2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 109, 20 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109
10:00 - 12:00 Introduktion HusM:109 Course information
13:00 - 16:00 Introduktion HusM:109
10:00 - 13:00 Föreläsning HusM:109
13:00 - 16:00 Lektion HusM:109
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 3. Bedömning och ramar
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 3. Bedömning och ramar, forts
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:109 1. Introduktion, psykodynamisk inriktning
08:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 3. Bedömning och ramar
13:00 - 17:00 Seminarium HusM:109 2. Inledande bedömning och konceptualisering. OBS slutar kl 16.15
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:109 3. Fallformulering och terapeutiska interventioner
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 2. Inledande bedömning och konceptualisering
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:109 3. Fallformulering och terapeutiska interventioner
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:109 4. Terapeutiska interventioner, beteendeexperiment
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 3. Bedömning och ramar
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 3. Bedömning och ramar, forts
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 5. Schemafokuserat arbete och emotiva tekniker, t ex avslappning
13:00 - 17:00 Seminarium HusM:109 5. Psykoterapeutisk kommunikation
13:00 - 15:00 HusM:109 Handledare
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi, forts
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion, forts
08:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 5. Psykoterapeutisk kommunikation
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109, HusM:128
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 6. Avslutning och återfallsprevention
12:00 - 13:00 HusM:109 Lisp
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:109 5. Schemafokuserat arbete och emotiva tekniker, t ex avslappning
12:00 - 16:00 HusM:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 6. Avslutningsfasen. Utvärderingsdiskussion, forts
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109 ASC intro a:intr, 1,3
09:00 - 12:00 Övning HusM:109 Arbetsanalys GruppB
13:00 - 16:00 Övning HusM:109 Arbetsanalys Grupp C
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109, HusP:014, HusP:016 Creativity
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109, HusM:138
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109 ASC methods a: take home exam
12:00 - 13:00 HusM:109 Lisp
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109 In the Field Grouprooms P016& P017
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109 In the Field Grouprooms P016& P017
08:00 - 10:00 Redovisning HusM:109 Grupp 1b,2b
10:00 - 12:00 Redovisning HusM:109 Grupp 1a+3b
13:00 - 15:00 Redovisning HusM:109 Grupp 2a+4b
15:00 - 17:00 Redovisning HusM:109 Grupp 3a+4a
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109
10:00 - 13:00 Grupparbete HusM:109, HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:035 Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper)
14:00 - 17:00 HusM:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:109 Lagsammanhållning
10:00 - 13:00 Grupparbete HusM:109, HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:035 Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109 ASC and psi physiology h, p: 11-12
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:109 Reprocitet/ Förpliktelse, Grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 Reprocitet/ Förpliktelse, Grupp2
12:00 - 13:00 HusM:109 Lisp
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 Reprocitet/ Förpliktelse, Grupp3
10:00 - 13:00 Grupparbete HusM:109, HusP:006, HusP:007, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:035 Tor 25/10 10-13 Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
08:00 - 12:00 Redovisning HusM:109 Grupp1a+1b
13:00 - 17:00 Redovisning HusM:109 Grupp 2a+2b
08:00 - 12:00 Redovisning HusM:109 Grupp 3a+3b
13:00 - 17:00 Redovisning HusM:109 Grupp 4a+4b
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:109 Fokusgrupp, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 Fokusgrupp, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 Fokusgrupp, Grupp 3
08:00 - 16:00 Examination HusJ:Konf Bibl (J304), HusM:109, HusP:019, Sh:32, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Examination
