2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus M (Paradis), Hus M 128, 40 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Lektion HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:128 Föreläsning: Andersen & Kaspersens bok kapitel 2,9,10
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
08:00 - 10:00 Studieteknik HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:109, HusM:128
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:128 Obligatoriskt
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128 Föreläsning: Chesney-Linds bok kapitel intro,1,2,3
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
09:00 - 11:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion, Workshop HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Handledning HusM:128
13:00 - 15:00 Handledning HusM:128
09:00 - 11:00 Föreläsning HusM:128
11:00 - 13:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 13:00 Lektion HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
15:00 - 17:00 Seminarium HusM:128
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Lektion HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
15:00 - 17:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 13:00 Lektion HusM:128
13:00 - 16:00 Workshop HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 17:00 Workshop HusM:128
10:00 - 12:00 Workshop HusM:128
13:00 - 15:00 Workshop HusM:128
10:00 - 13:00 Lektion HusM:128 OBLIGATORISKT SEMINARIUM!
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:128
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:128
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Introduktion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 11:00 HusM:128
11:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128 Information om kurs 9, handlett klientarbete. Starkt rekommenderat
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
15:00 - 17:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128 mandatory
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128 Mental health and psychosocial needs of refugees
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:128 Psykiska sjukdomar och kriminalitet
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Handledning HusM:123, HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
10:00 - 12:00 Handledning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusM:128 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Datorlaboration HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 16:00 Workshop HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128 mandatory
13:00 - 15:00 Lektion HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 16:00 Lektion HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128 grupp 1
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128, HusM:331 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128, HusM:331 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128
10:00 - 13:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:128, HusM:138 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:128, HusM:138 OBLIGATORISKT SEMINARIUM (HALVKLASS)!
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:128
09:00 - 15:00 Seminarium HusM:128, HusR:240
10:00 - 12:00 HusM:128