2018-08-20 - 2019-01-20   1, Eden, Eden 131, 40 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 10:00 Föreläsning Ed:131 Introduktion till delkurs 6:2. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Introduktion till delkurs 6:2. Oblig
13:00 - 16:00 Introduktion Ed:131 Intro + B & J ch 1-2
09:00 - 13:00 Övning Ed:131, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041 Konsultationsprocessen - övning 1: utforskande samtal. Starkt rekommenderat
13:00 - 15:00 Lektion Ed:131 Uppmärksamhet
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:131 Funktionel neuroanatomi del 3
09:00 - 13:00 Övning Ed:131, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041 Konsultationsprocessen - övning 2: kontraktl. Starkt rekommenderat
08:00 - 10:00 Lektion Ed:131 Korttidsminne och arbetsminne
10:00 - 12:00 Lektion Ed:131 Långtidsminne
13:00 - 16:00 Introduktion Ed:131 B & J ch 3-4
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Språk och kommunikation
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Pediatrisk psykologi
15:00 - 17:00 Ed:131
08:00 - 13:00 Övning Ed:131, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041 Handledningsuppdrag. Starkt rekommenderat
13:00 - 16:00 Introduktion Ed:131 B & J ch 6-8
09:00 - 10:00 Föreläsning Ed:131 Samspelet mellan den fysiska miljön och lärandet med fokus på grundskolemiljön
10:00 - 12:00 Lektion Ed:131 Tänkande, beslutsfattande
13:00 - 16:00 Introduktion Ed:131
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Vad är familj? Familjens livscykel intro
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 KBT III
13:00 - 16:00 Introduktion Ed:131 B & J ch 9-10
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Anmälningsärenden mot psykologer
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:131 KBT med barn och familjer. Oblig
09:00 - 17:00 Ed:129-hela, Ed:131 PS19
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Koncetration
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Målsättning
16:00 - 17:00 Föreläsning Ed:131 Genomgång och samling
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131
09:00 - 12:00 Övning Ed:131, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Fokusgrupper
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Hacking ch 1-3
08:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Etik i psykoterapi, journalföring
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Hacking ch 4-5
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 G10
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:131 Medarbetarskap (separat artikel på Luvit)
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Psykoterapeutiska teorier/metoder: Professionell utveckling 1
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Teoretisk bas 2: Systemteori
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131
08:00 - 09:00 Föreläsning Ed:131 Introduktion till kurs 10 och delkurs 10:1. Start kl 8.15
09:00 - 11:00 Workshop Ed:131, HusP:013, HusP:014, HusP:019, HusP:035, HusP:036 Egna erfarenheter
11:00 - 12:00 Seminarium Ed:131 Summering
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 13-15 Psykologen som teammedlem. 15-16 Introduktion krav-resursmodellen.
08:00 - 12:00 Ed:131 Kurs "Att hantera allmänna handlingar"
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 A2
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Att skriva utlåtanden
16:00 - 17:30 Ed:131
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Temperament och personlighet från barndom till tonår
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Klinikerperspektiv: stöd för familjer i pediatrisk vård
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Human Service Organisations
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Kropp och identitet
11:00 - 12:00 Ed:131
15:00 - 16:00 Ed:131
08:00 - 12:00 Ed:131 PSP studiedag
09:00 - 12:00 Övning Ed:131 Psykologers villkor i organisationer, krav och resurser. Grupp A kl 9-10, Grupp B kl 10-11 och Grupp C kl 11-12, oblig.
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Kognition: reflektion görs i förvägg
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Strategisk krishantering - en övning på toppnivå
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Group Dynamics I
17:00 - 20:00 Ed:131 PiL möte
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Introduktion till delkurserna 5:2 och 5:3. Gruppindelning med mera
13:00 - 15:00 Lektion Ed:131 Gruppteori 1
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Lagmedlemmarnas attribut
13:00 - 15:00 Föreläsning/Seminarium Ed:131
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Behandling av barn och familjer
10:00 - 13:00 Föreläsning Ed:131 PROJEKT introduktion oblig. Loggbok 4
10:00 - 12:00 Lektion Ed:131 Lydnad
12:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Redovisning projektarbete. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Metoder för utredning III: strukturerade intervjuer och symtomskattningsskalor
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Psykoterapeutiska teorier/metoder: Strukturell terapi/Kommunikationsteori
09:00 - 12:00 Lektion Ed:131 Gruppteori 4
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131
08:00 - 12:00 Seminarium Ed:131 Arbete med projekt: läsa in bakgrundslitteratur
13:00 - 15:00 Övning Ed:131, HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Casetillfälle - fenomenologisk teori. Oblig
10:00 - 12:00 Övning Ed:131, HusP:037, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Casetillfälle - behaviorism. Gr 1-6. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Socialkognitivt perspektiv
08:00 - 10:00 Föreläsning Ed:131 Psykodynamisk teori
13:00 - 15:00 Övning Ed:131, HusP:008, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:042 Casetillfälle - psykodynamisk. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Konnektionism
13:00 - 15:00 Grupparbete Ed:131, HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:017 Casetillfälle - socialkognitiv teori