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:109 Tänkade och beslutsfattande
10:00 - 12:00 Lektion HusM:109
12:00 - 13:00 HusM:109 Lisp
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109 ASC class discussion
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109, HusP:041
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109 Vetenskapsteor (M )
09:00 - 12:00 Övning HusM:109 Gruppövning GruppA Förberedelse inför "urval"
13:00 - 16:00 Övning HusM:109 Gruppövning Grupp B Förberedelse inför "urval"
08:00 - 10:00 Redovisning HusM:109 Grupp 2b+3b
10:00 - 12:00 Redovisning HusM:109 Grupp 1b+4b
13:00 - 15:00 Redovisning HusM:109 Grupp 1a+4a
15:00 - 17:00 Redovisning HusM:109 Grupp 2a+3a
13:00 - 15:00 Seminarium, Övning HusM:109
15:00 - 17:00 Seminarium, Övning HusM:109
09:00 - 11:45 Laboration HusM:109, HusM:123, HusP:017, HusP:019
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:109 Sociala Bevis/ Knapphet, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 Sociala Bevis/ Knapphet, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 Sociala Bevis/ Knapphet, Grupp 3
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109 Artikelseminarium 1
13:00 - 15:00 Övning HusM:109 Data Analysis (Comparing two or more means) Grupp C
15:00 - 17:00 Övning HusM:109 Data Analysis (Comparing two or more means) Grupp D
08:00 - 10:00 Övning HusM:109 Data Analysis (linear regression) Group A
10:00 - 12:00 Övning HusM:109 Data Analysis (linear regression) Group B
13:00 - 15:00 Övning HusM:109 Övning/Seminarium, metod 2
08:00 - 10:00 Redovisning HusM:109 Grupp 1a+2b
10:00 - 12:00 Redovisning HusM:109 Grupp 1b+2a
13:00 - 15:00 Redovisning HusM:109 Grupp 3a+4b
15:00 - 17:00 Redovisning HusM:109 Grupp 3b+4a
12:00 - 13:00 HusM:109 LISP
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:109 WOP
12:00 - 13:00 HusM:109 Lisp
13:00 - 16:00 Laboration HusM:109, HusP:115, HusP:206 Lab 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109
10:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 Sem 3: Uppföljn. Gö 1 Test o Teori Uppföljn. Differentialtest. o analys Inforamtionssökning Kursvärdering OBS: Tag med läsplata med webbläsare eller smarttelefon. GruppA
09:00 - 12:00 Övning Ed:131, HusM:109, HusP:006, HusP:041, HusP:124, HusP:210 Soc psyc Grupp A-E
08:00 - 10:00 Redovisning HusM:109 Grupp3b+4b
10:00 - 12:00 Redovisning HusM:109 Grupp 2b+4a
13:00 - 15:00 Redovisning HusM:109 Grupp1b+3a
15:00 - 17:00 Redovisning HusM:109 Grupp1a+2a
12:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109 Fallformulering (utdelning av material för seminarium). OBS tiden kl 12.30-16.30
12:00 - 13:00 HusM:109 LISP
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:109 Fallformulering. Oblig
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:109 Metod 1/Bedömning
13:00 - 16:15 Föreläsning HusM:109, HusM:138, HusP:035, HusP:036, HusP:039, HusP:040 Metod 1/Bedömning
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109, HusP:013, HusP:014, HusP:036, HusP:037 Grupp A-E Samlas i M109
12:00 - 15:00 Seminarium HusM:109, HusP:039, HusP:041, HusP:042, HusP:124, HusP:202 Grupp F-J samlas i M109
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:109
12:00 - 14:00 HusM:109
09:00 - 10:00 Handledning HusM:109 äldreintervju Grupp1
10:00 - 11:00 Handledning HusM:109 äldreintervju Grupp2
11:00 - 12:00 Handledning HusM:109 äldreintervju Grupp3
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:109
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:109
09:00 - 16:00 Seminarium HusM:109
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:109
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:109 Tentagenomgång DK3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:109 Psykologiska effekter II
12:00 - 13:00 HusM:109 LISP
14:00 - 17:00 HusM:109
09:00 - 10:00 Handledning HusM:109 äldreintervju Grupp1
10:00 - 11:00 Handledning HusM:109 äldreintervju Grupp2
11:00 - 12:00 Handledning HusM:109 äldreintervju Grupp3
10:00 - 12:00 Handledning HusM:109, HusM:138
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:109
09:00 - 16:00 Introduktion HusM:109 Genrep inför BiP-dag
14:00 - 17:00 Seminarium HusM:109
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:109
12:00 - 13:00 HusM:109 lIPS
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109, HusM:124 Examinations/oppositionsseminarier
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:109
10:00 - 13:00 Examination HusM:109