2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 221, 42 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Slutseminarium, Återkopplingsseminarium HusM:221 +Mia Eriksson & Linda Hiltunen
08:00 - 17:00 HusM:221
08:00 - 17:00 HusM:221
08:00 - 17:00 HusM:221
08:00 - 17:00 HusM:221
08:00 - 17:00 HusM:221
13:00 - 16:00 HusM:221
10:00 - 11:00 Introduktion HusM:221
11:00 - 12:00 Introduktion HusM:221
13:00 - 16:00 Lektion HusM:221, HusM:331 Lecture 1 (introduction) The Relationship between Law and Sociology
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:221
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 13:00 Lektion HusM:221 LOKAL ÄNDRAD TILL G 417
13:00 - 15:00 Lektion HusM:221
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:221 HBTQ
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:221 Introduktion till kurs 13 och delkurs 13:2. Oblig
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:221
15:00 - 16:00 HusM:221
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221 Föreläsning: Andersen & Kaspersens bok kapitel 11,18
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 13:00 Lektion HusM:221
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
13:00 - 15:00 HusM:221
10:00 - 13:00 Föreläsning HusM:221 Förstå sig på andra: perspektiv och ToM
13:00 - 16:00 Lektion HusM:221
09:00 - 12:00 Workshop HusM:221
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:221
09:00 - 12:00 Lektion HusM:221
10:00 - 12:00 Lektion HusM:221
13:00 - 17:00 HusM:221 Seminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning, Introduktion HusM:221
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221 Group 2 with Riya Raphael
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221 Föreläsare: Maybritt Öhman Tuohea
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221 Group 1 with Jens Rydström
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 13:00 Lektion HusM:221
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:221, HusM:331 Solidarity and fair sharing of responsibility in EU asylum law and policies
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221
09:00 - 10:00 Återkopplingsseminarium HusM:221
10:00 - 11:00 Omprov, Seminarium HusM:221 Omseminarium
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 1
12:00 - 13:00 Återkopplingsseminarium HusM:221
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 2
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
13:00 - 17:00 HusM:221
09:00 - 11:00 Introduktion HusM:221
11:00 - 16:00 Föreläsning/Övning HusM:221, Sh:14, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:221 Föreläsning: Andersen & Kaspersens bok kap. 22,23. Hagedorns bok kap. 2,3,4
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
13:00 - 16:00 Föreläsning/Seminarium HusM:221
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
09:00 - 12:00 Workshop HusM:221, HusM:224
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
11:00 - 12:00 Återkopplingsseminarium HusM:221
13:00 - 14:00 Återkopplingsseminarium HusM:221
14:00 - 16:00 Omprov, Seminarium HusM:221
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:221
13:00 - 14:00 HusM:221 Akademikerförbundet SSR, CV-workshop
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:221
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 mandatory
13:00 - 15:00 HusM:221
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:221
12:00 - 14:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
14:00 - 16:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
10:00 - 12:00 HusM:221
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:221
09:00 - 11:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
11:00 - 13:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:221, HusM:224
09:00 - 11:00 Seminarium HusM:221 Grupp 1
12:00 - 14:00 Seminarium HusM:221 Grupp 2
14:00 - 16:00 Seminarium HusM:221 Grupp 3
09:00 - 16:00 Examination, Seminarium HusM:221