10:00 - 12:00 Lektion Ed:131 Kl 10.00 kursvärdering 2:3. Ta med smart telefon, läsplatta eller dator. Introduktion till delkurs 2:4. Oblig. Psykometri. Oblig
13:00 - 15:00 Lektion Ed:131 Psykometri. Oblig
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:131
12:00 - 13:00 Ed:131
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:131, HusP:013, HusP:014, HusP:016 Grupp A-E
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 K3-5
13:00 - 17:00 Föreläsning Ed:131
08:00 - 17:00 Ed:129-hela, Ed:131 Samhällsvetarkåren
08:00 - 09:00 Ed:131
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 AIG 1
12:00 - 13:00 Ed:131
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 K6-7
15:00 - 16:00 Ed:131
08:00 - 09:00 Ed:131
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Våld i nära relationer
12:00 - 13:00 Ed:131
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Konversioner
08:00 - 10:00 Lektion Ed:131 Gruppobservation
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 AIG 2
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 AIG 3
13:00 - 15:00 Seminarium, Övning Ed:131
15:00 - 17:00 Seminarium, Övning Ed:131
09:00 - 16:00 Examination Ed:131 Examination. Oblig
09:00 - 13:00 Ed:131
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 L: Soc kogn teori del 2 (C:13)
10:00 - 12:00 Ed:131 si
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Psykopatologi/diagnos
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Utredning och åtgärder i praktisk verksamhet avseende barn och ungdomar
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Utredning och åtgärder i praktisk verksamhet avseende barn och ungdomar
09:00 - 12:00 Övning Ed:131 Struk intervju Grupp A-E
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:131
09:00 - 12:00 Övning Ed:131, HusM:109, HusP:006, HusP:041, HusP:124, HusP:210 Soc psyc Grupp A-E
12:00 - 13:00 Ed:131
13:00 - 16:00 Övning Ed:131, HusP:035, HusP:036, HusP:037, HusP:038, HusP:039 Soc psyc Grupp F-J
09:00 - 10:00 Föreläsning Ed:131 Introduktion till Moment 3 samt föreläsning, Elevhälsan med eleven i centrum
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:131 SWOT övning i mindre grupper
17:00 - 19:00 Ed:131 Psykodynamisk studentförening
13:00 - 15:00 Ed:131 SI MENTOR
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Psykoterapeutiska teorier/metoder: ABFT
10:00 - 12:00 Introduktion Ed:131 Kursvärdering DK2 & Introduktion DK4(oblig) idrottskador
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Idrottsskador
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Olika teoretiska metodologiska perspektiv
10:00 - 12:00 Introduktion Ed:131
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
17:00 - 19:00 Ed:131 Psykodynamisk studentförening
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Redovisning av gruppobservation
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Redovisning av gruppobservation
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Litterära besvär. Kan litteratur hjälpa psykologer att förstå fysiska och psykiska besvär?
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Hur fungerar psykofarmaka? En föreläsning om hur olika typer av psykofarmaka hjälper vid olika svårigheter
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Research design 1 (Psychophysics)
13:00 - 16:00 Ed:131 MSc. Human Ecology Seminar, MSc. Human Ecology Seminar
17:00 - 19:00 Ed:131 Psykodynamisk studentförening
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Redovisning socialpsykologisk interventionsdesign
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Research design 2
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Research design 3 (Mathematical psychology)
13:00 - 16:00 Ed:131 MSc. Human Ecology Seminar, MSc. Human Ecology Seminar
09:00 - 11:00 Föreläsning Ed:131 Gruppvis redovisning av valt tema från analysen av gruppdagboken. 10-15 minuter per grupp. Glöm inte att senast 12/12 skicka en punktlista på det ni tänker ta upp till Bengt
11:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:131, HusP:039, HusP:040, HusP:041 Diskussion i temagrupper om villkor för arbetet i studiegrupperna; tänkt att vara till hjälp för skrivandet av de individuella reflektionerna
17:00 - 22:00 Ed:129-hela, Ed:131, Ed:132, Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:236
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Psykodynamisk fallformulering
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Introduktion till delkurs 6:1
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Dissocation
09:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131 Teoretisk bas: Utvecklingspsykopatologi
15:00 - 16:00 Möte Ed:131 Kursråd
09:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Psykoterapeutiska teorier/metoder: Strategisk terapi
17:00 - 20:00 Ed:131 LP nätverksutskott
08:00 - 12:00 Projekt Ed:131 Handledning
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Schizofreni och psykoser
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Ångest barn och ungdomar
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Ångest vuxna
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Trauma
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:131 Utagerande
08:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Missbruk och psykiska störningar
08:00 - 10:00 Ed:131
13:00 - 17:00 Redovisning Ed:131
10:00 - 12:00 Ed:131
13:00 - 16:00 Undervisning Ed:131 Vetenskapsteori: Läsa vetenskaplig artikel
08:00 - 12:00 Projekt Ed:131 Seminarium
13:00 - 15:00 Undervisning Ed:131 Psykoterapeutiska teorier/metoder: Brukarperspektiv på familj och psykisk ohälsa
15:00 - 16:00 Undervisning Ed:131 Kursutvärdering
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:131 Examination professionsarbete
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:131
09:00 - 12:00 Presentation Ed:131 Projektpresentation, kursvärdering medtag gärna laptop eller smartphone
13:00 - 17:00 Examination, Redovisning Ed:131 WOP Course Evaluation take with you lap top or smartphone