00 - 12:00 Tentamen HusG:101, HusG:125 Salstentamen i SPSS
13:00 - 17:00 Tentamen HusG:101, HusG:125 Salstentamen i SPSS
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 16:00 Datorlaboration HusG:101
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101 Obligatoriskt.
09:00 - 12:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
08:00 - 17:00 HusG:101 UTVC26
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:101, HusG:125
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: repetition 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:101 Statistik: repetition 1
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: repetition 2
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Statistik: repetition 2
09:00 - 15:00 HusG:101, HusG:125
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: envägs ANOVA
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Statistik: envägs ANOVA
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: tvåvägs ANOVA
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Statistik: tvåvägs ANOVA
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: beroende ANOVA
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Statistik: beroende ANOVA
13:00 - 16:00 Datorlaboration HusG:101
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: regressionsanalys
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Statistik: regressionsanalys
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:101 Statistik: genomgång av ANOVA & Regr.
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:101 Statistik: genomgång av ANOVA & Regr.
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:101, HusG:125 Att söka artiklar / bibliotekskunskap
08:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125
08:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125
08:00 - 16:00 HusG:101, HusG:125