2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 138, 42 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 10:00 Introduktion HusM:138 Introduktion
10:00 - 12:00 Introduktion HusM:138
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:138 Introduktion till delkurs 7:3. Oblig. KBT - den terapeutiska processen i ett teoretiskt ramverk
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Conscious b: prol, 1-3, p:2
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Depressionsbehandling Beck
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:138 Depressionsbehandling BA
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Nervositet och aktivering
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Motivation
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Organisationskultur och förändring
12:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Komplexa fall. OBS tiden är prick kl 12.30 - 14.30
10:00 - 13:00 Föreläsning HusM:138
13:00 - 16:00 Lektion HusM:138 LOKAL ÄNDRAD TILL G 417 BIBLIOTEKSLEKTIONEN PÅ FÖRMIDDAGEN ÄR OBLIGATORISK
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 KBT II
13:15 - 16:15 Introduktion HusM:138 Introduktion Psykodynamisk inriktning
08:00 - 09:00 HusM:138
09:00 - 16:00 Introduktion HusM:138, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:035, HusP:036, HusP:039 Introduktion Psykodynamisk inriktning
10:00 - 12:00 HusM:138
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:138 Hjärnskador och syndrom 2
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:138 Neuropsykologisk utredning
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:138
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 KBT IV
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:138 Emotionell utveckling, reglering och självreglering, utveckling av optimism. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Concious b7-9, append
10:00 - 12:00 Tentamen HusM:138 Deltentamen "dugga" på termer (obligatoriskt)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:138, HusP:035, HusP:036, HusP:038 Metodseminarium 2 testning I: obligatoriskt Loggbok 3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Barn och utveckling
13:00 - 15:00 Lektion HusM:138
09:00 - 16:15 Föreläsning HusM:138 Självet, psykodynamisk mental organisation
09:00 - 16:15 Föreläsning HusM:138 Psykodynamiska grundbegrepp/forskning
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Syn
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Samtal och intervjutekn (oblig)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Hörsel
10:00 - 12:00 Föreläsning, Introduktion HusM:138 Introduktion (obli) föreläsning Teoretiska persp
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Kognitiv utv.
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Personlighet och personlighettest
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Att arbeta som idrottspsykolog (oblig)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Sömn
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:109, HusM:138
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Affektteori 1
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Genus i utvecklingspsykologin
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:138
10:00 - 13:00 Lektion HusM:138 OBLIGATORISKT SEMINARIUM!
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Genus: reflektion görs i förväg
10:00 - 12:00 HusM:138
09:00 - 12:00 Lektion HusM:138 Stereotyper, fördomar och diskriminering
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Intelligens och andra begåvningar
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:138 Introduktion till delkurs 6:3 och kursvärdering av delkurs 6:2. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Uppmärksamhet
13:00 - 16:00 Övning HusM:138 Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp B
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:138 Reflektion om grupp. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 Exekutiva funktioner
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:138, HusP:014, HusP:016, HusP:017 A5
09:00 - 12:00 Lektion HusM:138 Gruppteori 3
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:138, HusP:014, HusP:016, HusP:017 A6
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:138, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:035, HusP:036, HusP:039 Seminarium 1
13:15 - 16:15 Föreläsning HusM:138 Affektteori 2
13:00 - 16:00 Övning HusM:138 Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp C
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Klinisk minnesutredning
08:00 - 12:30 Redovisning HusM:138 Kursvärdering 12-12.30. ta med smartphone/surfplatta/dator
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:138 Drömmar: reflektion görs i förväg
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 OBLIGATORISKT!
13:00 - 15:00 Introduktion HusM:138 mandatory
09:00 - 16:15 Föreläsning HusM:138, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:035, HusP:036, HusP:039 Objektrelationsteori
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Utvecklingspsykologi
13:15 - 16:15 Föreläsning HusM:138 Affektteori 3
08:00 - 20:00 HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:138, HusP:040, HusP:041, HusP:203 Samtalsövn 2
09:00 - 11:00 Föreläsning HusM:138 Föreläsning: Sandberg & Faugert kap.1,2 och Forss bok kap.1,2
11:00 - 12:00 Tentamensgenomgång HusM:138
10:00 - 12:00 Litteraturseminarium HusM:138 Grupp A WOP
13:00 - 15:00 Litteraturseminarium HusM:138, HusR:236 Grupp B&C WOP
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Testkonstruktion. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138
10:00 - 12:00 HusM:138 SI
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 mandatory
09:00 - 16:15 Föreläsning HusM:138, HusP:008, HusP:017, HusP:019, HusP:203, HusP:209, HusP:210 Objektrelationsteori
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusP:206, HusR:144 Grupp: A - E. Samlas i P115
12:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:138, HusP:115, HusP:204, HusR:144 Grupp: F - J. Samlas i P115
10:00 - 11:00 Laboration HusM:138, HusP:204 Handledning 3. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration HusM:138, HusP:204 Handledning 3. Grupp 3A och 3B
13:00 - 15:30 HusM:138
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:138
10:00 - 12:00 Workshop HusM:138, HusM:224 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Workshop HusM:138, HusM:224 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138
17:00 - 19:00 HusM:138 si
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Gästföreläsning
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Metod 1/Bedömning
13:00 - 16:15 Föreläsning HusM:109, HusM:138, HusP:035, HusP:036, HusP:039, HusP:040 Metod 1/Bedömning
12:00 - 13:30 HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Intervjuteknik
12:00 - 13:00 Projekt HusM:138
15:00 - 17:00 HusM:138 visning
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Livshistoriens betydelse
10:00 - 12:00 Handledning HusM:138, HusP:124
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:138 psi survival 2 a: 9, p: 23-26
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Research design 4
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Research design 5
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:138
09:00 - 16:15 Föreläsning HusM:138 Neurobiologi, minnet, personlighet
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Kursadm/utvärdering/planering
13:15 - 16:15 Seminarium HusM:138, HusP:013, HusP:014, HusP:016, HusP:035, HusP:036, HusP:039 Seminarium II
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:138
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:138
10:00 - 12:00 Handledning HusM:109, HusM:138
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128, HusM:138 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128, HusM:138 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
08:00 - 12:00 Projekt HusM:138 Handledning
13:00 - 17:00 Projekt HusM:138 Handledning
10:00 - 14:00 Examination HusM:138
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:138 Vad är verksamt?
13:00 - 14:30 Föreläsning HusM:138 Redovisning Äldreintervju Kursvärdering: tag med dator, surfplatta , mobil Grupp3
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124, HusM:138 Examinations/oppositionsseminarier
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124, HusM:138 Examinations/oppositionsseminarier