2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus M (Paradis), Hus M 123, 20 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 18:00 Seminarium HusM:123
09:00 - 18:00 Seminarium HusM:123
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 Utvecklingpskologi frågor och teorier
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 Introduktion till kurs 9. Besök på mottagningen
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:123 Introduktion till kurs 9. Besök på mottagningen
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 G3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 Spädbarn I
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 Spädbarn II
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 Concious b:4-6, p:2,h
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 16:00 Föreläsning/Seminarium HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 Metod
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Lektion HusM:123
09:00 - 13:00 Övning HusM:123, HusM:124 Konflikthantering
13:00 - 16:00 HusM:123, HusP:124
10:00 - 13:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Litteraturseminarium III. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 Litteraturseminarium III. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Fallformulering. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 Fallformulering - arbete med material och fall
09:00 - 12:00 Övning HusM:123 Psykometri Grupp A
13:00 - 16:00 Övning HusM:123 Psykometri Grupp B
09:00 - 12:00 Övning HusM:123 Psykometri Grupp C
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 Concious clas discussion
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusM:123 Grupptentamen. Oblig
13:00 - 17:00 Examination, Seminarium HusM:123 Grupptentamen. Oblig
09:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusM:123
09:00 - 12:00 Övning HusM:123 Arbetsanalys GruppA
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
09:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusM:123
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123, HusP:006, HusP:007, HusP:008 Intro, övning och kursvärdering dk1 Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrupp 1a,2a,3a,4a
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:123, HusP:006, HusP:007, HusP:008 Intro, övning och kursvärdering dk1 Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrupp1b,2b,3b,4b
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Casey
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 Casey
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Etikseminarium. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Etikseminarium. Oblig
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Seminarium grupp 2a-d, obl
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123 Genus. Oblig. Gr 1, 2.
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Genus. Oblig. Gr 3, 4.
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Genus. Oblig. Gr 5, 6.
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 17:00 HusM:123 te10 CH+KL
08:00 - 12:00 HusM:123 te10 CH+KL
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 Psi methods p:4-5
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
08:00 - 17:00 HusM:123 te10 CH+KL
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:123
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Reflektion om grupp. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Genus och kultur i psykologi och i psykologens arbete. Oblig
12:00 - 13:00 HusM:123 lisp
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Genus och kultur i psykologi och i psykologens arbete. Oblig
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 Minne 2
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 Lagets struktur II
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Artikelseminarium. Grupp 1a-d
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Artikelseminarium. Grupp 2a-d
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123
10:00 - 13:00 Lektion HusM:123 OBLIGATORISKT SEMINARIUM!
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 ASC perception, dreaming a:4-6
09:00 - 12:00 Övning HusM:123 Krishantering
13:00 - 16:00 Övning HusM:123 Krishantering
13:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 Presentation av uppsats (andra halvan av grupp 2)
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Mentalisering. Manualen till MBT (Karterud, ingår i kurslitteraturen) ska vara läst. Endast för PDT-inriktning. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Mentalisering. Manualen till MBT (Karterud, ingår i kurslitteraturen) ska vara läst. Endast för PDT-inriktning. Oblig
09:00 - 12:00 Övning HusM:123 Krishantering
13:00 - 16:00 Övning HusM:123 Krishantering
10:00 - 12:00 Lektion HusM:123
15:00 - 17:00 Laboration HusM:123, HusP:006, HusP:007 WOP
13:00 - 17:00 Laboration HusM:123 WOP
09:00 - 12:00 Övning HusM:123 Gruppövning Grupp C Förberedelse inför "urval"
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Redovisning case. Gr 2a och 4a. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 Redovisning case. Gr 2b och 4b. Oblig
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 KBT vid personlighetssyndrom. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123 KBT vid personlighetssyndrom. Oblig
09:00 - 11:45 Laboration HusM:109, HusM:123, HusP:017, HusP:019
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 ASC OBEs, NDEs a:7,12
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 Depressionsbehandling Beck
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:123 Depressionsbehandling BA
10:00 - 11:00 Laboration HusM:123 Handledning 1. Grupp 2A
11:00 - 12:00 Laboration HusM:123 Handledning 1. Grupp 3A
13:00 - 15:00 Laboration HusM:123, HusM:124 Prestation Grupp 1 & 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusM:123
08:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Interventioner i grupp. 5:3
08:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Interventioner i grupp. 5:3
12:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusR:144 Grupp: F - J. Samlas i P115
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusM:123
13:00 - 15:00 Handledning HusM:123, HusM:128
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Förberedande: familjeterapi och våld i nära relationer. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusP:202 Förberedande: familjeterapi och våld i nära relationer. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 psi p: 1,9-10, 15, h
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Gruppövning familjeterapi. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Gruppövning familjeterapi. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123
09:00 - 12:00 Examination, Seminarium HusM:123 Familjeterapi. Oblig
13:00 - 16:00 Examination, Seminarium HusM:123 Familjeterapi. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 psi a: 11, p: 16-18
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:123 NP
10:00 - 12:00 Introduktion HusM:123 obl
12:00 - 13:00 HusM:123
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123 1. Centrala begrepp. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 1. Centrala begrepp. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 1. Centrala begrepp. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 1. Centrala begrepp. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Forskningsmetodik: artikelseminarium. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 Forskningsmetodik: artikelseminarium. Oblig
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123 Seminarium grupp 1a-d
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 Seminarium grupp 2a-d
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 2. barn/tonår. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123 2. Barn/tonår. Oblig
08:00 - 17:00 HusM:123 PSP uppsatser
09:00 - 16:00 Lektion HusM:123
09:00 - 13:00 HusM:123
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:123 psi pk p: 6, 13, 19-21
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:123 3. Fallformulering. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:123 3. Fallformulering. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:123 3. Fallformulering. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:123 3. Fallformulering. Oblig
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning I: BrB/Brott och straff. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning I: BrB/Brott och straff. Oblig
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning II: HSL/LPT, LRV; SoL/LVM. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning II: HSL/LPT, LRV; SoL/LVM. Oblig
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning III: SoL/LVU. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning III: SoL/LVU. Oblig
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning IV: PSL/PDL/Det professionella ansvaret, etik (kursutvärdering). Oblig
09:00 - 10:30 Föreläsning HusM:123 Redovisning Äldreintervju Kursvärdering: tag med dator, surfplatta , mobil Grupp1
11:00 - 12:30 Föreläsning HusM:123 Redovisning Äldreintervju Kursvärdering: tag med dator, surfplatta , mobil Grupp2
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123 Seminarieövning IV: PSL/PDL/Det professionella ansvaret, etik (kursutvärdering). Oblig
08:00 - 17:00 HusM:123 PSP uppsatser
09:00 - 12:00 HusM:123 Elia Psouni
12:00 - 13:00 HusM:123