2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus M (Paradis), Hus M 124, 42 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion till delkurs 10:3. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion, forts. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Prenatal och tidig fysisk utveckling
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Barnets neuropsykologiska utveckling
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykisk hälsa hos barn och ungdomar
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:124 OBLIGATORISKT
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 KBT I
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Samspelet mellan den fysiska miljön och lärandet i skolan. Fördelning av gruppuppgifter. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Gruppbehandling med KBT
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Komunikation inom neuron
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Emotionsreglering
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 ACT and Mindfulness Based Cognitive Behavioural Approaches. Te 7 och te 9 tillsammans
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Psykologers yrkespraktik
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124 EBPP, en introduktion
10:00 - 13:00 Föreläsning/Seminarium HusM:124
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Socialpsykologi, kap 14
15:00 - 16:00 HusM:124
08:00 - 10:00 Lektion HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning, Seminarium HusM:124 2. Psykodynamisk terapi. Te 7 och te 9 tillsammans
13:00 - 15:00 Film HusM:124 Levenson. Te 7 och te 9 tillsammans
09:00 - 13:00 Övning HusM:123, HusM:124 Konflikthantering
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124 Fallformulering (utdelning av material för seminarium)
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 PDT IV
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion: seminarium/gruppaktivitet EMOTIONER. Oblig
15:00 - 17:00 Film HusM:124 McWilliams. Te 7 och te 9 tillsammans
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Redovisning gruppaktivitet - emotionsreglering. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124
12:00 - 16:00 HusM:124
09:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Självrättfärdigande
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 G12
13:00 - 15:00 HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 G13-14
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124 OBLIGATORISKT
13:00 - 15:00 HusM:124
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion: gruppaktivitet. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Tonåringar och deras föräldrar
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Redovisning gruppaktivitet - anknytning. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Motorik och Sensorik
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Psykofarmaka och droger- lärare Thord Hallin
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Förbättringsarbete i organisationer
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 O1-3, underlag för uppsats delas ut
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O10
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124
13:00 - 15:00 Lektion HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 5. Fenomenologi och hermeneutik
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 6. Tematisk analys
10:00 - 12:00 HusM:124 PSP uppsatsseminarium
13:00 - 16:00 Övning HusM:124 Personlighetstest GruppC
08:00 - 12:00 HusM:124 te10 CH+KL
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Våld, terrorism och tortyr: barn och ungdomar i fokus
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Migration, krig och katastrof ur utvecklingspsykologiskt perspektiv
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Kulturens påverkan på individ och organisation
13:00 - 17:00 Övning HusM:124 Kultur
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Gruppteori 2
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O4
09:00 - 12:00 Övning HusM:124 Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp A
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykoterapi, evidens och praktikens utmaningar
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Gruppkreativitet: reflektion görs i förväg.
15:00 - 16:00 Seminarium HusM:124 Metodseminarium 4: att fungera i team
16:00 - 17:00 Seminarium HusM:124 Skriv projektplan i par
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Minne 1
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O5-6
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O7
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 O9+11
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Fenomenologiskt perspektiv
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124 OBLIGATORISKT
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Språk
09:00 - 13:45 HusM:124, HusP:036 Experiment
08:00 - 10:00 HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Problemlösning och imagery
12:00 - 13:00 Laboration HusM:124 Introduktion till delkurs 3b kognitiv lab.
10:00 - 12:00 Lektion HusM:124
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 Lektion HusM:124 Psykometri. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 4. Forskningsmetodik, kval
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Tentagenomgång DK1
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Ledarskap
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Introd., Föreläsning: K1-2, ul
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:124 Auktoritet/ sympati Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124 Auktoritet/ sympati Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:124 Auktoritet/ sympati Grupp 3
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124, HusP:006, HusP:007, HusP:013 Samtalsövn 2
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 Grupparbete HusM:124 Grupparbete/handledning
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
13:00 - 15:00 Laboration HusM:123, HusM:124 Prestation Grupp 1 & 2
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykoterapiforskning
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Psykoterapiforskning
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 NEO-PI tolkning. Oblig (eget genomförande klart!)
13:00 - 15:00 Lektion HusM:124
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 K8-9, u2
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 ASC mysticism a: 10,13 14 take home exam
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Familjeterapi
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Familjeterapi
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Våld i nära relationer
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Utveckling i vuxen ålder
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Inför klientmöte 3 och 4. Oblig
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124 Rekommendationer - utlåtandeskrivning. Oblig
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Förberedande: familjeterapi och våld i nära relationer. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 K10-11
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 HusM:124 si
14:00 - 18:00 HusM:124
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Gruppövning familjeterapi. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Gruppövning familjeterapi. Oblig
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion till delkurs 7:2. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Centrala begrepp
12:00 - 13:00 HusM:124 Bil
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
08:00 - 14:00 HusM:124
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Stereotyphot och ledarskap
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124 Artikeldiskussion i mindre grupper (Connect then lead)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Personlighetspsykologiska frågeställningar
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Emotion
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:124, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041 Grupp A-E samlas i M124
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Barn
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Tonår
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Vuxenanknytning
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:124, HusP:008, HusP:013, HusP:035 Vuxenanknytning
08:00 - 10:00 Studieteknik HusM:124
10:00 - 12:00 Studieteknik HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykisk hälsa/ohälsa
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion till kurs 4
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Brottsbalken (BrB): straffrätt
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)/Patientdatalagen (PDL), journalföring
14:00 - 16:00 Handledning HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 HSL/Tvångsvård i psykiatrin: LPT, LRV, LRU
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Socialtjänstlagen (SoL)/Tvångsvård i socialtjänsten: LVU, LVM
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:124 Psykoterapiforskning PDT. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 psi pro/con p:3-30-31
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Förhållningssätt och interventioner
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Förhållningssätt och interventioner
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Ätstörningar och kroppssyndrom
14:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Förvaltningslagen (FL), Patientsäkerhetslagen (PSL)/Det professionella ansvaret, etik
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)/PSL/PDL: Sekretess, tystnadsplikt
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 psi class discussion take home exam
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109, HusM:124 Examinations/oppositionsseminarier
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124, HusM:138 Examinations/oppositionsseminarier
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124, HusM:138 Examinations/oppositionsseminarier